25. JAN. 2024 KL. 08:39

Arkitekt: ”Når naboer lærer hinanden at kende, bliver det lettere at række ud”

AA Visiting School HJ

Helle Juul, founding partner i Juul Frost Arkitekter, peger på, at vi skal tænke videre end etableringen af sundhedshuse og se boligområder som en arena for sundhedsfremme. Foto: Juul Frost Arkitekter

Der er behov for at bygge bro mellem forskning og praksis, så viden kan komme ud at virke, lyder det fra arkitekt Helle Juul i denne uges sundhedsstafet.

En ny undersøgelse, som SDU har udarbejdet for BL, viser, at de almene beboere har langt flere sundhedsudfordringer end gennemsnittet. 

Derfor har vi igangsat Sundhedsstafetten, hvor vi giver mikrofonen til en række aktører, som kommer med deres bud på, hvordan den almene sektor bidrager til en bedre sundhed i de almene boligområder. 

Helle Juul, founding partner i Juul Frost Arkitekter, deler i denne uge sine erfaringer: 

De almene beboere har flere sundhedsudfordringer end gennemsnittet. Og der stilles store krav til fremtidens sundhedsvæsen, hvor almene boligområder kan være en platform for nære sundhedsydelser. Hvilke potentialer ser du? 

Den nye undersøgelse om sundhedstilstanden hos beboerne i de almene boliger viser, at der er behov for at adressere sociale uligheder i sundhed. Det kræver, at vi tænker udover sundhedsydelser og tilbud, men også på sundhedsfremme. Sundhed er mere end fravær af sygdom. Det er en tilstand af social, fysisk og mental trivsel. Her spiller udformningen af det fysiske miljø en rolle.  

Som arkitekt ser jeg et stort sundhedsmæssigt potentiale i at arbejde med at løfte de grønne områder i de almene boligbyggerier. Grønne bymiljøer er med til at forbedre sundhed, trivsel og livskvalitet. Ophold i grønne områder er koblet til lavere stressniveauer og højere velbefindende uanset køn, alder eller socioøkonomisk baggrund. Forskning peger endda på, at sundhedsfordelene ved adgang til grønne områder muligvis er stærkest blandt udsatte grupper. 

Der er behov for, at vi tænker udover etableringen af sundhedshuse og ser boligområder som en arena for sundhedsfremme. At vi får iværksat pilotprojekter, der undersøger, hvordan vi kan fremme beboernes trivsel i et helhedsperspektiv: Hvordan samspillet mellem arkitekter, landskabsarkitektur og andre indsatser kan skaber synergi.

Det kræver nye samarbejder på tværs af sektorer og fagligheder.  

Hvordan kunne du drømme om at samarbejde og partnerskaber fremover kan danne ramme for ”nærhed i sundhed”, hvor borgere i højere grad plejes og behandles, der hvor de bor? 

En styrkelse af det sociale liv og naboskabet kan være med til at løfte sundhed og trivsel blandt beboerne. Når vi skaber bebyggelser og opgange, der inviterer til, at naboer lærer hinanden at kende og følger med i hinandens liv, bliver det lettere at række ud. Både når man har brug for hjælp eller ønsker at tilbyde støtte.

Det kan være små initiativer som en opslagstavle i opgangen med billeder af beboerne – et sted, hvor man får sat ansigt på hinanden. Med andre ord, der er behov for flere sociale initiativer, samarbejder og partnerskaber. Det kan også være mobile løsninger, inspireret af f.eks. sociolancen, hvor tværfaglige social- og sundhedstilbud rykker ud og rækker ud i samarbejde med boligforeninger. Her kan tomme lokaler få nyt liv, når den mobile sygeplejerske eller socialrådgiver rykker ind en gang om ugen.  

Der er også et behov for nye tværfaglige samarbejder og samskabelsen af en ny ”best practice” baseret på evidens. Samarbejder, der, udover byggeriets traditionelle parter, inviterer forskere med. Der forskes ekstensivt i det fysiske miljøs indflydelse på vores trivsel og sundhedsfremme og -forebyggelse. Men der er behov for at bygge bro mellem forskning og praksis, så viden kan komme ud at virke. Vi kan arbejde for at iværksætte pilotprojekter, hvor vi kan afprøve, hvad der virker.

Samarbejd på tværs af fagområder fra projektstart for at sikre en helhedsorienteret løsning, der omfatter projektet, processen og evalueringen af effekterne. Det kunne være opskriften på innovation.  

Hvilke konkrete sundhedsindsatser har I allerede igangsat, som kommer de almene beboere til gavn, og hvordan kan I videreudvikle i den retning? 

Hos Juul Frost Arkitekter har vi bl.a. tegnet Pulsparken som en del af områdefornyelsen i Bolbro, Odense, der har en høj andel af almene boliger. Et formål med områdefornyelsen er bl.a. ”At skabe gode rammer for samvær og bedre mulighed for et sundere liv”.

Vi har transformeret en hengemt græsplæne til en åben aktivitets- og klimapark, der inviterer til fysisk aktivitet for forskellige målgrupper og skaber rum for ro og afkobling.  

Vi har også været ansvarlige for helhedsplanen for Birkeparken i Vollsmose. Her har vi stillet skarpt på at skabe nye sociale mødesteder for beboerne i åbne stueetager, sociale ankomster og -kantzoner, et kvalitetsløft af de grønne områder og på at forbedre trygheden som forudsætning for et godt socialt liv i området.  

Parallelt har vi været ansvarlige for det Realdania støttede udviklingsprojekt ’Fremtidens Urbane Sundhedskultur’. I et tværfagligt udviklingsforløb har vi udarbejdet helhedsorienterede anbefalinger til at fremme social, mental og fysisk trivsel.

Det har resulteret i en værktøjskasse som det er vores ambition at afprøve og videreudvikle gennem pilotprojekter også i den almene sektor.

 

Læs senere artikler

Den tætte relation til beboerne er nøglen til bedre sundhed

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Boligdirektør om sundhed: Det er ikke en kan, men en skal opgave

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Christina Ove Holm BL
Christina Ove Holm

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

Allan Werge genvalgt som formand for BL

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

Allan Werge genvalgt som formand for BL

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2915 )

0

Læseliste