27. APR. 2021 KL. 13:58

Oven på Østjysk Bolig ”Det skal bruges til at blive bedre”

Foto Holger Anderson Bent Madsen 03287

”Men mens vi venter på, at politi og senere retssystemet gør deres arbejde i forhold til Østjysk Bolig, er der meget vi selv kan gøre allerede nu. Det arbejde er startet,” fortæller Bent Madsen. Foto: Holger Svend Andersson

BLs direktør, Bent Madsen, mener at der oven på skandalesagen i Østjysk Bolig skal laves klare retningslinjer for god ledelsesskik i den almene boligsektor. De skal ikke kun omfatte nye kontrolsystemer, men også rumme præcise anvisninger for at styrke bestyrelsernes arbejde.

Sagen om Østjysk Bolig kører fortsat med stor kraft. Politiet efterforsker sagen, og pressen dækker den intenst. Samtidig sender den også bølger igennem den almene sektor, hvor den giver anledning til bekymring og eftertanke især i forhold til, hvordan man forhindrer, at en sag som denne aldrig mere kan forekomme.

”Vi skal forvente, at det her bare er begyndelsen. På et tidspunkt er politiet klar med et anklageskrift mod de sigtede personer. Så kommer retssagen og en dom. Hvert step i processen vil igen tiltrække stor mediebevågenhed. Og det er helt berettiget,” siger administrerende direktør for BL – Danmarks Almene Boliger, Bent Madsen.

”Men mens vi venter på, at politi og senere retssystemet gør deres arbejde i forhold til Østjysk Bolig, er der meget vi selv kan gøre allerede nu. Det arbejde er startet,” fortsætter han.

Lønninger under lup

I efteråret havde JP-Aarhus igen fokus på de Aarhusianske boligorganisationers direktørlønninger. Tidligere har tilsynet i Aarhus også haft fokus på lønningerne i tre boligorganisationer, og i den sammenhæng aftaltes nogle justeringer. Nu er Jyllands Posten i gang at undersøge lønniveauet for direktørerne i resten af den almene boligsektor. Det samme er BL.

”Vi har også påbegyndt en undersøgelse af lønniveauerne, og den skal indgå i arbejdet om God Almen Ledelse, som BL’s bestyrelse har sat i gang. Når der er et aktuelt overblik over lønniveauer, så skal det i udvalgsarbejdet vurderes, om der er behov for overordnede retningslinjer”.

Undersøgelsen af de almene boligdirektørers lønninger er således ikke færdiggjort. Men BL-direktøren oplyser, at noget allerede tyder på en spredning, der måske kan vise sig for stor.

Adspurgt om ikke sådan en undersøgelse burde have været sat i gang inden sagen i Aarhus eksploderede, svarer Bent Madsen:

”Jo, det burde den. De seneste år har vi med effektivitetsaftalerne haft fokus på de samlede udgifter og huslejen og jagtet og indhøstet effektiviseringer for mere end 1,5 milliarder kroner. Og der er netop indgået en ambitiøs aftale for de kommende år. I det spil har direktørløn kun været én af brikkerne. Nu ser vi nærmere på den,” siger han.

BL-direktøren forventer, at der på baggrund af denne og kommende undersøgelser udarbejdes vejledende anbefalinger for ikke bare aflønninger men også andre anbefalinger omkring god ledelsesskik.

”Vejledende anbefalinger kan være en god hjælp til bestyrelserne, når de arbejder med god ledelse lige fra forhandling af direktørløn til retningslinjer for receptioner, rejser med mere,” siger Bent Madsen.

God almen ledelse

BLs bestyrelse har tidligere i år nedsat et udvalg, der skal arbejde med anbefalinger for god ledelse. Udvalget skal blandt andet komme med anbefalinger inden for emner som: Økonomisk ansvarlighed, demokratiske spilleregler, frivilligt arbejde, socialt ansvar med mere.

”Kommissoriet for udvalgets arbejde vil efter afdækningen og offentliggørelsen af skandalen i Østjysk Bolig blive påvirket og udvidet,” siger Bent Madsen. 

Mere uddannelse af bestyrelsesmedlemmer

Bent Madsen peger også på, at Østjysk Bolig-sagen har sat gang i en ”helt relevant” debat om, hvorvidt organisationsbestyrelserne står godt nok rustet til at varetage sit ansvar.

”Her kan vi gå flere veje. Vi har allerede skræddersyede uddannelser rettet mod organisationsbestyrelser. Der er næppe tvivl om, at den aktuelle sag vil skærpe interessen for at deltage. Der har også været ideer fremme om et fast standard-uddannelsesforløb for organisationsbestyrelsesmedlemmer. Alt dette overvejes i udvalgsarbejdet.”

”Samtidig er der også de eksisterende muligheder for eksterne i bestyrelsen. Nogle bruger mulighederne i dag. Andre gør ikke. Her skal det overvejes, om man i bestyrelserne aktivt skal tage stilling til denne mulighed, så eksterne ressourcer oftere bringes i spil.”

Bent Madsen fastslår, at det er vigtigt at værne om det unikke i den danske model med beboerdemokrati, hvor beboerne har flertallet og dermed det sidste ord i ledelsen af boligorganisationerne:

”Men for at fastholde det princip, er det også afgørende, at vi løbende opdaterer forudsætninger for, at bestyrelsesmedlemmerne har et ordentligt grundlag for at varetage opgaven på god og betryggende vis.”

Kommunale tilsyn er vigtige

Men Bent Madsen kigger også i en anden retning, når man skal sikre en kompetent kontrol med, at alt foregår ordentligt og efter bogen i boligorganisationerne.

”Heldigvis er den altdominerende hovedregel, at boligorganisationerne fungerer på effektiv og betryggende vis. Men det ændrer ikke på, at de kommunale tilsyn skal være dygtige og skarpe. Det er godt for det daglige samarbejde og afgørende, hvis noget kommer på afveje.”

”Østjysk Bolig-sagen har vist, hvor vigtigt det er med et aktivt, effektivt og kompetent tilsyn. Og jeg har ved flere lejligheder rost tilsynet i Århus. Den aktuelle sag giver anledning til, at vi sammen med kommunerne overvejer, hvordan vi løbende og bredt i landet kan opkvalificere de kommunale tilsyn, så vi mere systematisk kan lære af både god praksis og dårlige sager,” siger Bent Madsen.

”Vær åbne”

Derudover afventer man i BL, hvad der kommer ud af arbejdet i udvalget for ”God almen ledelse”. Udvalgets arbejde og indstillinger skal ifølge planen være afsluttet og videreformidlet inden udgangen af 2021, og indtil da opfordrer BL-direktøren boligorganisationerne, til at møde pressen med størst mulig åbenhed.

”Det er i alles, inklusiv den adspurgte boligorganisation, interesse, at der kommer åbenhed om de her ting. Tilbageholdenhed giver kun mistænksomhed,” siger Bent Madsen.

Læs også medieeksperternes analyse og gode råd i forhold til at samarbejde med pressen.

https://fagbladetboligen.dk/alle-nyheder/2021/april/da-pressen-ramte-ostjysk-bolig/

  

Sådan begyndte sagen

Sagen omkring Østjysk Bolig begyndte, da Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, der er tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer, i august 2020 modtog en anonym henvendelse fra en whistleblower om uregelmæssigheder i Østjysk Bolig.

Østjysk Bolig gennemførte efter aftale med tilsynet en begrænset intern undersøgelse forestået af boligorganisationens eksterne revisor.

Den interne undersøgelse fastslog bl.a., at to ledende medarbejderes privatindkøb af to køkkener blev betalt af boligorganisationens midler og var blevet udgiftsført under "Tryghedsrenoveringen" af Bispehaven. En golfrejse til Spanien for de samme to ledende medarbejdere med ægtefæller var blevet afholdt for boligorganisationens midler og udgiftsført som mødeudgift.

Østjysk Boligs daværende direktør blev på det grundlag bortvist og politianmeldt, og Lejerbo blev på boligorganisationens eget initiativ indsat som midlertidig forretningsfører i Østjysk Bolig.

Som konsekvens af den interne undersøgelse, og efter modtagelse af yderligere anonyme henvendelser, ønskede tilsynet at få gennemført en advokatundersøgelse af eventuelle uregelmæssigheder i driften/administrationen af Østjysk Bolig.

Det var den skriftlige rapportering fra advokatfirmaet Kromann Reumert, som havde gennemført undersøgelsen, der den 7. april fik Aarhus Kommune til at udsende en pressemeddelelse, der i korte træk afslørede omfanget af bedrageriet.

Læs senere artikler

Leder: Østjysk Bolig - katastrofen skal bruges rigtigt

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

9,3 millioner til egne konti

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Sagen om Østjysk Bolig har ramt Christiansborg

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Da pressen ramte Østjysk Bolig

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen rykker for alvor i forhold til fritidsjob

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen rykker for alvor i forhold til fritidsjob

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste