11. JAN. 2021 KL. 15:49

Effektiviseringsaftale: Energiforbedringer på op til 300 millioner med i aftale

Foto Holger Anderson Solveigraabergtingey 26

"Der er et stort potentiale for energioptimering rundt i landets almene boliger. Der er fuld gang i renoveringerne og initiativerne i Grøn Boligaftale 2020, og der forventes at blive energirenoveret svarende til et beløb på 300 mio. kr," siger Solveig Råberg Tingey, cheføkonom i BL.

Som del af en ny effektiviseringsaftale for den almene boligsektor er energibesparelser nu kommet med. - Rigtig godt, lyder det fra BL’s cheføkonom.

Energi er blevet en ny del af den effektiviseringsaftale, som netop er kommet på plads mellem Transport- og Boligministeriet, KL og BL. Energiregningen i boligerne har en direkte betydning for huslejen.

Den nye aftale om effektiviseringer for landets almene boliger kom på plads i sidste uge. Aftalen vil løbe fra 2021 til 2026 og vil blive den sidste af sin slags med de centralt fastsatte målsætninger for effektiviseringer.

Samlet skal den almene boligsektor reducere omkostninger for 1,8 mia. kr. inden udgangen af 2026. ”Ambitiøs og realistisk,” siger BL’s cheføkonom, Solveig Råberg Tingey, om aftalen, hvor det også er aftalt, at den betydelige mereffektivisering i forrige periode fratrækkes måltallet.

Energieffektivisering er ny i aftalen

I aftalen indgår en række punkter. Bl.a. nyt effektiviseringsmåltal, fokus på effektive indkøb, bedre rammer for det kommunale tilsyn, effektiv bygningsdrift og energieffektivisering.

Særligt omkring energi vil besparelser i husstandene og det fælles energiforbrug tælle med fremadrettet.

”Der er et stort potentiale for energioptimering rundt i landets almene boliger. Der er fuld gang i renoveringerne og initiativerne i Grøn Boligaftale 2020, og der forventes at blive energirenoveret svarende til et beløb på 300 mio. kr. Det kan vi så indregne i måltallene. Det er noget, vi har arbejdet for at få ind i aftalen, så det er glædeligt, at det også er med,” siger Solveig Råberg Tingey, som er cheføkonom i BL – Danmarks Almene Boliger.

Energibesparelserne hjælpes godt på vej af alle de renoveringsprojekter, som er planlagt og sat i gang det seneste år – og som kommer til at fortsætte. Og taler direkte ind i den bæredygtige retning, flere allerede arbejder efter.

Fakta om effektivisering

I 2016 blev der indgået en aftale om effektivisering af den almene boligsektor frem til og med 2020.

Aftalen slog fast, at man skulle sigte efter en reduktion af de såkaldte afgrænsede driftsudgifter med 1,5 milliard kroner. Allerede i forbindelse med regnskab 2019 var dette mål mere end opfyldt. Da var der opnået en reduktion på 1,7 milliard, og med regnskab 2020 (som først kan endeligt opgøres i september i år) forventes besparelsen at blive yderligere forøget.

Det er aftalt, at det er den sidste aftale om centralt aftalte effektivitetsmål. Herefter skal effektiviseringsindsatsen være lokalt forankret.

"Der forventes at blive energirenoveret svarende til et beløb på 300 mio. kr. Det kan vi så indregne i måltallene. Det er noget, vi har arbejdet for at få ind i aftalen, så det er glædeligt, at det også er med,"

Solveig Råberg Tingey

Cheføkonom

Landsbyggefonden satte turbo på aktiviteterne i 2020 omkring renoveringer og har nu godkendt samtlige 14,7 mia. kr. til renoveringer. Det drejer sig om over 400 projekter med i alt 70.000 boliger over hele landet.

Læs også: Imponerende indsats af Landsbyggefonden

To nye tiltag på energi

Og fordi renoveringerne, der gennemføres over hele landet, tilføres flere grønne elementer, er der penge at spare, som også kommer til at tælle med i effektiviseringerne.

Grøn Boligaftale 2020 fra maj sidste år betød bl.a., at sager i kø til støtte fik større grønt fokus. Her fik boligafdelingerne en ekstraordinær mulighed for at tilføje grønne tiltag til renoveringer. Den enkelte boligorganisation skal gennemføre en grøn screening, som er en supplerende ansøgning til en renoveringssag.

Læs også: Millioner fra grønne fonde gør Kalundborg-renovering dobbelt så grøn

”Når man energirenoverer, så sparer man jo energi i boligerne. Der er store perspektiver i besparelserne. En mere effektiv og bæredygtig energiudnyttelse vil slå igennem i huslejen, og det kommer beboerne til gavn. Der vil blive iværksat to forskellige tiltag, der bl.a. skal oplyse boligorganisationerne om grønne investeringsmuligheder, f.eks. til forbedring af klimaskærm og udskiftning af tekniske installationer og så et oplysningsarbejde i forhold til beboerne. Ens egen adfærd i hjemmet har jo også en betydning for forbruget i ejendommen og dermed også for ens husleje,” siger Solveig Råberg Tingey.

Læs mere om effektiviseringsaftalen her

Om skribenten

Kristoffer
Kristoffer Friis Sørensen

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Fik du

læst disse?

Istock 1035591042 Millioner fra grønne fonde gør Kalundborg-renovering dobbelt så grøn
Foto Holger Anderson Lars Og Signe 3 Effektivisering: Vi ved de her 3 ting virker
Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005 Ny aftale om effektivisering på plads
ledoeje-smoerum-effektivisering-bo-skat-andersen-9532.jpg Boligselskab har effektiviseret med 18,5 procent
folketingssalen_christoffer-regild_06_2.jpg Boligaftale: Renoveringer i 2020 vedtaget
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste