06. MAR. 2023 KL. 20:39

Fremtidens seniorboliger: De store potentialer ligger i flere renoveringer

DSC7945

Et stigende antal seniorer i fremtiden betyder et behov for flere boliger egnede til et langt liv. Et renoveringsprojekt i Horsens viser vejen.

18.000.

Så mange seniorer og ældre forventes Danmark at vokse med årligt frem til 2030. Her vil der således være 1,5 millioner over 65 år i den danske befolkning. Det svarer til knap hver fjerde person.

Den største del af stigningen i den periode vil ske blandt gruppen af 80+ årige, som ventes at vokse med i gennemsnit 15.000 personer årligt.

Den vækst må forventes at øge behovet for tilgængelige almene boliger. Det siger viceadministrerende direktør i BL - Danmarks Almene Boliger - Solveig Råberg Tingey.

”De store stigninger i antallet af seniorer stiller allerede nu store krav til boligmassen og giver flere steder udfordringer på boligmarkedet. Der er behov for at gøre flere boliger mere tidssvarende, og her er det helt oplagt at renovere og indtænke tilgængelighed i de eksisterende almene boliger.”

Tilgængelighedsrenoveringer er renovering af eksisterende boliger, så de bliver bedre egnet til ældre beboere og borgere med handicap. Det kan blandt andet være etablering af niveaufri adgange og elevatorer, samt ombygning af badeværelser og køkkener, så der er mere plads til at vende med for eksempel en rollator.

Stor efterspørgsel

Et af de steder, hvor de har gennemført en større tilgængelighedsrenovering, er i ALBOs afdeling 6 Vesterport ved banegården i Horsens.

”Vi vidste, at bebyggelsen skulle renoveres. Den er fra 1945, og der var store problemer. Vi vidste også, at vi havde stor efterspørgsel fra mange beboere, som bliver ældre, og som finder trapper til fjerde og femte etage besværlige,” fortæller ALBOs direktør, Steffen Møller Borgbjerg.

Før renoveringen stod færdig i 2020 var der 210 boliger i bebyggelsen. Det blev ombygget til 180, der er mere rummelige og tidssvarende. De har fået nye køkkener og badeværelser samt større altaner, ligesom der er blevet anlagt elevatorer. 70 af boligerne er tilgængelighedsboliger.

”Vi kan godt mærke, at der kommer flere ældre. Der er ikke så mange børnefamilier i de her bebyggelser – det gælder ikke bare hos os. Det er i stigende grad ældre singler eller par, der flytter ind. De efterspørger et sted, hvor de kan blive boende. Og det er de trygge ved, at de kan, hvis der er tilgængelighed,” siger Steffen Møller Borgbjerg.

Det gode seniorliv

Om ganske få år, når de store årgange fra 1950’erne og starten af 60’erne går på pension, bliver der langt flere ældre. Derfor er det vigtigt, at vi allerede nu indretter vores samfund, så alle får et godt seniorliv. Den almene sektor er en afgørende velfærdsaktør i dét arbejde.

Under temaet Det gode seniorliv bringer vi på Fagbladet Boligen en række artikler om, hvad det er, den almene sektor allerede gør, og hvad der er på tegnebrættet i de kommende år for at sikre det gode seniorliv.

"Der er behov for at gøre flere boliger mere tidssvarende, og her er det helt oplagt at renovere og indtænke tilgængelighed i de eksisterende almene boliger."

Solveig Råberg Tingey

Viceadministrerende direktør i BL - Danmarks Almene Boliger

Tænker i tilgængelighed

Derfor gav det også rigtig god mening for ALBO at tænke i tilgængelighed, da afdelingen Vesterport skulle renoveres, forklarer boligforeningens byggerådgiver, Steen Rosvang Andersen.

”Når man kigger fremad, så bliver folk ældre og ældre. Så da vi gik i gang med projektet, var det bare en naturlig proces at se på, hvordan området skulle omdannes, så det blev tidssvarende og kunne følge med den efterspørgsel, som der vil komme de næste mange år. Og det er også noget, vi tænker over i vores renoveringsprojekter fremadrettet.”

Ifølge byggerådgiveren bliver tilgængelighedsboligerne i afdelingen hovedsageligt beboet af ældre og seniorer.

”De bliver i vid udstrækning tilvalgt af folk, som er kommet op i alderen, og som har behov for en bolig, som er indrettet, så man kan komme rundt med en rollator eller kørestol,” siger Steen Rosvang Andersen.

Og lejlighederne er populære, fortæller direktør, Steffen Møller Borgbjerg.

”De tilgængelige lejligheder koster cirka 1000 kr. mere i måneden end de almindelige. Og da vi var færdige med projektet, var vi faktisk lidt bekymrede for, om vi kunne leje de tilgængelige ud. Men lynhurtigt blev det vendt om. I dag er efterspørgslen til tilgængelighedsboligerne størst.”

LBF 2109227273

Steffen Møller Borgbjerg, direktør i ALBO.

Samfundsøkonomisk gevinst

Tilgængelighedsrenoveringer er faktisk ikke kun godt for den enkelte ældre. Det giver også rigtig god mening at renovere – i stedet for at bygge nyt – ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, fortæller BLs viceadministrerende direktør, Solveig Råberg Tingey.

”Der er store økonomiske fordele ved at renovere frem for at bygge nyt. Prisen for at renovere en bolig i den almene sektor og gøre den seniorvenlig og tilgængelig udgør kun en tredjedel af den pris, det koster at bygge en ny ældrebolig.”

Læs senere artikler

Fremtidens almene boliger skal dække flere generationers behov

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Ældreorganisationer: Stort behov for flere boliger til ældre

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Christian Møller Rasmussen BL
Christian Møller Rasmussen

Christian Møller Rasmussen er presse- og kommunikationskonsulent i BL. Christian skriver om boligpolitik og har fokus på, at medierne bliver opmærksomme på de artikler, der bringes på Fagbladet Boligen.

Seneste Artikel

Almene beboere ønsker mere teknologi i fremtidens sundhedsvæsen

Christian Møller Rasmussen er presse- og kommunikationskonsulent i BL. Christian skriver om boligpolitik og har fokus på, at medierne bliver opmærksomme på de artikler, der bringes på Fagbladet Boligen.

Seneste Artikel

Almene beboere ønsker mere teknologi i fremtidens sundhedsvæsen

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2915 )

0

Læseliste