02. APR. 2024 KL. 10:00

Nyt projekt gør det lettere at måle effekt af bæredygtige indsatser

Stock Nyhedsbrev (34)

Parterne bag AlmenKompas ønsker at bidrage til at accelerere den bæredygtige omstilling. Foto: Canva

Nyt brancheprojekt vil gøre det lettere for de almene boligorganisationer at måle effekten af alt fra sociale indsatser mod ensomhed til genbrug af byggematerialer. Projektet skydes i gang ved et kickoff-event den 9. april.

Bæredygtighed og ønsket om at bidrage positivt til vores samfund er for længst sat på dagsordenen i mange almene boligorganisationer. Både når det gælder det sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige samfundsansvar.

Indsatserne spænder bredt. Nogle steder fokuserer man på biodiversitet og grønne fællesarealer, andre steder på genbrug af byggematerialer eller på at skabe sociale fællesskaber, som kan forebygge ensomhed i boligafdelingerne.

Men opgaven er ikke nødvendigvis ligetil i den enkelte boligorganisation. For hvordan går man helt konkret til arbejdet? Hvilke indsatser giver mest effekt? Og hvordan måler man og fører regnskab med den udvikling og de resultater, man opnår?

Det er netop det, aktørerne bag det nye brancheprojekt AlmenKompas leverer svar på. Målet er, at det bliver lettere for boligorganisationerne at arbejde målbart og databaseret med bæredygtighed, herunder ESG-rapportering.

Fælles opgave

Det er Landsbyggefonden, Domea.dk og Forenet Kredit, som står bag initiativet. Parterne ønsker at samle branchen om en fælles standard med ensartede målemetoder, så ingen boligorganisationer kommer til at stå alene med den meget komplekse opgave, det kan være at rapportere på bæredygtighedsindsatsen.

Konkret indebærer projektet udvikling af et dashbord, der trækker på omfattende datagrundlag fra blandt andet Landsbyggefonden - og gør relevante data tilgængelige for boligorganisationerne på en enkel og anvendelig måde.

”Vi ønsker at bidrage til udviklingen af en branchestandard med tilhørende værktøjer, som gør det lettere for almene boligorganisationer at arbejde med bæredygtighed på en struktureret måde. Der er allerede mange gode kræfter i gang, og vi håber, at vi kan samle den almene sektor for at skabe fælles løsninger. Vi er samtidig glade for, at udviklingen af en branchestandard kan ske i et tæt samarbejde mellem den almene og finansielle sektor,” siger Steen Birkedal, driftsdirektør i Landsbyggefonden, med henvisning til, at Forenet Kredit er medafsender af initiativet.

Stor samfundsaktør

I Danmark er der cirka 600.000 almene boliger fordelt over hele landet. Det svarer til, at cirka 1 million danskere bor i en almen bolig. Og netop det forhold, at det almene er så stor en samfundsaktør, er en vigtig del af baggrunden for det fælles udviklingsprojekt.

”Energiforbruget i bygninger og boliger udgør næsten 40 procent af energiforbruget i Danmark, så hvis vi skal nedbringe CO2-udledningerne, kommer vi ikke uden om den almene sektor. Og selvom sektoren er godt i gang, så kan vi i fællesskab gøre endnu mere. AlmenKompas er et vigtigt skridt på tværs af branchen i en mere bæredygtig retning,” fortæller Michael Demsitz, formand i Forenet Kredit.

Deltag i kickoff-event

Det nye initiativ lanceres officielt ved et kickoff-event, hvor branchen er inviteret til at komme og høre mere og få viden om, hvordan man kan engagere sig i projektet.

”Vi vil gerne invitere til et bredt samarbejde med hele branchen - både dem, der allerede er langt i arbejdet med bæredygtighed, og som kan bidrage med en masse viden og inspiration, og dem, som kun lige er kommet i gang. Hvis vi kan finde sammen om fælles løsninger, som går på tværs af branchen, kan vi nemlig forløse et langt større potentiale, end vi kan hver især. Og det vil vi gerne yde vores bidrag til,” siger Thomas Holluf Nielsen, adm. direktør i Domea.dk og en af initiativtagerne til projektet.

Kickoff-eventet afholdes den 9. april 2024 kl. 08.30-11.00 hos Nykredit i Glaskuben på Kalvebod Brygge 1-3, København V. Hele branchen er inviteret til at komme og høre mere og få viden om, hvordan man kan engagere sig i projektet.

Tilmeld dig her: AlmenKompas Kick-off | Domea.dk (nemtilmeld.dk)

Hvad er ESG?

  • ESG står for Environment, Social og Governance og dækker over hhv. miljø- og klimamæssige forhold, sociale forhold samt ledelsesmæssige forhold.
  • ESG er en måde at strukturere arbejdet med bæredygtighed på, som bliver mere og mere udbredt i danske og udenlandske virksomheder.
  • Parterne bag AlmenKompas ønsker - foruden etablering af en branchestandard med tilhørende værktøjer - at bidrage til at accelerere den bæredygtige omstilling ved, at de almene boligorganisationer inspirerer hinanden på tværs af landet og deler viden om konkrete bæredygtighedstiltag.
  • AlmenKompas er finansieret med midler fra Landsbyggefonden og Forenet Kredit. Som hovedejer af Nykredit-koncernen, der er landets største udlåner til den almene sektor, ser Forenet Kredit et stort, grønt potentiale i partnerskabet.

Om skribenten

Christina Ove Holm BL
Christina Ove Holm

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

Formandskandidat: ”Vi skal fastholde og udvikle vores position som nøgleaktør overfor kommunen”

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

Formandskandidat: ”Vi skal fastholde og udvikle vores position som nøgleaktør overfor kommunen”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2879 )

0

Læseliste