14. SEP. 2022 KL. 14:19

Boligdirektør: ”Det var jo dem, der havde de fede fodboldbaner”

02

Kristian Würtz, direktør i Brabrand Boligforening, har altid været tæt på den almene boligsektor. Både som beboer, politiker og ansat. Foto: Brabrand Boligforening

Kristian Würtz har altid haft berøring med den almene boligsektor. Fra sin barndom i Aarhus med Gellerup som nabo, til i dag, hvor han er direktør i Brabrand Boligforening.

Husker du tv-programmet ”En vej, to verdener”, som viser, hvor forskelligt livet bliver levet på hver sin side af vejen i Brabrand? Det gør Kristian Würtz, direktør i Brabrand Boligforening – for han boede der.

Kristian Würtz boede nemlig i sin barndom og ungdom i villakvarteret på ”den pæne side af vejen” i Brabrand med sine forældre. Men havde flere af sine venner fra skolen og fodboldklubben i områdets almene afdelinger.

”Jeg tænkte ikke så meget over det som barn. Det var jo dem, der havde de fede fodboldbaner. Og vi handlede jo også altid i indkøbscentret City Vest i Gellerup. Dengang oplevede jeg ingen barrierer – vi spurtede bare frem og tilbage til hinanden.”

Men opvæksten i et politisk interesseret hjem, hvor forældrene var knyttet til 1980’ernes aarhusianske venstrefløj, åbnede med årene hans øjne for ulighederne i den store verden – og de sociale forskelle i hans eget kvarter.

Hvornår gik det op for dig, at man udefra betragtede de ”to sider af vejen” som meget forskellige?

”Det var først i min ungdom, at jeg blev klar over det og også begyndte at registrere forskellene, som blev større og større igennem min ungdom. Jeg kunne ikke lide, at vi ikke alle havde de samme muligheder her i livet – og da slet ikke i min egen bydel.

Det var helt klart en af grundene til, at jeg selv blev en del af det politiske miljø på AU, hvor jeg læste statskundskab. Jeg valgte derfor også at skrive om boligpolitik i min bacheloropgave. Arbejdet med den opgave lærte mig, at boligpolitikken viser de fysiske konsekvenser af politiske beslutninger.”

Artiklen fortsætter under citatet og billedet. 

DIREKTØR-STAFETTEN

Direktør: Kristian Würtz

Boligorganisation: Brabrand Boligforening

Antal boliger: 5.500 boliger

Antal afdelinger: 29 afdelinger

Ansatte: 160 medarbejdere, 40 på hovedkontoret og 120 i boligafdelingerne

Brabrand Boligforening har afdelinger i Aarhus og omegn. Her tilbyder de en bred vifte af boliger til unge og seniorer, singler og familier.

Boligforeningen arbejder med en bredspektret tilgang til bæredygtighed i både renoveringer og i nybyggeri, og har fokus på at udvikle nye former for moderne fællesskaber.

Det var først i min ungdom, at jeg blev klar over det og også begyndte at registrere forskellene, som blev større og større igennem min ungdom. Jeg kunne ikke lide, at vi ikke alle havde de samme muligheder her i livet – og da slet ikke i min egen bydel.

Kristian Würtz

GH I Solskin

1 / 2Generationernes Hus på Aarhus Ø, som er ejet af Brabrand Boligforening, bringer mennesker sammen på en helt ny måde i én bygning, hvor børn, unge, ældre, handicappede og familier bor dør om dør. Her har de adgang til fællesfaciliteter, som giver mulighed for at danne venskaber. Bl.a. i cafe Øens Madhus, hvor beboerne kan spise sammen, og i den store multisal med plads til boldspil og leg, koncerter og foredrag. Derudover er der diverse værksteder og sundhedsklinik. Foto: Brabrand Boligforening

Fællesspisning GH

2 / 2Generationernes Hus. I bofællesskabet har man, ud over det private rum, et fællesområde til deling med de øvrige beboere i ”boklyngen”. Fællesområdet består af opholdrum, køkken og i mange klynger også en terrasse. Det er i fællesområdet, at klyngens sociale liv og fællesskab kan tage form. Foto: Brabrand Boligforening

I 2006 blev du valgt ind som byrådsmedlem i Aarhus Kommune. Hvad fik dig til at opstille?

”En af faktorerne var, at i forhold til andre politiske arenaer, så er der ikke så langt fra tanke til virkelighed i kommunal politik. Det var jeg ret tiltrukket af. På det tidspunkt var jeg 25 år gammel og havde en mening om stort set alt. Så jeg blev nødt til at se, om jeg i byrådet kunne gøre noget ved alt det, jeg ikke syntes var godt nok. 

I 2006 gjorde Socialdemokratiet i Aarhus meget ud af at få valgt flere unge til byrådet. Så da der kom en åbning i Socialdemokratiet, tog jeg springet. Vi var et hold af unge, som valgte at stille op det år. Jeg var selv formand for Frit Forum, som er en studenterforening, hvor blandt andre folk som Svend Auken og Dan Jørgensen ofte optrådte. De var en god inspiration og støtte for mig.”

Hvor var dit fokus i det politiske arbejde som rådmand?

”I Aarhus Kommune var der i de år et fornyet fokus på boligpolitik og byudvikling, og det lå jo lige til højrebenet for mig. I forhold til udfordringen med blandede byer havde Aarhus eksperimenteret med et krav om 25 procent almene boliger i forbindelse med byggeriet af den nye bydel på Aarhus Ø. Og det blev senere en fælles politik for den almene andel i byggeriet for hele byen.

Jeg har også arbejdet rigtig meget med sociale uligheder. Har blandt andet været rådmand for Børn og Unge, hvor fokus var på forskellene i uddannelsesmuligheder og rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse, hvor forskellene i arbejdsmarkedstilknytning på tværs af bydele har spillet en vigtig rolle i arbejdet.

Den viden og indsigt, jeg har fået inden for de områder, er jeg glad for, at jeg kan tage med videre i mit arbejde i den almene boligsektor."

75 års-jubilæum

Næste år kan Brabrand Boligforening fejre 75-års jubilæum.

Boligforeningen blev stiftet den 29. april 1948 for at hjælpe til med at løse bolignøden efter 2. verdenskrig.

I 1950 præsenterede boligforeningen de første 24 lejligheder i Hans Broges Parken i Brabrand. Siden er der bygget meget og mange steder. Bl.a. Gellerup i starten af 1970'erne. 

Søvangen

1 / 2Afdeling Søvangens boliger ligger i nærheden af skoven og med udsigt over Brabrand Sø. Da afdelingen stod færdig i 1959, gav den lokale arbejderfamilier adgang til lys og luft i gode rammer – og er i dag på listen over periodens mest toneangivende byggeri. Søvangen står i 2023 over for en modernisering og renovering, så den smukke arkitektur bevares, og boligerne føres op til moderne standard. Foto: Brabrand Boligforening

Søvangen Udsigt Sø

2 / 2Søvangen ligger skønt med udsigt til Brabrand Sø. Et område, der lægger op til lange gåture. Foto: Brabrand Boligforening

Hvad tager du som boligdirektør ellers med dig fra dit politiske liv?

”Jeg har et indblik i, hvordan de tænker på den anden side af bordet – og forstår de politiske mekanismer. Det giver mig måske en fordel i mit samarbejde med kommunen om vores opgaver. Jeg har en rimelig god idé om, hvad der lader sig gøre – og ikke lader sig gøre.

Også selv om jeg i rollen som boligdirektør er blevet endnu mere opmærksom på, hvor vigtigt det er for os at have et godt kommunalt netværk, så er min oplevelse også, at de er meget lydhøre i kommunen og oplever os som en relevant samarbejdspartner i forhold til at løse svære velfærdsopgaver.

Som jeg oplever det, har kredsen (BL’s 5. kreds, red.) en meget fin forbindelse til både den kommunale organisation og de fleste af partierne i Aarhus Byråd. Det samarbejde gør, at den kommunale organisation kommer tættere på vores beboere og de boligsociale opgaver, de som kommune kan nyde godt af.

Men min politiske erfaring er også kommet mig til gode i egen organisation. For Brabrand Boligforening er en meget politisk organisation. Der er et levende beboerdemokrati ude i afdelingerne, hvor meninger brydes. Der hjælper det mig meget at have været politisk engageret selv.”

Hvor er dit fokus som ny direktør i Brabrand Boligforening?

”Det er transformationen af Gellerup og Toveshøj, så vores bydel og beboere kan få andel i den velstand, som resten af Aarhus oplever.

Det er en stor og kompliceret opgave at forme en plan, som hænger sammen, både for beboerne, bymæssigt og økonomisk. Der er så mange ting, som skal bevæge sig i samme retning og mange private og kommunale aktører involveret for at skabe forandring i så stort et boligområde.

Men der har været en fantastisk udvikling i området, som beboerne nu høster frugten af. Flere unge klarer sig godt i skolen, flere får en ungdomsuddannelse, og flere er kommet i beskæftigelse – blandt andet på grund af lokalt baserede jobindsatser.

Men vi vender ikke det blinde øje til, at vi har andre boligafdelinger, som selvfølgelig også har brug for udvikling. For meget af vores boligmasse er fra 60’erne og 70’erne, og trænger til et løft på grund af alderen.

Så jeg er ikke bange for, at vi løber tør for opgaver.”

Toveshøj

1 / 2Toveshøj står overfor at skulle stemme om en helhedsplan i 2023, der vil optimere boliger, boligblokke, udearealer og skabe en grøn afdeling, da afdelingsbestyrelsen har fokus på bæredygtighed både fysisk og socialt. Ikke mindst grundet den meget aktive afdelingsbestyrelse, hvor flere er bydelsmødre. Foto: Brabrand Boligforening

Laden Beboerhus

2 / 2I Toveshøj finder man det nyrenoverede beboerhus Laden. Her bliver afholdt små og store arrangementer, øvet musik, arbejdet kreativt og afholdt en lang række aktiviteter. Laden er det naturlige mødested for beboere i Toveshøj, men kan også lejes ud til udefrakommende. Især køkkenet er samlingssted for afdelingens beboere, hvor der er fællesspisning hver fredag. Beboerhuset er for nylig sat i stand på frivilliges initiativ.

Hvor bor du selv i dag?

”I dag er jeg tilbage i et villakvarter i Aarhus V, i øvrigt kun et ’ejendomsmægler-stenkast’ fra Bispehaven. Det er for mig og min familie det fedeste sted at bo.

Mine tre børn går i samme skole, som jeg gik på. Jeg er meget opmærksom på, at de ligesom mig som barn ikke tænker i dem og os – det skal vi have gjort helt op med i vores samfund. Og jeg vil gøre mit til, at det bliver til virkelighed her i Aarhus.”

Læs senere artikler

Boligdirektør: ”Vi er en helt ekstrem sympatisk boform”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Boligdirektør: ”Vi skal være mere stolte af vores særlige velfærdsmodel”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligdirektør: ”Jeg har det lidt svært med rigide systemer”

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligdirektør: ”Jeg har det lidt svært med rigide systemer”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste