08. JAN. 2021 KL. 08:39

Ny aftale om effektivisering på plads

Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005

"Det er meget vigtigt, og samtidig er det jo afgørende, at effektiviseringerne kommer beboerne til gode,” siger BL’s formand, Palle Adamsen.

En ny aftale om effektivisering af den almene sektor er på plads. BL’s formand, Palle Adamsen, er tilfreds og kalder det en fair og fornuftig aftale.

Boligministeriet, KL og BL har forhandlet en ny aftale om effektivisering af den almene boligsektor på plads. Aftalen løber fra 2021 til 2026 og kan ses i forlængelse af den aftale, der er løbet frem til 2020, og hvor den almene sektor har mere end opfyldt effektivitetsmålsætningen.

Det er samtidig aftalt, at det er den sidste aftale om centralt aftalte effektivitetsmål. Herefter skal effektiviseringsindsatsen være lokalt forankret.

”Vi har aftalt et effektivitetsmål for den almene sektor som helhed og dermed ikke detailkrav til den enkelte boligorganisation eller boligafdeling. Det er meget vigtigt, og samtidig er det jo afgørende, at effektiviseringerne kommer beboerne til gode,” siger BL’s formand, Palle Adamsen.

Læs også: ”Vi køber ind for andre folks penge, så det er en pligt at købe strategisk og smart ind”

I den seneste aftaleperiode er der allerede frem til regnskab 2019 effektiviseret for 200 millioner kroner mere end målsætningen, og tallet vil måske med regnskab 2020 stige til 400 millioner kroner. Det beløb bliver fratrukket den nye effektivitetsmålsætning på 1,8 milliarder kroner, og samtidig kommer energibesparelser også til at tælle med.

Her vil besparelserne i både husstandenes og den fælles energi indgå, og der regnes med en besparelse på mindst 300 millioner kroner i perioden og måske noget mere på grund af de mange renoveringer.

Artiklen fortsætter under citatet og boksen. 

Den gamle effektivitetsaftale

I 2016 blev der indgået en aftale om effektivisering af den almene boligsektor frem til og med 2020. Aftalen slog fast, at man skulle sigte efter en reduktion af de såkaldte afgrænsede driftsudgifter med 1,5 milliard kroner. Allerede i forbindelse med regnskab 2019 var dette mål mere end opfyldt. Da var der opnået en reduktion på 1,7 milliard, og med regnskab 2020 (som først kan endeligt opgøres i september i år) forventes besparelsen at blive yderligere forøget.

Vi har aftalt et effektivitetsmål for den almene sektor som helhed og dermed ikke detailkrav til den enkelte boligorganisation eller boligafdeling. Det er meget vigtigt, og samtidig er det jo afgørende, at effektiviseringerne kommer beboerne til gode.

Palle Adamsen

Formand for BL

Læs senere artikler

Effektiviseringsaftale skal styrke samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Effektiviseringsaftale: Energiforbedringer på op til 300 millioner med i aftale

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

”Vi køber ind for andre folks penge, så det er en pligt at købe strategisk og smart ind”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Effektiviseringsaftale: Boligafdelinger holdes til ilden

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Læs også: Effektiviseringsaftale: Energiforbedringer på op til 300 millioner kroner

”Den grønne boligaftale betyder, at der skal renoveres for mere end 30 milliarder kroner frem til 2026. Som sektor har vi et grønt fokus. Derfor er det vigtigt, at vi også har fået energien med i regnestykket. Ligesom andre effektiviseringer har energiregning jo også stor betydning for huslejen,” fastslår BL’s formand og fortsætter:

”Jeg vil også gerne fremhæve, at et særligt indsatsområde i aftalen er indkøb af varer og tjenesteydelser, hvor der uden tvivl fortsat er et stort uindfriet potentiale. Samtidig er det vigtigt, at der også her lægges op til metodefrihed.”

Aftalen rummer desuden:

”Det er alt-i-alt en fair og god aftale,” vurderer Palle Adamsen og peger på, at det i aftalen understreges, at det fortsat er organisationsbestyrelsernes ansvar at tilrettelægge en effektiv drift i organisationen og dens afdelinger og herudover også at sikre god vedligeholdelse og tilstrækkelige henlæggelser.

Læs aftalen på Transport- og Boligministeriets hjemmeside

 

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Foto Holger Anderson Solveigraabergtingey 26 Effektiviseringsaftale: Energiforbedringer på op til 300 millioner med i aftale
Ole Jacobsen 7666 Effektiviseringsaftale skal styrke samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer
Gellerup Toveshøj Iphone 004 Mange flere unge i almene boliger bryder social arv
CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Betina Højmark, Alboa Robotter løser opgaver i administrationen
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste