11. APR. 2024 KL. 10:00

Renovering af udearealer skal danne nye fællesskaber: ”I dag er vores eneste mødested vaskeriet”

NK18

"Visionerne er tårnhøje, og alle beboere skal høres. Det er vores fælles projekt," lyder det fra afdelingsformand Niels Kristian Bjerg. Foto: Lars Græsborg Mathiasen

Postparken på Amager har igennem de sidste ni år gennemgået en stor renovering. Nu er turen kommet til udearealerne. Visionerne er tårnhøje. Beboerne ønsker udearealer, som danner rammen om sammenhold på tværs af generationer. Postparken skal også være åben og danne fællesskaber med det omkringliggende bysamfund.

”I dag er vores eneste mødested vaskeriet,” fortæller afdelingsformand i Postparken, Niels Kristian Bjerg, med et grin. Han ved godt, at det er sat på spidsen, men der er også alvor i ordene, og det vender vi tilbage til.

Fagbladet Boligen er inviteret til at kigge på Postparkens udearealer. Eller det vil sige, der er ikke så meget at se lige nu, fordi udearealerne endnu ikke er istandsat. Men med et glødende engagement får Niels Kristian hurtigt visualiseret, hvad det er, der skal ske i Postparken.

Pludselig står det lysende klar, at områdets store græsplæner skal omdannes til fællesskaber, hvor der er mulighed for at få særlige oplevelser, hygge og fordybelse. Beboerne i Postparken vil styrke oplevelsen af rum i rummet mellem blokkene. Hele bebyggelsen skal med forskellige greb bindes sammen, så området bliver et stort fællesområde for alle, uanset hvilken blok man bor i.

”Vi vil skabe rum for arrangementer, for eksempel sommerfest, fødselsdage og fastelavn, men Postparken vil også gerne være stedet, som inviterer lokalområdet ind. Vores område er ikke en lukket fest. Det kunne for eksempel være, at vi holder et årligt loppemarked eller mindre intime koncerter ved vores fælleshus, hvor alle kan være med,” fortæller Niels Kristian Bjerg.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Om projektet

Postparken er den første afdeling i PAB (Postfunktionærernes Andels-Boligforening), og er administreret af FA09.

Projektforslaget med de store udendørsarealer er projekteret til at koste cirka 78 millioner kroner. Midler, som Postparken blandt andet håber at få bevilliget fra fonde. Postparken udskrev en arkitektkonkurrence, hvor der var inviteret tre tegnestuer, der hver især har haft fokus på bynatur og sociale mødesteder. Blandt de inviterede tegnestuer var BOGL, Opland og SLA.

Opland vandt konkurrencen med et forslag, der af dommerkomiteen blev fremhævet for sin gode forståelse for ønsket om at styrke fællesskabet.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i starten af 2025.

NK12

1 / 1Der er altid tid til at stoppe op og få en sludder i Postparken. Foto: Lars Græsborg Mathiasen

"Alt, hvad vi laver i vores projekt, sker på demokratisk vis. Vi har brug for at høre alles drømme og ønsker."

Niels Kristian Bjerg, afdelingsformand i Postparken

Fællesskab i udemiljøet

På Københavns Universitet forsker man i mental sundhed, og forskning peger på, at der særligt er tre faktorer, der har betydning i forhold til at styrke den mentale sundhed: At vi gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt.

Tre faktorer, der sker, når de fysiske og sociale rammer er til stede, som Postparken er i fuld gang med at realisere.

”Det er stærkt, at Postparken tænker fællesskabet og gode relationer ind i udemiljøet. Det har stor betydning, at vi har relationer til hinanden. Det giver tryghed, at man kan sende sit barn ud at lege, man hilser og holder lidt øje med hinanden. Når vi har en relation, er det meget nemmere at række ud, hvis en nabo er syg eller har brug for hjælp,” fortæller Line Nielsen, forsker i mental sundhedsfremme på Institut for Psykologi på Københavns Universitet.

Hun peger også på, at det er vigtigt, at vi har noget i vores liv, der skaber energi og en følelse af mening.

Faldefærdigt garageanlæg

Postparken har en gammel udtjent varmecentral og et faldefærdigt garageanlæg. Her er planen, at der skal skabes værksted, håndarbejds- og krea-rum, som frit kan benyttes af beboerne. Der skal også bygges et nyt fælleshus.

”Vi har ikke helt besluttet, hvordan vi vil bruge vores garageanlæg. Alt, hvad vi laver i vores projekt, sker på demokratisk vis, og derfor har vi brug for at høre alles drømme og ønsker,” fortæller Niels Kristian Bjerg, der også er opmærksom på, at der er kommet mange nye til i Postparken.

Under hele projektet er der holdt afdelingsmøder og lavet undersøgelser for at sikre, at alle kan komme til orde.

Artiklen fortsætter efter billedet.

NK9

1 / 1Alles drømme og ønsker skal høres, når det nedslidte garageanlæg skal have nyt liv. Foto: Lars Græsborg Mathiasen

Udendørsarealerne er sidste etape af helhedsplanen

Postparken er opført i slutningen af 1940’erne lige efter 2. verdenskrig, og tiden har slidt på boligerne. En større renovering af Postparken har været nødvendig, og ved gennemførelse af helhedsplanen i 2016 var målet at inkludere etablering af tilgængelighedsboliger, udnyttelse af tagrum, energirenovering samt renovering af bad, toilet og køkken.

Renoveringen er sket med midler fra beboernes opsparede henlæggelser til vedligeholdelse af afdelingen, bevillinger fra organisationens dispositionsfond og støtte fra Landsbyggefonden.

Artiklen fortsætter efter billedet.

ABC skal styrke danskernes mentale sundhed

ABC for mental sundhed

ABC for mental sundhed er en indsats og et partnerskab, som har til formål at styrke danskernes mentale sundhed. Fokus er rettet mod de aktiviteter og den adfærd, der styrker og fremmer mental sundhed fremfor på risikofaktorer – med andre ord fokuserer indsatsen på de ting, der giver livet mening, glæde og værdi.

Partnerskabet består af kommuner, foreninger, organisationer og forskningsinstitutioner, som er gået sammen om en fælles vision om at fremme mental sundhed i befolkningen. Læs meget mere om indsatsen her. 

NK7

Alt, hvad der kan genbruges af gamle byggematerialer bliver brugt. Foto: Lars Græsborg Mathiasen

I hele projektet har beboerne prioriteret bæredygtighed. Materialer, der kan genanvendes, bliver genanvendt, og nye materiale skal kunne genbruges. Der er tænkt i parkeringslommer, der indrammes af beplantning, cykelparkering, som også kan rumme pladskrævende cykler, regnvandshåndtering, belysning, og gamle træer, og planter får nyt liv andre steder i Postparken, hvor der også bliver sat fokus på biodiversitet.

Artiklen fortsætter efter billedet.

NK4

1 / 1Planen er klar, nu skal den godkendes og føres ud i livet. Foto: Lars Græsborg Mathiasen

Fællesskab er andet end vaskeriet

”70 procent af vores beboere er nye, og vi skal have andet end vores vaskeri tilfælles. Vi har derfor brug for at skabe et nyt stærkt fællesskab. Jeg tror på, at vi ved at skabe plads til hyggelige snakke også gør det nemmere at tale om de svære ting. Jeg har ikke kun én nabo, for mig er alle 401 lejemål i Postparken mine naboer, og jeg betragter dem lidt som min familie,” fortæller Niels Kristian Bjerg.

Læs mere om emnet

Nye tal: Kun få fejl i renoveringer af alment byggeri

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Fremtidens seniorboliger: De store potentialer ligger i flere renoveringer

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Heidi20
Heidi Andersen

Heidi Andersen er ansat som digital projektleder i BL. Heidi arbejder med at drifte, udvikle og opdatere indhold på BL's hjemmesider.

Seneste Artikel

Renovering af udearealer skal danne nye fællesskaber: ”I dag er vores eneste mødested vaskeriet”

Heidi Andersen er ansat som digital projektleder i BL. Heidi arbejder med at drifte, udvikle og opdatere indhold på BL's hjemmesider.

Seneste Artikel

Renovering af udearealer skal danne nye fællesskaber: ”I dag er vores eneste mødested vaskeriet”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste