07. JUN. 2021 KL. 10:25

Ældreorganisationer: Stort behov for flere boliger til ældre

Boligselskabet Langeland 010

Foto: Pressebillede / Med alderen vælger mange at skifte ejerboligen ud og flytte i en mindre bolig i en etagebolig

To af de største aktører, når det gælder de ældres interessevaretagelse, er enige: ”At sikre de ældre på fremtidens boligmarked er en enorm udfordring. Og de almene boliger er en central del af løsningen.”

I 2030 vil der være 210.000 flere danskere, som er over 65 år, end der er i dag. Og det er specielt de ældste, der kommer flere af. 160.000 flere end i dag vil i 2030 være fyldt 80 år.

Det er en udvikling, der giver fremtidens boligmarked store udfordringer. Og ikke mindst for den almene boligsektor. Med alderen vælger mange at skifte ejerboligen ud og flytte i en mindre bolig i en etagebolig eller et række-/dobbelthus. Flytteårsagerne er flere, men skyldes hos de ældste grupper særligt alderdom, mere tilgængelighed og mindre vedligeholdelse.   

På onsdag den niende juni afholder BL – Danmarks Almene boliger en konference, som sætter fokus på netop den udfordring, det bliver at sikre fremtidens ældre et godt hjem, der svarer til de særlige behov, der følger med.

En del af programmet for konferencen bliver en paneldebat, hvor politikere og repræsentanter for relevante interesseorganisationer skal udveksle synspunkter i forhold til spørgsmålet:

Hvordan sikrer vi flere boliger, som passer til et langt livsforløb og mange forskellige behov?

Større end tilgængelighed

Boligen har på forhånd opsøgt de to repræsentanter, der på konferencen vil varetage de ældres interesser.

"Det er en massiv udfordring, der ikke kan løses ved nybyggeri alene. Det er bydende nødvendigt, at der sideløbende med nybyggeri også arbejdes for at gøre den eksisterende boligmasse mere tidssvarende,” siger Bjarne Hastrup, der er direktør i Ældresagen.

Ældresagens direktør roser den almene sektor for at have taget hul på udfordringen med generel tilgængelighed til boligmassen, men understreger, at det ikke rækker.

”I den almene sektor er tilgængelighedsrenoveringer et af flere elementer, som vi gerne ser udbredt, men det kræver, at vi tør betragte tilgængelighed i et bredere perspektiv, så det ikke alene omhandler venderadius i køkkener og nye elevatorer, siger Bjarne Hastrup. 

”For at imødekomme fremtidens efterspørgsel på senior- og ældreboliger er det, for mig at se, helt afgørende at rette fokus mod det levede liv i boligerne. Udover at de fysiske rammer skal være i orden, skal adgangen til fællesskaber og social aktivitet også være på plads. Det er blandt andet derfor vi fra Ældre Sagens side foreslår øget brug af opgangsrepræsentanter og en generel styrkelse af den sociale sammenhængskraft i boligforeningerne,” fortsætter han.

Forsyningen

Hos den anden store interesseorganisation, Faglige Seniorer, er man enig i, at tilpasningen af fremtidens boliger til ældre ikke kun handler om fysisk tilpasning af boligerne.

”Helt grundlæggende handler det om at sikre, at alle ældre kan få adgang til boliger,” siger direktøren for Faglige Seniorer, Palle Smed.

”Langt de fleste ældre ønsker sig en helt almindelig bolig. Men de er svære at opdrive. Priserne på ejerboliger i København og de store provinsbyer er så høje, at de er uden for rækkevidde for en stor del af de ældre. Navnlig også fordi bankerne er tilbageholdne med at yde lån, når man forlader arbejdsmarkedet. Privat ejede lejeboliger følger markedsprisen, så de er også dyre,” siger Palle Smed.

”Tilbage er så de almene boliger, Men dem er der lang ventetid på. – Specielt i hovedstaden og i de store provinsbyer," siger Palle Smed.

Direktøren for Faglige Seniorer fremhæver også, at presset på boligmarkedet ikke kun skyldes, at vi bliver flere ældre i samfundet.

”Når der i løbet af de næste 10 år bliver 100.000 flere husttande, end der er i dag, skyldes det også, at der bliver flere enlige. Det er nye husstande, som er med i konkurrencen om de egnede boliger," siger Palle Smed.

Du kan høre mere til de to repræsentanter for de ældre, BL og om politikerne har svar på udfordringerne, hvis du på onsdag fra klokken 09.00 - 11.00 følger debatten.

Du kan indtil den 8. juni klokken 15.30 tilmelde dig gratis her.

Derfor bliver der flere ældre

Det er ikke kun fordi, der for 60 og 70 år siden var store årgange. Der bliver flere ældre mennesker, Det er fordi, vi lever længere. I dag er middellevetiden i Danmark 79,5 år for mænd og 83,6 år for kvinder. Og middellevetiden forventes at stige yderligere i de kommende år.

 

Forskning viser, at de ekstra leveår generelt bliver gode. Men fremtidens ældre vil fortsat opleve et antal år med helbredsmæssige udfordringer som i dag. – Udfordringer der også stiller krav til boligen, dens tilgængelighed og det sociale miljø, der omgiver boligen.

Læs senere artikler

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen åbner dør på klem for solceller

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen åbner dør på klem for solceller

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2901 )

0

Læseliste