17. JAN. 2024 KL. 10:23

Boligdirektør: ”Der var tidligere for meget suppe, steg og is i den almene sektor”

Thomas Holluf Andreas Hannsen (25)

”Vi bygger til mennesker i den almene sektor, og vores indsats gør en forskel for mennesker,” lyder det fra Thomas Holluf Nielsen, adm. direktør i Domea.dk. Foto: Andreas Holm Hansen

Med 25 år i den almene sektor har Thomas Holluf Nielsen, adm. direktør i Domea.dk, set sektoren udvikle sig. Han hæfter sig især ved den – med hans ord - nødvendige professionalisering, der er sket.

”Jeg dyrker ikke hierarkier,” konstaterer Thomas Holluf Nielsen, adm. direktør i Domea.dk.

Ordene falder, som han hænger vinterjakken på kontorstolen ved sit skrivebord. Et bord, der står plantet i et åbent kontorrum. Bag direktøren sidder flere kolleger og snakker hen over skrivebordene. 

”Jeg er rundet af en oprigtig nysgerrighed og interesse for andre mennesker. Det er i kraft af de input og perspektiver fra medarbejdere, samarbejdspartnere og ledelseskollegaer, jeg får, at jeg er i stand til at træffe fornuftige beslutninger.”

Ideen om, at chefen altid ved det hele, er i sig selv absurd, mener direktøren.

”Derfor er det også naturligt for mig ikke at bruge et stort kontor eller indretning til at vise, at jeg har en særlig position i virksomheden. Til gengæld bruger jeg flittigt min personlighed og sårbarhed for at bidrage til den så vigtige psykologiske tryghed.”

”Betyder det så, at jeg ikke kan lide at have indflydelse? Nej, det kan jeg bestemt, og jeg er meget bevidst om min rolle og position,” forsætter Thomas Holluf Nielsen, mens han åbner døren ind til møderummet.   

Kerneopgaven står tydeligt

Thomas Holluf Nielsen har dedikeret hele sit arbejdsliv til det almene. Og med over 25 års erfaring i rygsækken har den 54-årige direktør set sektoren udvikle sig over årene.  

Det hele startede som elev på gulvet tilbage i 1989 i boligorganisationen i DAB. Senere arbejdede han sideløbende som varmemester hos DAB på Howitzvej på Frederiksberg, hvor han blandt andet vaskede trapper og lærte at navigere i et boilerrum for at supplere elevlønnen, mindes Thomas Holluf Nielsen.

I 1995 trådte han ind ad døren som fuldmægtig i Danske Funktionærers Boligselskab i baggården i Store Kongensgade i det indre København, der efter fusioner i 1999 og i 2005 i dag er blevet til administrations- og rådgivningsvirksomheden Domea.dk. Og som han siden 2012 har stået i spidsen for.

”Jeg tror ikke, at det er tilfældigt, jeg er landet i det almene, og at jeg har syntes så godt om det i mange år. Jeg er rundet af værdier, hvor det handler om at være omsorgsfuld, lytte til og respektere andre mennesker – uanset, hvor man kommer fra. Og samtidig stille store krav til både sig selv og andre,” siger Thomas Holluf Nielsen.

Han er opvokset i Svendborg på Fyn med en mor, der var sygeplejerske, og en far, der var murer og arkitekt.

Det at levere en konkret og målbar indsats, som skaber værdi for mennesker og samfund, er motoren i hans arbejdsliv.

”Vi bygger til mennesker i den almene sektor, og vores indsats gør en forskel for mennesker,” som han formulerer det.

Kerneopgaven i den almene sektor har ikke ændret sig betydeligt i de 25 år, han har været i sektoren: At sikre gode og trygge boliger, som er til at betale. Og den betydning for mennesker og samfundet er kun blevet forstærket, ikke mindst i forhold til den bæredygtige omstilling, som står helt centralt for stadig flere af branchens aktører, pointerer direktøren. 

Om Thomas Holluf Nielsen

  • Er uddannet HD i Informatik og økonomistyring fra CBS – Copenhagen Business School
  • Startede i, hvad der senere blev til Domea.dk, i 1995 som fuldmægtig.
  • Blev direktør for Domea.dk i 2012.
  • Forperson i Byggeriets Samfundsansvar.
  • Bestyrelsesmedlem i BL
  • Bestyrelsesmedlem i Byggeskadefonden
  • Medlem af repræsentantskabet i Forenet Kredit
  • Tidl. bestyrelsesformand i Mind Your Own Business.
Thomas Holluf Andreas Hannsen (7)

Fagbladet Boligen mødte Thomas Holluf Nielsen på hovedkontoret i Høje Taastrup til en snak om direktørens over 25 år i sektoren. En direktør, der trives bedst blandt mennesker og ikke er bange for at give noget af sig selv og sin personlighed i sin måde at lede på. Foto: Andreas Holm Hansen

"Mennesker er forskellige, og kunder er selvfølgelig også forskellige. Det er en kæmpe tillidserklæring, når en boligorganisation– helt eller delvist – betror os den opgave, det er, at drive deres boligorganisation. Derfor skal vi i højere grad tilpasse vores rolle til den enkelte kunde og spørge, hvordan vi kan hjælpe dem med at blive den boligorganisation, de gerne vil være."

Thomas Holluf Nielsen

Adm. direktør i Domea.dk

Er sket en nødvendig professionalisering

Men selvom mennesket fylder en del hos direktøren, skal man ikke tage fejl af, at Thomas Holluf Nielsen ligeledes er drevet af ønsket om en – med hans ord – ”nødvendig professionalisering af den almene sektor.”

Nok hviler sektoren på et stærkt fundament af fællesskab og demokrati.

”Men den gode relation må ikke skygge for den dårlige kvalitet,” som han indskyder flere gange undervejs i interviewet. 

”Vi driver virksomheder – og det skal vi være i stand til at gøre på en professionel måde.”  

Hvordan har du oplevet sektoren ændre sig igennem de seneste 25 år?

”Noget af det smukkeste ved den almene branche er fællesskabet og det kæmpestore frivillige engagement. Der er heldigvis meget hjerte i sektoren, fordi vi er non-profit. Beslutningskompetencen og ansvaret ligger hos de beboervalgte selv, og den eneste ambition er at skabe de bedst mulige rammer for beboerne til en pris, som er til at betale.”

”Når det er sagt, er der nok også en grund til, at der er nogle, som igennem tiden har kigget skævt til os som branche. Er I dygtige nok til at bygge, drifte og vedligeholde? Er I professionelle nok? Og bliver pengene brugt rigtigt, når nu I ikke er udsat for almindelig konkurrence? Og hvad man ellers har hørt gennem tiden. Her har vi heldigvis flyttet os langt som sektor. For lad os nu bare sige det, som det er. Det har simpelthen været for meget suppe, steg og is tidligere,” lyder det ærligt fra Thomas Holluf Nielsen.

Men, som han understreger, er branchen uden tvivl et helt andet sted nu.

”Den udvikling er både drevet af markedet. Drevet af vores kunder. Drevet af myndighederne, men så sandelig også drevet af os selv og egne ambitioner i sektoren.”

Allerede tilbage i 2013 var Thomas Holluf Nielsen bannerfører for en effektiviseringsstrategi. På en stor konference for over 300 Domea.dk-medarbejdere i Bella Center i København stillede direktøren sig op og annoncerede en stor omstilling af virksomheden, blandt andet med kravet om en øget effektivisering. Statens krav kom som bekendt nogle år senere.

”Hvis ikke vi hele tiden er på tæerne, er der er andre, for eksempel i det private, der kommer og tager opgaverne fra os. Derfor er det simpelthen så vigtigt, at vi leverer en god kerneforretning og hele tiden følger med udviklingen. Men når vi evner at kombinere forretningsperspektivet og professionalismen med det unikke afsæt, vi har som sektor, når det gælder vores samfundsansvar, den grønne dagsorden, digitalisering, ESG og den sociale opgave, vi løfter for mennesker i hele landet, så står vi enormt stærkt,” understreger han.

Mistede kunder med tidligere strategi

En ting, der er vigtig at forstå, når man ser på Domea.dk, er deres ophav. De er nemlig et rådgivnings- og administrationsselskab.

Domea.dk ejer altså ikke boliger, men leverer rådgivning, administration og drift til sine kunder, som Thomas Holluf Nielsen bevidst kalder dem i dag – vi vender tilbage til hvorfor.

Først spoler vi tiden tilbage til 2019. Det er nemlig et vigtigt år for Domea.dk, som man kender dem i dag – og for Thomas Holluf Nielsen som leder.

Her søsatte organisationen en ny og omfattende strategi, som blev døbt Fremtidens individuelle fællesskab. Og den var tiltrængt, erkender Thomas Holluf Nielsen, mens han i luften begynder at tegne et billede af en parasol som et billede på, hvordan Domea.dk var begyndt at skygge for sine kunder – altså boligorganisationerne. Faktisk mistede de kunder af netop den årsag.

”Derfor var der også brug for en ny måde at se fællesskabet på. Med den nye strategi ser vi os selv som et fundament, vores kunder står superstærkt på. De har deres egne mål og visioner i boligselskaberne, og det er vores primære opgave at hjælpe dem med at komme i mål. Så vi har en forbandet pligt til at kunne forstå og understøtte den enkelte kunde bedst muligt.”

Det betyder bestemt ikke, at fællesskabet er dødt. Men der er brug for at kigge på det med nye øjne.

”Mennesker er forskellige, og kunder er selvfølgelig også forskellige. Det er en kæmpe tillidserklæring, når en boligorganisation– helt eller delvist – betror os den opgave det er at drive deres boligorganisation. Derfor skal vi i højere grad tilpasse vores rolle til den enkelte kunde og spørge, hvordan vi kan hjælpe dem med at blive den boligorganisation, de gerne vil være. Det at være bedst til kunder er blevet et afgørende konkurrenceparameter.”

”Selvom vi siger, at boligorganisationer og demokratiet selv bestemmer, så er det jo en virkelig lovreguleret verden og branche. Der er meget, boligorganisationerne skal leve op til, så vi skal hjælpe dem med, at der er orden i penalhuset og hjælpe dem med at realisere deres individuelle mål, visioner og drømme.”

Om Domea.dk

Thomas Holluf Nielsen har været med hele vejen i skabelsen af Domea.dk, som startede tilbage i 1999, da DFB indgik administrativt samarbejde med Dansk Ældreboligselskab.

Og igen i 2005, da Administrationsgruppen Danmarks Boligselskab, Dansk Boligselskab og Boligselskabet BSB konsoliderede sig og skabte Domea.dk.

En tilføjelse er, at danske Funktionærers Boligselskab, som Thomas Holluf Nielsen startede i, er fulgt med hele vejen som selvstændigt boligselskab og i dag en af Domea.dk’s største kunder.

I Landscenteret i Høje-Taastrup og Vejle er der i dag 180 medarbejdere, mens driften af boligerne varetages lokalt i de almene boligorganisationers servicecentre, hvor der er ansat cirka 400 medarbejdere.

Thomas Holluf Andreas Hansen (0.1)

Foto: Andreas Holm

Kører ikke land og rige rundt med samme model

Men hvorfor insisterer Thomas Holluf Nielsen på at bruge ordet kunder? Det er ikke en tilfældighed.

Han erindrer første gang, han stillede sig op og brugte ordet foran en stor forsamling.

”Det var jo nærmest et opgør, og vi har stadig kunder, der siger: Thomas, prøv at hør’ her, vi er meget mere end kunder. Altså, vi er medejer af virksomheden.”

”Men når det er vigtigt at sige kunder, er det ikke for at skabe en distance. Det har jeg også sagt til dem, som studser over det. Jeg siger det for at italesætte den her kultur og den rolle, vi har i vores samarbejde. For vi er til for at hjælpe og understøtte boligorganisationerne på en professionel måde – de er vores kunder.”

Og det har ændret måden, som Domea.dk går til opgaven på, pointerer Thomas Holluf Nielsen.  

”Nu kører vi ikke længere land og rige rundt med den samme model til alle, som de så blot skal nikke til. Nu starter det hos vores kunder. Vi kan sagtens bringe vores idéer og modeller i spil, det skal vi ikke være bange for. Men det skal være som professionel rådgiver og i dialog med den enkelte kunde og de visioner og ønsker, de har.”

Kræver meget af medarbejderne

Den nye strategi – og måde at se samarbejdet på – har ligeledes affødt en række spørgsmål internt i Domea.dk, uddyber Thomas Holluf Nielsen. En naturlig konsekvens af en omstilling er, at der vil være medarbejdere, som ikke kan se sig selv i forandringen – eller som skal begynde at gøre arbejdet på nye måder.

”I dag er der en markant opbakning til den store transformation, vi har gang i – også internt i Domea.dk. For det handler meget mere om kultur og adfærd, end det handler om nye ydelser og justerede arbejdsgange.”

Den svære øvelse er at gå fra, at man faktisk har en rolle, hvor man er sat i verden som administrator i klassisk forstand, til at rådgive, understøtte og være nysgerrig i forhold til at løse de opgaver, kunden har brug for hjælp til, uddyber Thomas Holluf Nielsen. 

"Det kræver et andet mind-set og er noget, som også skal trænes og øves. Og som skal italesættes i organisationen.”

”Det har krævet meget af medarbejderne. Det her med at få kulturen vendt i organisationen, når vi indgår i et kundeforhold, det tager tid. Men jeg oplever også, at det giver energi, når vi lykkes. Og jeg er dybt imponeret over den vilje til at lykkes, jeg oplever hos medarbejderne.”

Hviler mere i sig selv

Det fører os tilbage til mennesket og lederen Thomas Holluf Nielsen. Den administrerende direktør, der trives bedst i et fælleskontor med mennesker omkring sig.

Det har nemlig også været vigtigt at vende blikket indad som leder, da den nye strategi skulle omsættes fra papir til virkelighed.

”Flere har sagt til mig de seneste år, at jeg hviler mere i mig selv. Jeg er overbevist om, at det hænger sammen med, at vi er i gang med at eksekvere en strategi, der matcher det, jeg står for som menneske,” fortsætter Thomas Holluf Nielsen.

”Det med at møde mennesker, hvor mennesker er. Det er også en del af det fundament, som vores strategi står for. Det handler om at møde kunder, hvor de er – og ikke komme med forudindtagede meninger om, hvad de skal. Hele min opvækst oplevede jeg min fars professionelle servicering af kunder. Det gjorde indtryk på mig som ung knægt.”

Så trives du mere som leder nu, end du tidligere har gjort?

”Ja. For jeg synes, at det, vi har gang i, er det rigtige for virksomheden, samtidig med at det er mig, og det tror jeg er en vigtig erkendelse som leder. At man tror på og kan se sig selv i de forandringer, man er med til at skabe. Og jeg har fået så stor læring af den transformation, vi har nu, fordi der er så meget adfærds- og kulturændring i den. Jeg har også selv skullet flytte mig og kigge indad.”

”Lige nøjagtig i sådan en stor transformation betyder det meget, at man har sig selv med for at lykkes, fordi alle ser på, hvordan jeg agerer - også når jeg møder den gamle kultur. Det er jeg meget bevidst om. Og hvis du spørger mig, hvornår vi er færdige med den transformation, har jeg ikke et godt svar, men vi flytter os hele tiden i den rigtige retning, og så bruger vi aktivt vores kunder til at give os feedback, og det er det vigtigste for mig,” slutter Thomas Holluf Nielsen.

Læs senere artikler

Boligdirektør: Vi kommer ikke udenom ESG

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Niklas Asp Nielsen BL
Niklas Asp Nielsen

Niklas Asp Nielsen er uddannet journalist. Han sidder som indholdsredaktør på Fagbladet Boligen og arbejder med at få Fagbladet Boligens artikler synlige på BL's Sociale Medier.

Seneste Artikel

En almen grundlovsbevægelse er født

Niklas Asp Nielsen er uddannet journalist. Han sidder som indholdsredaktør på Fagbladet Boligen og arbejder med at få Fagbladet Boligens artikler synlige på BL's Sociale Medier.

Seneste Artikel

En almen grundlovsbevægelse er født

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2919 )

0

Læseliste