;

Foto: Efter 16 år ved roret har Lisbet Riis afgivet formandsposten til Klaus Bentzen, der enstemmigt blev valgt som ny formand på Boligkontoret Danmarks repræsentantskabsmøde i starten af juni. Foto: Bdk.dk

Boligkontoret Danmark i generationsskifte

13. jun 2018

Efter 16 år med samme formand har et af landets helt store boligselskaber fået ny formand.

 

Boligkontoret Danmark, som administrerer godt 32.000 almene boliger rundt i hele landet for boligselskaber og kommuner, har fået ny formand. Og det er lidt af en sjældenhed. Efter 16 år for bordenden har formanden Lisbet Riis, netop givet stafetten videre.

 

På organisationens repræsentantskabsmøde forleden blev det Klaus Bentzen fra Bogense Boligforening, der enstemmigt blev valgt som ny formand. Klaus Bentzen har boet i og siddet i Bogens Boligforenings bestyrelse siden 1999 og i Boligkontoret Danmarks bestyrelse siden 2008.

 

Klaus Bentzen er bevidst om, at det kommer til at kræve sin mand at være formand for en organisation med ca. 500 ansatte og en omsætning på over 2 mia. kroner, men er samtidig helt klar i mælet på, hvilke mærkesager, han især vil fokusere på som ny formand:

 

“Vi må se i øjnene, at vi skal igennem et generationsskifte i beboerdemokratiet – vi er alt for mange, der er over 65 år. Jeg vil arbejde på at sikre det helt igennem nødvendige generationsskifte, for at beboerdemokratiet og vores kultur kan overleve på sigt,” siger Klaus Bentzen i en pressemeddelelse fra Boligkontoret Danmark.

En anden mærkesag for den nye formand vil være driften af boligområderne.

“Vi har nogle store krav fra politisk hold om optimering af vores drift. Og det skal vi opnå, uden at det går ud over servicen til vores beboere,’’ siger han.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at Boligselskabet Danmark har opnået for 35 mio. kroners driftsbesparelser i perioden fra 2014 til 2017. Og at det siden 2016 har holdt administrationsbidraget i ro for at støtte op om boligområdernes mål for besparelser.

 

Den politiske debat er også et vigtigt ben for den nye formand i Boligkontoret Danmark.

 

“Vi skal fortsat kæmpe for de almene værdier og for beboernes friværdi i form af Landsbyggefondens midler, og vi skal fortsat gøre opmærksom på nødvendigheden af en almen boligsektor i vores samfund – samt vise konsekvenserne af, hvis sektoren svækkes. Og det gælder ikke blot frem til det kommende folketingsvalg,” lyder det.

Fakta: Boligkontoret Danmark

Boligkontoret Danmark administrerer godt 32.000 lejeboliger for 59 boligselskaber og 11 kommuner. Hovedkontoret ligger i København, medens udlejningen og driften foregår fra 8 lokale afdelingskontorer rundt omkring i landet. Organisationen har godt 500 ansatte inklusiv viceværter og omsætter for ca. 2 mia. kroner årligt. Boligkontoret Danmark er ligesom boligselskaberne en non-profit organisation.