07. MAJ. 2021 KL. 09:32

Lønninger under lup også i GAL-udvalget

COLOURBOX6139458

Foto: Colourbox

I efteråret 2020 besluttede BL’s bestyrelse at nedsætte et udvalg om God Almen Ledelse også kaldet GAL-udvalget. Det er nu startet på sit arbejde med DAB’s direktør, Ole Jacobsen, som formand. De øvrige medlemmer kommer fra BL’s bestyrelse samt som ansatte og valgte fra boligorganisationer i hele landet.

Udvalget kaster et bredt net ud over ledelsesopgaven i almene boligselskaber. Senest er fokus rettet mod direktørlønningerne i den almene sektor. Den konkrete anledning er sagen i Østjysk Bolig, som også Jyllands-Posten interesserer sig for. Netop Jyllands-Posten er i gang med en større rundspørge hos de almene boligorganisationer om lønforhold hos topledelsen.

”Direktørlønninger kan altid påkalde sig interesse, og det er helt på sin plads. Jeg kender det også fra min fortid som kommunaldirektør gennem mange år. Det afgørende er, at det sker på et ordentligt grundlag”, siger Ole Jacobsen, adm. direktør i DAB og formand for udvalget om God Almen Ledelse.

Derfor er der også i regi af GAL-udvalget igangsat en bred analyse af direktørlønningerne i den almene sektor, forklarer Ole Jacobsen. Formålet med analysen er at give et samlet billede, som organisationsbestyrelserne kan bruge, når de skal forhandle deres direktørs aflønning.

Stor variation i boligselskabers størrelse og direktør-lønninger

”Der findes jo ikke ét facit på en direktørløn. Det er bestyrelsens opgave at forhandle lønnen med direktøren, og når der sker en rekruttering med hjælp af professionelle rekrutteringsfirmaer, så spiller kravene til kompetencer og opgavens kompleksitet jo sammen med situationen på jobmarkedet”, siger Ole Jacobsen.

Boligselskaber har en meget forskellig størrelse. De største har omsætning på flere milliarder kroner årligt og administrerer mellem 10.000 og 60.000 boliger. Tillige håndterer selskaberne meget store nybyggeri- og renoveringssager. De mindre administrerer typisk et par tusind boliger eller mindre. Men også de mindre selskaber kan undertiden have meget store renoveringssager i forbindelse med f.eks. byggeskader.

Virkeligheden i et mindre boligselskab

Situationen for direktørerne er meget forskellig. Det kan direktør I et mindre selskab som B45 i Grenaa direktør Anders Lisvad skrive under på. ”Opgaven som direktør i en mindre boligorganisation omfatter en bred vifte af opgaver. Her skal man tage sig af meget praktik i detaljen, men praktikken må jo ikke fortrænger de vigtige strategiske satsninger”, siger Anders Lisvad.

I B45 har man satset på at blive mere og mere effektive, og Anders Lisvad fortæller med en vis stolthed: ”Vi har gennem de seneste tre år kunnet fastholde huslejen på samme niveau eller endda nedsætte den i ca. 38% af boligerne. Øget effektivitet har givet synlige besparelser på beboernes husleje”.

Flere funktionsområder for direktører i mindre boligorganisationer

Huslejeniveau og effektivitet er generelt nok et bedre grundlag for en sammenligning, for alene at benytte antal lejemål giver et forket billede. Det peger Anders Lisvad på. ”Jeg tjener jo ikke det samme som i de store boligorganisationer, men opgør man det pr. lejemål, så kan det godt være, jeg ligger over direktøren i de største organisationer. Men mit arbejde er også anderledes med meget daglig praktisk administration inden for flere funktionsområder. Vores resultater på effektivitet viser vel også, at det kan betale sig, om jeg så må sige”.

GAL-udvalg afrapporterer løbende

Udvalget om God Almen Ledelse har planlagt løbende at afrapportere fra deres arbejde og foreløbig skal arbejdet være tilendebragt i november. Omkring det videre forløb siger formanden for udvalget Ole Jacobsen:

”Det bliver et spændende arbejde, hvor vi både har fokus på ledelsesværdier og mere praktiske anvisninger til brug for blandt andet organisationsbestyrelsernes arbejde. Og blandt disse praktiske anvisninger indgår også udarbejdelse af en lønstatistik for direktørerne”.

Medlemmer af udvalg om God Almen Ledelse

Ole Jacobsen, adm. direktør DAB (formand)

Steen Møller Andersen, direktør, boligforeningen Vesterport

Vinie Hansen, Formand for Vridsløselille Andelsboligfore­ning og BO-VEST og næstformand, BL’s bestyrelse

Kasper Nørballe, adm. direktør, FA09

Steffen Morild, Formand for Boligforeningen 3B

Paw Nicolai Andreassen, Organisationsbestyrelsesmedlem i Arbejdernes Byggeforening Silkeborg og næstformand i Arbejdernes Byggeforening Silkeborg.

Allan Werge, Direktør i AL2Bolig.

Læs senere artikler

Rekrutteringsekspert: Stor efterspørgsel efter dygtige ledere

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Lejerne i Østjysk Bolig skal ikke betale for svindlen

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Leder: Østjysk Bolig - katastrofen skal bruges rigtigt

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Oven på Østjysk Bolig ”Det skal bruges til at blive bedre”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Rasmus Breum Mariegaard
Rasmus Breum Mariegaard

er kommunikationschef og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Bornholm: Debat om BL’s Dome

er kommunikationschef og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Bornholm: Debat om BL’s Dome

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2919 )

0

Læseliste