13. JAN. 2021 KL. 15:06

Effektiviseringsaftale skal styrke samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer

Ole Jacobsen 7666

Ole Jacobsen, adm. direktør i DAB. Foto: DAB

Den nye effektiviseringsaftale for den almene boligsektor lægger op til en forbedring af den almene styringsdialog. Det vækker glæde i DAB, som har mange fordele i at arbejde tæt sammen med kommunen.

”Ved at styrke dialogen med kommunen får vi mere frihed.”

Det er det korte svar fra Ole Jacobsen, adm. direktør i DAB, da han skal forklare værdien af de årlige møder med kommunen, som går under navnet styringsdialogmøder.

For på de møder er det ikke kun kommunens formelle tilsyn med driften i boligafdelingerne, der bliver gennemgået. Her drøfter de også de udfordringer, boligorganisationerne konkret oplever ude i afdelingerne. For eksempel problemer med udlejning eller kommunens sagsbehandling.

Det er i også her, at boligorganisationen og de kommunale politikere og embedsværk har mulighed for at tale om byudvikling og de almene boligområders relation til resten af området.  

”Styringsdialogen er rigtig fornuftig. Faktisk også nødvendig. Og set i et udviklingsperspektiv er det et vigtigt værktøj, for at vi sammen kan skabe solide løsninger,” fortsætter Ole Jacobsen.

Den nye effektiviseringsaftale, som netop er kommet på plads mellem Transport- og Boligministeriet, KL og BL, indeholder blandt andet nye tiltag i den almene styringsdialog.

Tiltag, som skal understøtte kommuner og boligorganisationer i at få en tættere dialog i arbejdet med effektivisering og udvikling i den almene boligsektor.

Og styrke fordelen ved at have mange kompetencer i spil, når flere parter sætter sig sammen om at finde løsninger.

ALMEN STYRINGSDIALOG

Styringsdialogen har til formål at styrke samarbejdet mellem den almene boligsektor og kommunerne. På dialogmøderne drøftes det nuværende og fremtidige samarbejde med kommunen og de almene boligorganisationerne med fokus på effektiv drift og helhedsorienterede løsninger.

Kommunen skal som tilsynsmyndighed sørge for, at der hvert år bliver afholdt dialogmøder med de almene boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen.

Til brug for dialogmøderne, indsender boligorganisationen årligt en rapport om sin virksomhed til kommunalbestyrelsen.

Læs mere om almen styringsdialog på Landsbyggefondens hjemmeside.

Netop med dialog har vi mulighed for at forklare, hvorfor vi ikke altid kan eller vil det samme i alle vores boligområder.

Ole Jacobsen, adm. direktør i DAB.

Læs senere artikler

Ny aftale om effektivisering på plads

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Eftersyn og nye tiltag

Det kommunale tilsyn af almene boligorganisationer foregår via styringsplatformen Almenstyringsdialog.dk

Tiltagene i den nye effektiviseringsaftale betyder blandt andet, at:

Udover at forbedre styringsplatformen og styringsdialograpporterne, vil dialogværktøjet også invitere til, at boligorganisationerne aktivt bruger rapporterne og alle deres oplysninger. Inklusive den mængde af frit tilgængelige statistikker og data, som Landsbyggefonden leverer på deres hjemmeside.

Læs også: Effektiviseringsaftale: Energiforbedringer på op til 300 millioner med i aftale

FAKTA OM EFFEKTIVISERING

I 2016 blev der indgået en aftale om effektivisering af den almene boligsektor frem til og med 2020.

Aftalen slog fast, at man skulle sigte efter en reduktion af de såkaldte afgrænsede driftsudgifter med 1,5 milliard kroner. Allerede i forbindelse med regnskab 2019 var dette mål mere end opfyldt. Da var der opnået en reduktion på 1,7 milliard, og med regnskab 2020 (som først kan endeligt opgøres i september i år) forventes besparelsen at blive yderligere forøget.

Den nye aftale om effektiviseringer for landets almene boliger kom på plads i sidste uge. Aftalen vil løbe fra 2021 til 2026 og vil blive den sidste af sin slags med de centralt fastsatte målsætninger for effektiviseringer.

Herefter skal effektiviseringsindsatsen være lokalt forankret.

Effektiv drift uden facitliste

Ifølge DAB’s direktør giver dialogmøderne mulighed for at skabe en bedre forståelse for, at boligafdelingerne har forskellige behov. Og at det hensyn nogle gange må koste på bundlinjen.   

”Der må aldrig være én facitliste, når det kommer til effektivisering. Men vi skal selvfølgelig kunne argumentere for vores drift. Netop med dialog har vi mulighed for at forklare, hvorfor vi ikke altid kan eller vil det samme i alle vores boligområder” siger Ole Jacobsen.

Anders Gohr Holmgren, kundedirektør i DAB, oplever et stort engagement i de fleste af de kommuner, de er i kontakt med.

I Rødovre Kommune har det ført til, at styringsdialogen hvert andet år foregår i en af boligafdelingerne. Så kommunen ikke kun forholder sig til et regneark.

”Ude i afdelingerne møder de virkeligheden. Med egne øjne ser de en udfordret boligafdeling, hvordan en helhedsplan tager form. Og ikke mindst ser, hvilke boliger de anviser borgere til,” fortæller Anders Gohr Holmgren.

Så selvom styringsdialogmødet er midlet til at få kommune og boligorganisation til at tale sammen mindst én gang om året, fører det ofte til meget mere.

”Det gode samarbejde mellem boligorganisation og kommune foregår i højere grad løbende og mellem møderne. Det oplever vi i langt de fleste kommuner,” siger Anders Gohr Holmgren.

Almenstyringsdialog.dk

IT-portalen Almenstyringsdialog.dk finder man på Landsbyggefondens hjemmeside. Her er det muligt at hente tidligere års styringsrapporter. Derudover kan boligorganisationer og kommuner trække statistikker, nøgletal og benchmarks fra rapporter og eksportere videre til egne analyser.

Det er også her, at boligorganisationerne digitalt indberetter dokumentationspakker til brug for kommunen og styringsdialogen.

Læs aftalen på Transport- og Boligministeriets hjemmeside

Om skribenten

anja_andersen.jpg
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligdirektør med medaljer og sabel

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligdirektør med medaljer og sabel

Fik du

læst disse?

Flemming Og Loa AAB Silkeborg Beskåret Jysk boligorganisation har 100 procent beboertilfredshed
BL Agervang 101018 005 Træt af dårligt image: Nu skifter boligområde navn
Kaare Lars Interview med Kaare Dybvad: Ambitiøst boligudspil på trapperne
Munkebo 050 Boligselskab hjælper ledige beboere i gang som flyttefolk
Birger Lbf Foto Lars Just 2 2 Landsbyggefondens chef stopper
Bbc Brand Film Premiere på ny BBC-film om de almene boliger i Danmark
Design Uden Navn (11) Gratis håndbog til dig som almen beboer
20200528 104753 4 117Mb (1) Liliegreen: Alvorligt at så få almene boliger fra lokalplaner er blevet bygget
Gellerup Book (1) Læs moppedrengen om den politiske by Gellerup
Se alle artikler ( 2187 )

0

Læseliste