13. JAN. 2021 KL. 15:06

Effektiviseringsaftale skal styrke samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer

Ole Jacobsen 7666

Ole Jacobsen, adm. direktør i DAB. Foto: DAB

Den nye effektiviseringsaftale for den almene boligsektor lægger op til en forbedring af den almene styringsdialog. Det vækker glæde i DAB, som har mange fordele i at arbejde tæt sammen med kommunen.

”Ved at styrke dialogen med kommunen får vi mere frihed.”

Det er det korte svar fra Ole Jacobsen, adm. direktør i DAB, da han skal forklare værdien af de årlige møder med kommunen, som går under navnet styringsdialogmøder.

For på de møder er det ikke kun kommunens formelle tilsyn med driften i boligafdelingerne, der bliver gennemgået. Her drøfter de også de udfordringer, boligorganisationerne konkret oplever ude i afdelingerne. For eksempel problemer med udlejning eller kommunens sagsbehandling.

Det er i også her, at boligorganisationen og de kommunale politikere og embedsværk har mulighed for at tale om byudvikling og de almene boligområders relation til resten af området.  

”Styringsdialogen er rigtig fornuftig. Faktisk også nødvendig. Og set i et udviklingsperspektiv er det et vigtigt værktøj, for at vi sammen kan skabe solide løsninger,” fortsætter Ole Jacobsen.

Den nye effektiviseringsaftale, som netop er kommet på plads mellem Transport- og Boligministeriet, KL og BL, indeholder blandt andet nye tiltag i den almene styringsdialog.

Tiltag, som skal understøtte kommuner og boligorganisationer i at få en tættere dialog i arbejdet med effektivisering og udvikling i den almene boligsektor.

Og styrke fordelen ved at have mange kompetencer i spil, når flere parter sætter sig sammen om at finde løsninger.

Artiklen fortsætter under citatet og boksen. 

ALMEN STYRINGSDIALOG

Styringsdialogen har til formål at styrke samarbejdet mellem den almene boligsektor og kommunerne. På dialogmøderne drøftes det nuværende og fremtidige samarbejde med kommunen og de almene boligorganisationerne med fokus på effektiv drift og helhedsorienterede løsninger.

Kommunen skal som tilsynsmyndighed sørge for, at der hvert år bliver afholdt dialogmøder med de almene boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen.

Til brug for dialogmøderne, indsender boligorganisationen årligt en rapport om sin virksomhed til kommunalbestyrelsen.

Læs mere om almen styringsdialog på Landsbyggefondens hjemmeside.

Netop med dialog har vi mulighed for at forklare, hvorfor vi ikke altid kan eller vil det samme i alle vores boligområder.

Ole Jacobsen, adm. direktør i DAB.

Læs senere artikler

Ny aftale om effektivisering på plads

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Eftersyn og nye tiltag

Det kommunale tilsyn af almene boligorganisationer foregår via styringsplatformen Almenstyringsdialog.dk

Tiltagene i den nye effektiviseringsaftale betyder blandt andet, at:

Udover at forbedre styringsplatformen og styringsdialograpporterne, vil dialogværktøjet også invitere til, at boligorganisationerne aktivt bruger rapporterne og alle deres oplysninger. Inklusive den mængde af frit tilgængelige statistikker og data, som Landsbyggefonden leverer på deres hjemmeside.

Læs også: Effektiviseringsaftale: Energiforbedringer på op til 300 millioner med i aftale

FAKTA OM EFFEKTIVISERING

I 2016 blev der indgået en aftale om effektivisering af den almene boligsektor frem til og med 2020.

Aftalen slog fast, at man skulle sigte efter en reduktion af de såkaldte afgrænsede driftsudgifter med 1,5 milliard kroner. Allerede i forbindelse med regnskab 2019 var dette mål mere end opfyldt. Da var der opnået en reduktion på 1,7 milliard, og med regnskab 2020 (som først kan endeligt opgøres i september i år) forventes besparelsen at blive yderligere forøget.

Den nye aftale om effektiviseringer for landets almene boliger kom på plads i sidste uge. Aftalen vil løbe fra 2021 til 2026 og vil blive den sidste af sin slags med de centralt fastsatte målsætninger for effektiviseringer.

Herefter skal effektiviseringsindsatsen være lokalt forankret.

Effektiv drift uden facitliste

Ifølge DAB’s direktør giver dialogmøderne mulighed for at skabe en bedre forståelse for, at boligafdelingerne har forskellige behov. Og at det hensyn nogle gange må koste på bundlinjen.   

”Der må aldrig være én facitliste, når det kommer til effektivisering. Men vi skal selvfølgelig kunne argumentere for vores drift. Netop med dialog har vi mulighed for at forklare, hvorfor vi ikke altid kan eller vil det samme i alle vores boligområder” siger Ole Jacobsen.

Anders Gohr Holmgren, kundedirektør i DAB, oplever et stort engagement i de fleste af de kommuner, de er i kontakt med.

I Rødovre Kommune har det ført til, at styringsdialogen hvert andet år foregår i en af boligafdelingerne. Så kommunen ikke kun forholder sig til et regneark.

”Ude i afdelingerne møder de virkeligheden. Med egne øjne ser de en udfordret boligafdeling, hvordan en helhedsplan tager form. Og ikke mindst ser, hvilke boliger de anviser borgere til,” fortæller Anders Gohr Holmgren.

Så selvom styringsdialogmødet er midlet til at få kommune og boligorganisation til at tale sammen mindst én gang om året, fører det ofte til meget mere.

”Det gode samarbejde mellem boligorganisation og kommune foregår i højere grad løbende og mellem møderne. Det oplever vi i langt de fleste kommuner,” siger Anders Gohr Holmgren.

Almenstyringsdialog.dk

IT-portalen Almenstyringsdialog.dk finder man på Landsbyggefondens hjemmeside. Her er det muligt at hente tidligere års styringsrapporter. Derudover kan boligorganisationer og kommuner trække statistikker, nøgletal og benchmarks fra rapporter og eksportere videre til egne analyser.

Det er også her, at boligorganisationerne digitalt indberetter dokumentationspakker til brug for kommunen og styringsdialogen.

Læs aftalen på Transport- og Boligministeriets hjemmeside

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Se de nyvalgte i BL’s kredse

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Se de nyvalgte i BL’s kredse

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste