"For mig er boligpolitik kampen for at sikre, at vi har spændende blandede byer, hvor man møder hinanden på tværs af etniske og sociale skel, og det er en kamp, der lige så meget foregår i købstæderne som i København."

Kaare Dybvad (S),

boligminister

Nyheder fra den almene boligsektor

Nye bofællesskaber i Vordingborg vil bringe flere generationer sammen

I Vordingborg vil flere generationer snart kunne bo side om side i to kommende bofællesskaber for henholdsvis seniorer og familier. Kommunen har nu givet grønt lys til projektet, der opføres i et partnerskab mellem Boligselskabet Domea Vordingborg, Domea.dk, Vordingborg Kommune og Realdania – et projekt, der løser flere udfordringer. Alle interesserede inviteres til borgermøde om bofællesskaberne i november.

Nyheder fra altinget