16. JUN. 2020 KL. 09:50

10 ideer til at opnå rimelige affaldsgebyrer

DSC00347

Foto: Kristoffer Friis

Betaler I høje affaldsgebyrer? Få gode råd til dialogen med kommunen her.


Undersøg boligafdelingernes udgifter til renovation
Sammenhold afdelingernes udgifter til renovation med kommunens gebyrblad for affald. Gebyrbladet (takstbladet) skal ligge på kommunens hjemmeside. Virker gebyrerne rimelige? Betaler husstande i etageboliger fx samme gebyrer som i parcelhuse? Er prisen sat efter, at beboerne selv bærer affald til fællesopsamling?


Se om I betaler mere end andre
Sammenlign jeres udgifter til renovation med udgifterne til renovation i boligafdelinger, der ligner jeres, i andre kommuner. Brug Tvillingeværktøjet på Landsbyggefondens hjemmeside.


Tag kontakt til andre boligorganisationer i kommunen
Når boligorganisationerne står sammen, kan de ved forhandling opnå mere rimelige forhold for de almene lejere. Nogle kommuner holder fx fællesmøder for alle boligorganisationer i forbindelse med de årlige styringsdialogmøder. Koordiner en fælles holdning på forhånd før fællesmødet.

Kontakt kredskonsulenten i BL og få hjælp til kommunesamarbejde og dialog med kommunen.


Skriv et forslag til løsningen på problemet
Boligorganisationerne ved bedst, hvordan en rimelig løsning skal være. Boligorganisationer er interesserede i, at udgifterne til renovation er kostægte og fordelt på en retfærdig måde.


Kom med argumenter for jeres forslag
Brug for eksempel § 17, stk. 2 i affaldsaktørbekendtgørelsen, hvis kommunen ikke gør forskel på parcelhus og etagebolig. Den lyder:

”Kommunalbestyrelsen kan i gebyrbladet fastsætte fordelingen af omkostningerne mellem forskellige typer af husholdninger, f.eks. enfamilieshuse og etageejendomme samt ejendomme, der ikke benyttes til helårsbeboelse.”

Giv eksempler på, at fordelingen ikke er rimelig. Argumenter kan fx være: minimal administration for kommunen, at affaldet er nemt at afhente, at affaldet er sorteret (affald er også en ressource), mindre affaldsproduktion end i parcelhuse baseret på gennemsnitligt antal personer per husstand.


Få forslaget taget op i byrådet
Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter affaldsgebyrerne og fordelingen af dem. Ofte vil embedsmænd i Teknik- og Miljøforvaltningen hjælpe med at få et forslag op i byrådet. Boligorganisationen kan ikke selv sætte forslag på dagsordenen. Tag kontakt til lokale politikere og skab interesse for forslaget. Affaldsgebyrerne fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen af næste års budget senest 15. oktober.


Inviter formanden for Teknik- og Miljøudvalget ud i afdelingen

Politikere er valgt til at varetage borgernes interesser, men de ved ikke alt, og det er nemmere for politikere at forstå, når de kan se den sunde fornuft i et forslag.


Skriv til Teknik- og Miljøforvaltningen
Bed om at få jeres sag om rimelige affaldsgebyrer på dagsordenen i Teknik- og Miljøudvalget. Hvis svaret er, at affaldsgebyrerne følger retningslinjerne, så prøv at få lavet retningslinjerne om.


Tal affaldsgebyrer på det årlige styringsdialogmøde
Omkostningstrykket drøftes på styringsdialogmødet, og faste høje afgifter til renovation kan bringes i spil. Der bliver ført referat, så man kan aftale opfølgning og handleplan i forhold til affaldsgebyrer. Brug sammenligningerne i Tvillingeværktøjet i styringsdialogen.


Følg med i kommunens affaldsinitiativer
Når byrådet skal beslutte nye affaldsløsninger går der ofte en høringsperiode forud. Her kan boligorganisationen afgive høringssvar og få indflydelse.

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2884 )

0

Læseliste