19. APR. 2024 KL. 09:00

BL-direktør: Kommende boligaftale bør tænkes sammen med sundhedsreform

Pedel Med Social Funktion I Alment Boligområde3

Foto: Simon Jeppesen

Når almene boliger renoveres, skal sundhed integreres i boligerne og i fællesfaciliteterne, lyder det i et nyt politisk udspil fra BL og KL.

Fremryk den kommende boligaftale, så den kan arbejde sammen med sundhedsreformen.

Sådan lyder det samstemmende i en opfordring fra BL og KL – Kommunernes Landsforening i et fælles politisk udspil.

Den sociale og geografiske ulighed i sundhed er for stor. Presset på sundhedsvæsenet vil kun vokse, i takt med vi bliver flere ældre og flere kronisk syge.

Og der mangler hænder og ressourcer i et presset velfærdssystem.

Derfor er der brug for nytænkning og investeringer, som skal bringe det nære sundhedsvæsen tæt på borgernes hverdag – særligt dem med det største behov.  

En hjørnesten i de fælles politiske anbefalinger fra BL og KL er anbefalinger om, at der skal sikres muligheder for sundhedsrenoveringer. Når almene boliger renoveres, skal sundhed integreres i alt fra den enkelte bolig til fællesarealerne og fællesfaciliteterne.

Potentialet er enormt

Det betyder også, at sundhedstilbud skal flytte ind i langt flere almene boligområder, alt efter hvad der er behov for lokalt. Det kan være ombygning af fælleshuse, der sikrer plads til sundhedsfaciliteter.

Og det kan være ombygning af for eksempel tomme ældre- eller plejeboliger til lokale sundhedshuse, så der sikres nærhed i sundhed, både i de større byer og i yderområder.

Derudover er der behov for, at en større mængde almene boliger renoveres, så de kan tilpasses flere stadier i livet. Også hvis man bliver syg og får brug for pleje, hjælpemidler og fremtidens velfærdsteknologiske løsninger i boligen.

Det er ikke lang tid siden, at sundhedsminister Sophie Løhde besøgte sundhedshuset i Aalborg Øst og Himmerland Boligforening. Her er en række sundhedstilbud netop samlet under et tag helt centralt i boligområdet.

Og potentialet ligger i høj grad i at formå at tænke boligpolitik og sundhedspolitik sammen, som ministeren formulerede det under sit besøg.

Netop som BL og KL lægger vægt på i det nye udspil.

”Vi har rigtig gode eksempler på nære sundhedsindsatser i by- og boligområder, hvor der er tæt samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer. Dem skal vi oplagt tage ved lære af, når linjerne for den fremtidige nære sundhedsindsats skal lægges. Potentialet er enormt, hvis vi tænker boligpolitik og sundhedspolitik sammen for at styrke de nære sundhedsindsatser. Det er budskabet til Christiansborg fra KL og BL i vores fælles udspil,” siger Bent Madsen, administrerende direktør i BL.

En ny boligaftale skal blandt andet understøtte, at Landsbyggefondens anvendelsesmuligheder også omfatter sundhedsrenoveringer og en klargøring af boligmassen, så den kan huse langt flere ældre borgere, lyder opfordringen fra Bent Madsen.

BL og KL går sammen i nyt udspil

BL og KL har netop fremlagt et fælles politisk udspil, der blandt andet peger på, at der skal investeres i den lokale sundhedsstruktur. Udspillet indeholder tre overordnede punkter:

Bygge og renovere med fællesskaber for øje, herunder omdanne eksisterende bygninger med fokus på bofællesskaber for flere mål- og aldersgrupper.

Lokale sundhedspartnerskaber i almene boligområder som en nyskabelse i den kommende boligpakke.

Beboere med sundhedsfaglig baggrund kan tilbydes virke i den lokale sundhedsindsats under fleksible forhold.

Det er muligt af finde udspillet her.

Læs senere artikler

KL: Sundhed skal helt tæt på borgerne i de almene boligområder

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Tænk sundhedspolitik og boligpolitik sammen

BL har tidligere dokumenteret, at uligheden i sundhed er særlig udtalt blandt beboerne i almene boligområder. Cirka dobbelt så mange almene beboere lider for eksempel af diabetes og KOL, som det er tilfældet blandt resten af befolkningen.

BL og KL peger derfor på, at en ny boligaftale fremrykkes, så den tænkes sammen med kommende sundhedsreform - og at den kommende sundhedsreform skal sikre flere sundhedsindsatser, dér, hvor behovet er størst.

Det betyder blandt andet, at praktiserende læger, der har patientgrupper med stort behandlingsbehov, bør have færre patienter.

Den sundhedspolitiske aftale ligger inden for rækkevidde. Sundhedsstrukturkommissionen skal fremlægge modeller inden sommerferien. Og når sommeren går på hæld, går de politiske forhandlinger i gang.

Regeringens ambition er, at alt er færdigforhandlet, alle lovændringer er skrevet og stemt igennem Folketinget, inden landets kommunale og regionale politikere skal i valgkamp i efteråret 2025. Lokalpolitikerne skal vide, hvad de har at gøre med lokalt, hedder det fra sundhedsministeren.

”Det er helt åbenlyst, at skal den store ulighed i sundhed til livs, skal de borgernære sundhedsindsatser styrkes. Sundhedsindsatserne skal ud til de mange mennesker, der har brug for sundhedsindsatserne. Derfor er det helt oplagt, at de almene boligområder tænkes med, når linjerne skal lægges for den fremtidige sundhedspolitik," siger Bent Madsen.

Og der er en klar sammenhæng mellem boligpolitik og borgernær sundhed. 

"De nære sundhedsindsatser skal derud, hvor der er mest brug for dem. Det er vigtigt for de enkelte mennesker med helbredsudfordringer, og samfundsmæssigt er der store potentialer i det. Meget peger i retning af, at fremtidens nærhospital er i by- og boligområdet og tilmed i folks egne boliger. Derfor er der klar sammenhæng mellem sundhedspolitikken og boligpolitikken,” slutter Bent Madsen.

Om skribenten

Niklas Asp Nielsen BL
Niklas Asp Nielsen

Niklas Asp Nielsen er uddannet journalist. Han sidder som indholdsredaktør på Fagbladet Boligen og arbejder med at få Fagbladet Boligens artikler synlige på BL's Sociale Medier.

Seneste Artikel

Nye tal: Se top-5 over svigt der fører til byggeskader

Niklas Asp Nielsen er uddannet journalist. Han sidder som indholdsredaktør på Fagbladet Boligen og arbejder med at få Fagbladet Boligens artikler synlige på BL's Sociale Medier.

Seneste Artikel

Nye tal: Se top-5 over svigt der fører til byggeskader

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste