20. JAN. 2021 KL. 11:01

Effektiviseringsaftale: Boligafdelinger holdes til ilden

Karsten Kruger Foto

Karsten Krüger, adm. direktør i Vestsjællands Almene Boligselskab

Styrken i ny aftale om effektivisering er, at den er kollektiv, mener adm. direktør i VAB. Store som små boligorganisationer forpligter sig til at have fokus på effektivisering.

”Uanset om vi er store eller små, har boliger i by eller på land, har vi en forpligtelse overfor vores beboere. Og det er at spare, hvor det er muligt, og hvor det giver mening.”

Det er den klare udmelding fra Karsten Krüger, der er adm. direktør i Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB), som har 5.000 lejemål.

Karsten Krüger mener, at den nye effektiviseringsaftale vil holde boligafdelingerne til ilden. I aftalen er der nemlig lektier for til de afdelinger, som har haltet efter. De, der har lave effektiviseringstal, skal nu udarbejde obligatoriske handlingsplaner i samarbejde med det kommunale tilsyn.

Karsten Krüger står selv i spidsen for en almen boligorganisation med 201 boligafdelinger, der er spredt over otte kommuner i Region Sjælland. Heraf ligger mange af boligerne i tyndt befolkede områder – og kan føle sig udfordret på effektivisering.

”Selvfølgelig er det ikke lige let for alle boligafdelinger at lave gode effektiviseringstal. En isoleret afdeling på landet har for eksempel svært ved at lave samdrift, som naboafdelinger kan i byerne. Det er på andre områder, de kan spare,” siger Karsten Krüger. 

FAKTA OM EFFEKTIVISERING

I 2016 blev der indgået en aftale om effektivisering af den almene boligsektor frem til og med 2020. Aftalen slog fast, at man skulle sigte efter en reduktion af de såkaldte afgrænsede driftsudgifter med 1,5 milliard kroner.

Allerede i forbindelse med regnskab 2019 var dette mål mere end opfyldt. Da var der opnået en reduktion på 1,7 milliard, og med regnskab 2020 (som først kan endeligt opgøres i september i år) forventes besparelsen at blive yderligere forøget.

Det er aftalt, at det er den sidste aftale om centralt aftalte effektivitetsmål. Herefter skal effektiviseringsindsatsen være lokalt forankret.

Foto Holger Anderson Solveigraabergtingey 26

1 / 1Solveig Råberg Tingey, cheføkonom i BL – Danmarks Almene Boliger

Det er vigtigt at undersøge, om der kan gøres mere hos de 20 procent, der har de laveste effektiviseringstal.

Solveig Råberg Tingey, cheføkonom i BL – Danmarks Almene Boliger

Læs senere artikler

”Vi køber ind for andre folks penge, så det er en pligt at købe strategisk og smart ind”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Effektiviseringsaftale: Energiforbedringer på op til 300 millioner med i aftale

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Effektiviseringsaftale skal styrke samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Flere skal med

Solveig Råberg Tingey, cheføkonom i BL – Danmarks Almene Boliger, er enig med Karsten Krüger. Hun ser gerne, at flere kommer med i anden runde.

"Potentialerne er ikke de samme i afdelingerne. Men det er vigtigt at undersøge, om der kan gøres mere hos de 20 procent, der har de laveste effektiviseringstal. Fremover skal de afdelinger udarbejde handlingsplaner, som skal drøftes på årlige dialogmøder med kommunerne," siger Solveig Råberg Tingey.

Ifølge Effektiviseringsenheden i Transport- og Boligministeriet svarer det til, at der i næsten 175.000 almene boliger endnu ikke er fundet de samme besparelser, som er set i andre boliger.

I effektiviseringsaftalen er der ingen detailkrav til den enkelte boligorganisation eller boligafdeling. Men der er aftalt et effektivitetsmål for den almene sektor på 1,8 milliarder kroner inden udgangen af 2026. I det måltal fratrækkes den betydelige mereffektivisering, der er sket i forrige periode.

”Det er et meget ambitiøst måltal. Derfor er vi meget optaget af, at vi får alle med på effektiviseringsbølgen. Og de boligafdelinger, der har brug for det, får den ekstra hjælp,” siger Solveig Råberg Tingey.

Læs også: Vi ved de her 3 ting virker

 

Målrettet effektivisering

I VAB har de i flere år kigget indad og haft fokus på at kortlægge og strukturere arbejdsgangene i deres afdelinger. Både i driften og administrationen. Og ikke mindst på energibesparelserne.

”Vi kigger konstant os selv i sømmene. Hvordan får vi mest for pengene, så vi kan holde huslejen nede og henlæggelserne oppe. Og hvad skal der til for at motivere de sidste af vores afdelinger til at hoppe med på effektiviseringsvognen,” siger Karsten Krüger.

Det skal den nye effektiviseringsaftale, som netop er kommet på plads mellem Transport- og Boligministeriet, KL og BL, hjælpe boligafdelingerne med.

Blandt andet ved at styrke samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer. Og ved at skabe fokus på effektive indkøb, bedre rammer for det kommunale tilsyn, effektiv bygningsdrift og energieffektivisering.

De almene boligafdelinger har allerede bevist, at de kan spare mange penge. Blandt andet ved ved fællesindkøb, forsikringer, istandsættelse af lejligheder, ejendomsfunktionærer i fællesteams, robotplæneklippere, affaldssystemer og energipærer.

Læs også: 10 ideer til at opnå rimelige affaldsgebyrer

Vi kan godt hente flere besparelser

”Mon ikke, der er mere at hente hos os alle,” noterer Karsten Krüger.

Han tænker både på dem, der allerede arbejder hårdt med måltal. De kan nemlig med den nye aftale begynde at sætte skarpt på bygningsvedligeholdelse og energitiltag.

Men også dem, som endnu ikke har opdaget, hvor stort potentialet er for besparelser, for eksempel ved omlægning af driftsarbejdet. Uden at det går ud over service-niveauet for beboerne.

Hvordan griber man det så an ifølge VAB’s adm. direktør?

”Det handler om at tage ledelsesansvar. Ganske enkelt,” siger Karsten Krüger.

I VAB er de så vidt muligt digitaliseret og automatiseret i administrationen og driften. Nu arbejder de på at blive bedre til at følge op på deres energirenoveringer. De vil registrere, hvor stor energieffektiviteten reelt er efter en renovering, så de er opmærksomme på, hvor de kan optimere.  

Læs mere om effektiviseringsaftalen her

Læs også: Effektiviseringsaftale: Energiforbedringer på op til 300 millioner med i aftale

10 gode råd fra Vestsjællands Almene Boligselskab

  • Stil skarpt på opgaven med at finde besparelser.
  • Hop kun på de effektiviseringsideer, som giver mening for boligafdelingen.
  • Strukturer alle arbejdsgange.
  • Opmål alle arealer, som passes af driften.
  • Finkæm energiforbruget i fællesområderne. Stor besparelse ved brug af Led-pærer.
  • Digitaliser så vidt muligt arbejdsgangene i driften: for eksempel elektronisk syn og opmåling af boligerne.
  • Kør samdrift i afdelingerne. Det giver store besparelser i maskinparken.
  • Lav effektive indkøbsaftaler og rammeaftaler med leverandører.
  • Søg netværk og samarbejder med kolleger i sektoren.
  • Sammenlæg afdelinger, hvor det giver mening.

Hent flere råd og gode ideer på effektiviseringsenhedens hjemmeside.

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Se de nyvalgte i BL’s kredse

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Se de nyvalgte i BL’s kredse

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste