03. OKT. 2023 KL. 09:54

Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed

DSF9561

Foto: Simon Jeppesen

Den 1. oktober trådte hjemløsereformen i kraft, der er et vigtigt redskab til at afskaffe hjemløshed.

Flere kommuner har allerede vist, at det med den såkaldte Housing First-model kan lykkes at nedbringe hjemløsheden markant, og fælles for erfaringerne er, at det har kunnet svare sig.

Først og fremmest menneskeligt, men også økonomisk.

Derfor er det et markant skridt i den rigtige retning, at den nye hjemløsereform, som bygger på Housing First, netop er trådt i kraft den 1. oktober.

I Housing First er boligen en basal menneskeret.

Et vigtigt element er derfor at sikre boligsituationen for at skabe den tryghed, der er en forudsætning for at forbedre livsbetingelserne for mennesker med psykisk sygdom, misbrug, sociale netværk og så videre.

Borgeren får derfor intensiv social bostøtte, når han/hun flytter i egen bolig.

Tidligere modtog kommunerne tilskud til at dække udgifterne til ophold på herberg og forsorgshjem. Nu får de i stedet en refusion til at give borgere specialiseret støtte i egen bolig.

En ændring, der giver kommunerne et større økonomisk incitament til at omstille indsatsen til en Housing First-baseret tilgang, hvilket forstærker grundlaget for at stoppe hjemløshed.

Tag over hovedet gør det ikke alene

BL - Danmarks Almene Boliger arbejder tæt sammen med regeringen, kommunerne og andre organisationer om at tackle hjemløshedsproblemer i Danmark.

En af dem er "Hjem til alle"-alliancen, hvor 22 parter finder løsninger på hjemløseproblematikken.

”Almene boliger har gennem mere end et århundrede sikret, at også familier med lave indkomster har haft adgang til ordentlige betalbare boliger. Det er fortsat en meget vigtig samfundsopgave. Men for de allersvageste gør et tag over hovedet det ikke alene. Derfor er det helt afgørende, at kommunerne yder en solid social indsats, hvis vi skal lykkes at nedbringe hjemløsheden,” siger Bent Madsen, administrerende direktør i BL.

”Hjem til alle”-alliancen har netop lanceret hjemmesiden Godt i gang med Housing First, hvor man kan læse mere om reformen og hente viden og inspiration til indsatsen. Siden er primært henvendt til kommuner. Godt i gang med Housing First (godtigang-housingfirst.dk)

Housing First

Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt boligbyggeri og samtidig modtager bostøtte.

Det er en grundopfattelsen i Housing First, at boligen er en afgørende forudsætning for at forbedre livsbetingelserne for mennesker med psykisk sygdom, misbrug, sociale netværk osv., som har været bagvedliggende faktorer for hjemløsheden. Det er derfor afgørende, at borgeren får intensiv social bostøtte, når han/hun flytter i egen bolig.

Den almene sektor gør en særlig indsats for at nedbringe hjemløsheden. Det sker gennem de såkaldte udlejningsaftaler mellem den enkelte kommune og boligorganisationerne, hvor der også sikres boliger til personer, der kommer fra hjemløshed.

Herudover er der gennem den almene sektors Nybyggerifond sikret midler til huslejetilskud og midler til opførelse af særligt billige boliger, som også personer fra hjemløshed kan overkomme at betale.

Læs senere artikler

Hjemløsheden er faldende

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Boligdirektør: ”Vi tager hjemløsheden alvorligt – og det har båret frugt”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Christina Ove Holm BL
Christina Ove Holm

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

”Vi står sammen som branche og skal ikke hver især opfinde den dybe tallerken”

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

”Vi står sammen som branche og skal ikke hver især opfinde den dybe tallerken”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2901 )

0

Læseliste