23. OKT. 2023 KL. 12:33

Problemerne med tomme ældreboliger vokser

Skive Indblik

Ældrebolig efter ældrebolig står tomme i Rønbjerg ved Ikast. Foto: Niklas Asp Nielsen

Cirka 3.300 ældre- og plejeboliger stod tomme i 2021. Det svarer til knap fire procent af alle kategoriens boliger. Det lyder ikke voldsomt. Men det koster kommunerne over en kvart milliard.

Vi bliver flere og flere ældre i Danmark. Der er brug for boliger tilpasset den voksende andel af ældre og deres behov. Alligevel oplever en række kommuner problemer med, at almene ældreboliger ikke kan lejes ud.

Der er knap 90.000 almene ældre- og plejeboliger i Danmark. Skønsmæssigt stod 3.300 af dem tomme i 2021 ifølge en rapport fra Social- og Boligministeriet. Det er ifølge rapporten næsten 1.000 flere end i 2018.

Det støt stigende tal ville være endnu højere, hvis ikke over 1.000 ældre- og plejeboliger de seneste år var blevet ommærket til almene familie- og ungdomsboliger. Andre 1.000 er renoveret, nedrevet eller solgt til private investorer.

De 3.300 ældre- og plejeboliger, som stod tomme i 2021, svarer til knap fire procent af alle kategoriens boliger. Det lyder ikke voldsomt. Men til sammenligning er det næsten otte gange så mange, som der er tomme almene familieboliger i Danmark.

Problemet vokser

De 90.000 almene pleje- og ældreboliger er enten ejet af kommunerne selv eller af almene boligorganisationer.

Uanset ejerskabet er opførelsen af boligerne sket på baggrund af kommunernes behovsanalyser, og byggeriet sættes først i gang, når det besluttes i byrådssalen.

Det er kommunerne, som har visitationsretten til boligerne. Derfor er det også kommunerne, der dækker omkostningerne til tomgangen.

I 2021 rundede kommunernes tab på ældre- og plejeboligernes tomgang 260 millioner – et tal der stiger. I 2018 udgjorde kommunernes tab kun 192 millioner kroner.

Det almene dilemma

Kommuner med tab på tomgang presser mange steder boligorganisationerne for, at de skal ommærke deres tomme ældreboliger til familie-, ungdoms-, trygheds- eller andre typer boliger.

Ofte er boligorganisationerne klar til at hjælpe ved at ommærke - på trods af at de, ved at fastholde boligerne som ældreboliger, er sikret huslejen fra kommunen.

Over 1.000 ældre- og plejeboliger er således allerede blevet ungdoms- eller familieboliger.

Men er kommunen eller bare den del af kommunen, hvor boligerne ligger, i forvejen ramt af befolkningstilbagegang og måske begyndende generel lejetomgang, er boligorganisationernes motivation naturligvis også præget af forsigtighed.

Skal der investeres penge i at renovere boliger om til andre boligtyper - måske ovenikøbet betales en overtagelsessum til kommunen, hvis kommunen ejer boligerne - risikeres tab, hvis boligerne efterfølgende ikke kan lejes ud.

Tab som lejerne skal betale over huslejen. Højere husleje i et område, hvor boligmarkedet måske er vigende, er den værst tænkelige imødegåelse af en skærpet konkurrencesituation.

Tematiseret dækning

Fagbladet Boligen vil i den kommende tid besøge en række kommuner – små og store - for at studere problemets omfang, hvordan det er opstået og ikke mindst, hvad løsningen, eller rettere løsningerne, er. 

Samtidig med, at ældreboliger nedlægges, bliver der flere og flere ældre.

Behovet for blandt andet tilgængelighed vil bestå. Redaktionen vil også se på, hvordan ældres behov dækkes i fremtiden. Den almene bolig skal være til hele livet.

Læs på torsdag artiklen om tomme ældreboliger i Skive.

Vil du vide mere?

 

Der var allerede fokus på problemet med tomme ældre- og plejeboliger, da et flertal i Folketinget tilbage i november 2021 indgik den boligpolitiske aftale.

Udover oprettelsen af Fonden For Blandede Byer blev der også indgået aftale om, at Social-, Bolig- og Ældreministeriet skulle analysere problemet og undersøge, om redskaberne til at imødegå udlejningsvanskeligheder i almene ældreboligafdelinger anvendes i tilstrækkeligt omfang.

Analysen, der udkom i foråret i år, hedder Analyse af håndtering af udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger.

INDBLIK OM ÆLDREBOLIGER

Denne artikel er første i en serie af artikler, Fagbladet Boligen i efteråret udgiver om tomme ældreboliger i Danmark.

Serien består på nuværende tidspunkt af følgende artikler:

Indblikket vil fortsætte med flere artikler i de kommende uger.

Læs senere artikler

Skraldekællinger får naboerne til at sortere affald med humor og krammere

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

First movers sikrer engagerede beboere

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Vi skal sikre de nødvendige plejehjemspladser

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Vi skal sikre de nødvendige plejehjemspladser

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2884 )

0

Læseliste