18. SEP. 2023 KL. 14:47

Nye tal: Stor udskiftning i almene boliger

Flyttevogn Scanpix

Når der flytter nye beboere ind i almene boliger, kommer størstedelen udefra. Det viser en ny analyse fra BL – Danmarks Almene Boliger.

"Det er ikke til at få en almen bolig, for folk flytter aldrig ud igen."

Sådan lyder en påstand, der ofte bliver gentaget i den offentlige debat.

Men der sker en løbende udskiftning blandt beboere i almene boliger. Det viser en ny analyse fra BL – Danmarks Almene Boliger.

Her kan man blandt andet se, at der flyttede 149.000 personer ind i en almen bolig i 2021. Af dem var 87.000 nye almene beboere, som altså ikke har boet alment i året før indflytning.

Ligeledes viser tal for 2022, at 60 procent af de almene boliger blev anvist via en ekstern venteliste, mens 10 procent blev anvist via en intern venteliste. De eksterne ventelister er for personer, der ikke allerede bor i boligorganisationen. De interne er for personer, der allerede er beboere.

De kommunale anvisninger udgjorde 19 procent af det samlede antal udlejninger i 2022.

Hvordan udlejes de almene boliger i 2022

Note: En person kan blive anvist flere boliger i den betragtede periode. Antallet af anvisninger fortæller derfor ikke noget om antallet af personer, der flytter ind i en almen bolig. 'Særlige udlejningsaft.' dækker over fleksibel og kombineret udlejning. 'Andet' dækker over: Annoncering, bytning og boliggarantibeviser. Kilde: Landsbyggefonden (2023): Anvisninger i den almene boligsektor 2022.

”Tallene viser, at rygtet om, at folk holder fast i de billige almene boliger i København, ikke er helt sandt."

Kristine Vasiljeva

Chefanalytiker i BL – Danmarks Almene Boliger

Københavnsk fraflytning på niveau med resten af landet

Analysen viser også, at der ikke findes en stærk sammenhæng mellem, hvor høj huslejen er i almene familieboliger og hvor stor en procentdel, der fraflytter. Selv ikke i København.

Fraflytningsprocenten i de billigste familieboliger i København er således på niveau med fraflytningsprocenten i de dyreste familieboliger i resten af landet.

13 procent af husstandene skifter fra en billig familiebolig i København med en husleje på under 5000 kr. Tilsvarende andel i familieboliger med husleje på over 8000 kr. i resten af landet er 14 procent.

”Tallene viser, at rygtet om, at folk holder fast i de billige almene boliger i København, ikke er helt sandt. Efterspørgslen efter de billige familieboliger i storbyen er dog meget høj. Der er et generelt behov for betalelige boliger i storbyen,” siger chefanalytiker i BL – Danmarks Almene Boliger, Kristine Vasiljeva.

”Tallene viser også, at cirka hver fjerde af de almene familieboliger, der bliver ledige i København, går til de personer, som står på eksterne ventelister og ikke opfylder fleksible udlejningskriterier eller anvendes til kommunal anvisning,” forklarer Kristine Vasiljeva.

Årlig fraflytningsprocent efter boligtype og husleje

Note: Fraflytningsprocenten defineres ved antallet af personer, der flytter, relativt til det totale antal personer. Flytninger er opgjort for personer, som flyttede i perioden 1/1 2021 til 2022. Børn under 18 år og personer, som ikke er registreret på en adresse til begge tidspunkter (fx nyfødte, ind-/udvandrere, afdøde) indgår ikke i beregningen. Store byer dækker over Aarhus, Aalborg og Odense kommune. Kilde: BL's egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.

Læs senere artikler

Stor udskiftning giver unge mulighed for en studiebolig

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Fraflytninger i 2022: Se de nye tal fra Landsbyggefonden

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Christian Møller Rasmussen BL
Christian Møller Rasmussen

Christian Møller Rasmussen er presse- og kommunikationskonsulent i BL. Christian skriver om boligpolitik og har fokus på, at medierne bliver opmærksomme på de artikler, der bringes på Fagbladet Boligen.

Seneste Artikel

Almene beboere ønsker mere teknologi i fremtidens sundhedsvæsen

Christian Møller Rasmussen er presse- og kommunikationskonsulent i BL. Christian skriver om boligpolitik og har fokus på, at medierne bliver opmærksomme på de artikler, der bringes på Fagbladet Boligen.

Seneste Artikel

Almene beboere ønsker mere teknologi i fremtidens sundhedsvæsen

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste