16. JAN. 2024 KL. 10:00

Boligdirektør om sundhed: Det er ikke en kan, men en skal opgave

Steffen Albo (1)

Foto: Lars Græsborg Mathiasen

Medarbejderes tilstedeværelse i et boligområde øger tryghed og trivsel blandt beboerne ganske markant, lyder det fra Steffen Møller Borgbjerg, direktør i Albo, i denne uges sundhedsstafet.

En ny undersøgelse, som SDU har udarbejdet for BL, viser, at de almene beboere har langt flere sundhedsudfordringer end gennemsnittet.

Derfor har vi igangsat Sundhedsstafetten, hvor vi giver mikrofonen til en række aktører, som kommer med deres bud på, hvordan den almene sektor bidrager til en bedre sundhed i de almene boligområder.

Steffen Møller Borgbjerg – direktør i Albo, deler i denne uge sine erfaringer:

De almene beboere har flere sundhedsudfordringer end gennemsnittet. Og der stilles store krav til fremtidens sundhedsvæsen, hvor almene boligområder kan være en platform for nære sundhedsydelser. Hvilke potentialer ser du?

"Det gør et stort indtryk på mig at læse den nye rapport fra Statens Institut for Folkesundhed vedrørende sundhedstilstanden for beboerne i almene boligområder. Konklusionerne i rapporten slår fast, at det ikke er en ”kan”, men en ”skal”-opgave, vi har foran os. En moderne boligorganisation er en velsmurt maskine af engagerede medarbejdere som har daglig gang i boligområderne. Vores medarbejdere i driften tager ansvar for det fysiske vedligehold i boligområdet, og i nogen grad også for beboerne. Flere undersøgelser viser, at vores medarbejderes tilstedeværelse i et boligområde øger tryghed og trivsel blandt beboerne ganske markant. Medarbejdere i administrationen har ligeledes tæt kontakt med beboerne og selvfølgelig de boligsociale medarbejdere, som specifikt arbejder med beboernes trivsel i et bredt perspektiv.   

Dertil viser et nyt norsk studie, at 80 procent af sundhedsfremmende tiltag sker uden for medicinsk behandling - altså typisk i boligområderne, og kun 20 procent hos læge eller andre sundhedsinstitutioner. 

På den baggrund er potentialet for nære sundhedsydelser i de almene boligområder enormt, og vi ser med både nysgerrighed og stor interesse på, hvordan vi kan gøre en forskel sammen med de traditionelle aktører på sundhedsområdet."

Hvordan kunne du drømme om, at samarbejde og partnerskaber fremover kan danne ramme for ”nærhed i sundhed”, hvor borgere i højere grad plejes og behandles, der hvor de bor?"Partnerskab imellem kommune, region, boligorganisation og frivillige organisationer er det helt centrale. Det er der for mig ingen tvivl om. Alt tyder dertil på, at både det klart billigste og mest sundhedsmæssigt forsvarlige, er at praktisere netop nærhed i sundhed. At samle syge mennesker på et hospital medfører, ud over store økonomiske omkostninger, risikoen for at pådrage sig yderligere sygdomme og skavanker, hvilket faktisk betyder, at dødeligheden er højere der, end hvis man kommer hurtigt hjem – selvfølgelig med den støtte, man har behov for.

Sundhedsprofessor ved Københavns Universitet, Henning Langberg, kalder det for udlæggelse i stedet for indlæggelse, og der er det jo afgørende, at boligen og setuppet med det nære sundhedsvæsen er gearet til, at flere borgere udlægges i egen bolig. Det er dog aldrig helt enkelt i praksis, da et opgør med nuværende strukturer og silo-tænkning kræver politisk vilje og mod til at se langsigtet. Det kræver, at vi sætter fælles mål og tænker i helheder og ikke kun egne mål i egne organisationer. Vi kan ikke kun være boligudlejning, og sundhedssektoren kan ikke kun være behandling. Hvis vi skal løse fremtidens sundhedsudfordringer, skal vi finde nye løsninger sammen.

Lad os antage, at det medfører nogle omkostninger for en kommune at investere i nær sundhed i et boligområde. Min påstand, som bakkes op af sundhedsprofessor, Henning Langberg, er, at den pågældende region vil spare dette beløb mange gange, fordi der bliver færre indlæggelser og færre komplekse sygdomsforløb.

Besparelsen er ikke kun økonomisk, men også ressourcemæssigt i form af medarbejdere, som allerede nu er en knap ressource. Det betyder også, at vi skal tænke sundhedsfremmende og forebyggende endnu mere, end vi gør i dag."

Hvilke konkrete sundhedsindsatser har I på tegnebrættet, og hvordan kan I videreudvikle i den retning?"I Albo vil vi gerne være med til at gå forrest i forhold til at prøve nær sundhed af i praksis. Sammen med Landsbyggefonden har vi iværksat et ambitiøst projekt i boligafdelingen Axelborg i Horsens. Vores tanker er, at boligafdelingen ud over en tiltrængt totalrenovering, forsynes med nye boligformer og egne sundhedsfaciliteter i samarbejde med alle relevante aktører, og vi er meget langt i disse bestræbelser.Vi har helt konkret på tegnebrættet, at boligernes størrelse og indretning kigges efter i sømmene, i forhold til at beboerne kan blive ældre uden at skulle fraflytte på grund af praktiske problemer med tilgængelighed. Dertil vil vi for udvalgte boliger omdanne indretningen, så flere generationer kan bo i samme boliger.I forhold til de for sundheden helt essentielle sociale fællesskaber, har vi i Axelborg et have- og dyrkningsfællesskab, som vi vil stimulere og udvikle. I den anledning har vi ambitioner om at anlægge en kommerciel restaurant på taget af en af de 8 etages blokke, som Axelborg blandt andet består af. På denne måde vender jeg tilbage til spørgsmål 1, da helt nye partnerskaber er en forudsætning for, at dette kan lykkes."

Læs senere artikler

Sundhedsdirektør: Vi skal arbejde forebyggende helt lokalt

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Christina Ove Holm BL
Christina Ove Holm

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

”Vi står sammen som branche og skal ikke hver især opfinde den dybe tallerken”

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

”Vi står sammen som branche og skal ikke hver især opfinde den dybe tallerken”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2901 )

0

Læseliste