08. NOV. 2021 KL. 09:26

Peter Rahbæk Juel lover flere almene familieboliger

Peter Rahbæk Juul

Mange nyuddannede unge vælger på grund af de stigende boligpriser Odense fra, når de skal etablere sig og stifte familie. Ifølge Odenses borgmester skal der bygges flere almene familieboliger for at få dem til at blive.

”København er i flere sammenhænge det ultimative skræmme-eksempel. Det må ikke være sådan, at man skal være enten begunstiget eller decideret heldig for at bo i en by. Der er vi heldigvis ikke i Odense. Det skyldes først og fremmest, at vi har en stærk almen boligsektor. Det skal den blive ved med at være. Når byen vokser, skal den almene boligsektor også udvikles og følge med.”

Ordene kommer fra Odenses borgmester og Socialdemokratiets spidskandidat Peter Rahbæk Juel til fortsat at være det, når der den 16. november afvikles kommunalvalg.

Og det er en stor arv og store traditioner, det forventes, at den socialdemokratiske spidskandidat fører videre. Siden Ignatius Vilhelm Werner i 1937 erobrede borgmesterposten fra den konservative Hans Christian Petersen, har Socialdemokratiet undtaget en enkelt valgperiode fra 2006 til 2009, siddet tungt på byens fornemste taburet.

Siden 2016 har manden i spidsen for partiet og byen været Peter Rahbæk Juel.

Og perspektiverne ser gode ud for den socialdemokratiske spidskandidat. I hvert fald er han i følge en opinionsundersøgelse, A&B Analyse har lavet for Fagbladet Boligen, i synk med sine bysbørn og vælgere. På tværs af partier mener indbyggerne i Danmarks tredjestørste by, at der i nye og fremtidige bydele skal være plads til alle uanset indkomst. Derfor skal der bygges flere almene boliger. Det kan ifølge odenseanerne også bringe de alt for lange ventetider ned. Faktisk er ”flere boliger alle kan betale” det emne flest Odenseanere har peget på som valgets vigtigste. Se undersøgelsen her:

Brud med hidtil ført politik

Borgmesterens løfte om flere almene familieboliger er et brud med den politik, et flertal i byrådet har ført det seneste årti. I perioden er erstatningsbyggeri for de almene familieboliger, der rives ned eller ommærkes i Vollsmose, de eneste nye almene familieboliger, byrådet har givet byens almene boligorganisationer lov til at bygge.

”Kommunen skal jo finansiere en del af grundkapitalen til almene boliger. Vi har typisk tre spor, der skal prioriteres. Det er familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger. Vi har været i en periode, hvor vi primært har arbejdet for at dække behovet for ungdomsboliger. Ligesom vi har skubbet på for at dække efterspørgslen på bofællesskaber for ældre. Det er der, vi vurderede at behovet var størst,” siger Peter Rahbæk Juel.

”Nu er vi specielt, når det angår ungdomsboliger, rigtig godt med. Vi kan klare efterspørgslen. I stedet er der opstået behov for flere almene familieboliger. Det er dem, vi fremadrettet vil prioritere,” fortsætter han.

Vil beholde de unge

Det er også i høj grad med hjertet rettet mod de unge, at borgmesteren ønsker at bygge flere almene familieboliger.

”Boligpriserne i Odense er steget støt. Og vi hører også om stigende ventelister på almene familieboliger. Det gør det svært for mange unge, der gerne vil etablere sig som familier, at betale, hvad det koster,” forklarer borgmesteren.

”Det er typisk, når de er færdig med deres uddannelse, at de unge flytter. Det skal vi fremadrettet undgå. Vi vil ikke ende i Københavnske tilstande, hvor man er afhængig af at have forældrepenge med ind på ejendomsmarkedet, hvis man skal have råd til at betale sin husleje.” fortsætter han.

Boligpriserne i Odense er ikke på samme uopnåelige niveau, som i Københavns Kommune, hvor en ejerlejlighed på 80 kvadratmeter i 2020 ifølge beregninger foretaget af Boliga gennemsnitligt kostede over fire millioner kroner. Men priserne på ejerlejligheder i Danmarks tredjestørste by er også på vej op. I løbet af de seneste fem år er de vokset med 40 procent, så en ejerlejlighed i 5000 Odense C i dag gennemsnitligt koster 1,9 millioner kroner. Nye privat opførte lejelejligheder på samme 80 kvadratmeter koster 7.800 kroner i husleje. Til sammenligning koster 80 kvadratmeter hos en almen boligorganisation gennemsnitligt 4.800 kroner. Men de er ikke længere nemme at få fat i. I følge byens tre største boligorganisationer er der fra et halvt år til mange års ventetid på at kunne flytte ind i byens almene familieboliger.

Vil den blandede by

”Vi har været i en periode, hvor vi har måttet prioritere andre boligtyper end almene familieboliger. Men nu er der tydeligvis igen et behov og en efterspørgsel. Derfor bliver der fremadrettet sat penge af til flere almene familieboliger, end dem der skal opføres som erstatningsboliger, for de tabte almene boliger i Vollsmose,” siger Peter Rahbæk Juel.

Og det er der også strategiske årsager til.

”Ligesom vi er optaget af, at Vollsmose, skal omdannes til et blandet boligområde, er vi også optaget af, at havnen, gartnerbyen og papirfabrikken skal have et blandet udbud af boliger," siger borgmesteren.

 

 

 

DEN ALMENE UDVIKLING I ODENSE

Igennem årtusindets første årti var Danmarks øvrige store byer, København, Aarhus og Aalborg i rivende udvikling. Indbyggertallene steg. Det samme gjorde indbyggernes gennemsnitlige indkomster. Odense, der var tilgodeset med en placering midt i landet, var omvendt i stagnation.

For at sætte gang i hjulene vedtog byrådet blandt andet et projekt, der skulle omdanne byens centrale midte fra at være en mennesketom ramme om en firesporet gennemkørselvej til en hyggelig by med små fodgængervenlige stræder med nye boliger, der især skulle tiltrække borgere med uddannelse og gode indtægter. I lokalplanen blev det slået fast, at der ikke skulle opføres almene familieboliger i den nye bydel. Den nye bydel er blevet eksklusiv og består af ejerlejligheder og privat udlejningsbyggeri.

I forbindelse med forliget om udviklingsplanen for Vollsmose blev det vedtaget, at de almene familieboliger, der som konsekvens af planen enten bliver nedrevet, ommærket eller på anden måde annulleret, skal erstattes en til en. Bortset for kompensationsbyggeriet af det tabte i Vollsmose, har de almene boligorganisationer ikke fået lov til at opføre almene familieboliger i kommunen i det seneste årti.

Om Odense

I 2020 boede der 205.881 personer i Odense Kommune.

26 procent af byens boliger er almene. Herunder mange ungdoms- og ældreboliger. Der er ventelister til de almene familieboliger – varierende fra et halvt år til mange år. Cirka otte procent af de ledige boliger anvises af kommunen til borgere med særlige behov.

 

Læs senere artikler

Flertal for at genoptage alment familiebyggeri i Odense

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Søren Freiesleben: Nye boliger kan ikke erstatte tabte

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Brian Dybro: ”Flere almene boliger er forudsætning for fremtidens housing first”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Susanne Crawley: ”Skole- og boligpolitik skal samtænkes”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Søren Windell: ”Efterspørgslen skal afgøre, hvad vi bygger”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Odenseanerne: Der skal bygges almene boliger på inderhavnen

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2915 )

0

Læseliste