05. NOV. 2021 KL. 11:46

Søren Windell: ”Efterspørgslen skal afgøre, hvad vi bygger”

Søren Windell (1)

Søren Windell er spidskandidat til kommunevalget i Odense den 16. november.

Ifølge den konservative spidskandidat skal vi have blandede byer. Derfor skal der i Odenses nye bydele også udstykkes til almene familieboliger.

”Jeg har ingen politik, om at vi skal nedbringe andelen af almene boliger i forhold til ejerboliger. Men jeg vil også gerne have bygget flere ejerboliger. Vi skal bygge det, folk efterspørger.”

Ordene kommer fra Det Konservative Folkepartis spidskandidat til kommunalvalget den 16. november, Søren Windell.

Til dagligt er han politisk valgt leder af kommunens Ældre- og Handicapforvaltning, og sidder dermed på en af kommunens attraktive rådmandsposter.

Historien retfærdiggør dog konservative ambitioner om byens mest prestigefyldte taburet.

I begyndelsen af det 20. århundrede sad partiet tungt på borgmesterposten. Monopolet på at være borgmester har siden været socialdemokratisk – det vil sige næsten. I valgperioden fra 2006 til 2009 erobrede Søren Windell’s partifælle, Jan Boye, taburetten.

”Vi skal have boliger til alle menneskers pengepung. Jeg synes, vi har en fin andel af almene boliger i Odense. Den ligger på cirka 25 procent,” siger Søren Windell

”I takt med at der gennem nye udstykninger kommer flere boliger, skal den almene andel også følge med. Det skal den, fordi jeg er tilhænger af den blandede by,” fortsætter han.

Den uheldige parallelkultur

Den konservative rådmands positive holdning til blandede beboersammensætninger, hænger blandt andet sammen med, at han efter valget i 2017 opfyldte et valgløfte og i tre måneder flyttede ind i Odenseforstaden Vollsmose.  

”Det var en øjenåbner for en parallelkultur. Der var afgjort positive oplevelser. Men det var også en kultur med totalforskudte døgnrytmer, accept af at man ikke behøver at bidrage, og at det er i orden at leve af overførselsindkomster,” Siger Søren Windell.

”Jeg synes, tankegangen om almene boliger er smuk. Alle skal have gode sunde boliger. – Også de borgere, som ikke er født så heldige, som mange andre. Men vi har en udfordring med de almene boliger i Odense, fordi overvægten ligger i den østlige del af byen. Det er et tungt bælte, der blandt andet dækker Vollsmose, Solbakken, Ejersløkke og Korsløkkeparken,” fortsætter han.

Alternativ til almen løsning

To af de områder, Søren Windell nævner (Solbakken og Vollsmose), er omfattet af såkaldte udviklingsplaner, der betyder, at 60 procent af de almene familieboliger skal afvikles.

”Det er positivt, at vi får andre boligtyper ind i de områder. Men det betyder også, at der skal suppleres op andre steder. Som det er tilfældet i Vollsmose, er der også brug for, at der kigges på, hvordan man får en blandet beboersammensætning i inderhavnen. Om det lige præcis skal være 20 procent almene familieboliger, ved jeg ikke. Nogen af procenterne kan også være ungdomsboliger eller ældreboliger.” siger rådmanden.

”Det afgørende er i øvrigt ikke ejerskabet. Det afgørende er, at der bygges boliger, der er til at betale. Selv om man ikke har mange penge, vil man måske alligevel gerne bo under eget tag. I 1970’erne var der i Odense en entreprenør, der hed Jens Preben Kock. Han opfandt en model for rækkehuse, som man ved køb ikke sad dyrere i, end man gjorde i de nye almene lejligheder i Vollsmose. Kan en entreprenør eller developer byde ind med noget tilsvarende i dag, er det da et alternativ til almene boliger. Men der skal være begge dele,” fortsætter han.

 

 

DEN ALMENE UDVIKLING I ODENSE

DEN ALMENE UDVIKLING I ODENSE

Igennem årtusindets første årti var Danmarks øvrige store byer, København, Aarhus og Aalborg i rivende udvikling. Indbyggertallene steg. Det samme gjorde indbyggernes gennemsnitlige indkomster. Odense, der var tilgodeset med en placering midt i landet, var omvendt i stagnation.

For at sætte gang i hjulene vedtog byrådet blandt andet et projekt, der skulle omdanne byens centrale midte fra at være en mennesketom ramme om en firesporet gennemkørselvej til en hyggelig by med små fodgængervenlige stræder med nye boliger, der især skulle tiltrække borgere med uddannelse og gode indtægter. I lokalplanen blev det slået fast, at der ikke skulle opføres almene familieboliger i den nye bydel. Den nye bydel er blevet eksklusiv og består af ejerlejligheder og privat udlejningsbyggeri.

I forbindelse med forliget om udviklingsplanen for Vollsmose blev det vedtaget, at de almene familieboliger, der som konsekvens af planen enten bliver nedrevet, ommærket eller på anden måde annulleret, skal erstattes en til en. Bortset for kompensationsbyggeriet af det tabte i Vollsmose, har de almene boligorganisationer ikke fået lov til at opføre almene familieboliger i kommunen i det seneste årti.

Om Odense

I 2020 boede der 205.881 personer i Odense Kommune.

26 procent af byens boliger er almene. Herunder mange ungdoms- og ældreboliger. Der er ventelister til de almene familieboliger – varierende fra et halvt år til mange år. Cirka otte procent af de ledige boliger anvises af kommunen til borgere med særlige behov.

 

Læs senere artikler

Flertal for at genoptage alment familiebyggeri i Odense

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Susanne Crawley: ”Skole- og boligpolitik skal samtænkes”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Brian Dybro: ”Flere almene boliger er forudsætning for fremtidens housing first”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Søren Freiesleben: Nye boliger kan ikke erstatte tabte

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Peter Rahbæk Juel lover flere almene familieboliger

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste