15. MAJ. 2023 KL. 20:15

Nye tal fra BL: Fritidsjob hjælper unge i job og uddannelse

fritidsjob-i-kolding30.jpg

Boligsociale helhedsplaner i udsatte boligområder har succes med at få almene unge i fritidsjob, så de bliver klar til at stå på egne ben i voksenlivet. Jobindsatser, som Reformkommissionen har fået øje på.

I udsatte boligområder arbejder 39 ud af 51 boligsociale helhedsplaner aktivt med fritidsjobindsatser, som hjælper unge i arbejde eller uddannelse.

Hertil kommer kommunens egne indsatser, som den boligsociale indsats er med til at formidle. Det viser nye tal fra BL – Danmarks Almene Boliger

Det er ikke uden grund, at de almene boligorganisationer og kommuner gennem de sidste flere år har haft ekstra fokus på de udsatte unge i de boligsociale helhedsplaner. For 45.000 af Danmarks unge mellem 15 og 24 år er uden for uddannelse eller beskæftigelse – den såkaldte NEET-gruppe.

Af dem bor knap en tredjedel i den almene boligsektor. Det svarer til ca. 13.000 almene unge, som har brug for en hjælpende hånd til at få sat retning på deres fremtid.

Hver fjerde af dem bor i et udsat boligområde med en boligsocial helhedsplan.

”Helhedsplanerne arbejder målrettet med udsatte børn og unge, så de har samme muligheder som andre unge for at klare sig godt i livet og blive selvforsørgende på den lange bane. I tæt samarbejde med kommuner, erhvervsliv og foreninger kan de boligsociale indsatser hjælpe de unge til et fritidsjob, mentorordninger og uddannelsesvejledning. Det styrker de unges selvværd og giver dem kompetencer og motivation til at komme videre i uddannelse eller job,” forklarer Aviaja Julie Sigsgaard, centerchef i Center for Boligsocial Indsats, Kommunikation og Bystrategi i Landsbyggefonden.

Indsatser giver bedre livschancer

Aviaja Julie Sigsgaard fortæller, at evaluering af Landsbyggefondens boligsociale investeringer viser, at de boligsociale helhedsplaner bidrager positivt til børn og unges livschancer.

I boligområder med helhedsplaner klarer børn og unge fra job- og uddannelsesfremmede hjem sig markant bedre på flere skole- og uddannelsesparametre end unge, der har samme sociale baggrund, men som bor i områder uden en boligsocial helhedsplan.

En undersøgelse fra VIVE, som igennem flere år har fulgt de boligsociale indsatser, viser , at unge i fritidsjobindsatser har tre gange så stor sandsynlighed for at opnå og fastholde et fritidsjob.

En anden undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at karaktergennemsnittet i dansk og matematik øges med seks procent, og der samtidig er større chance for, at en ung, som har erfaring med et fritidsjob, begynder på en ungdomsuddannelse.

Hvad er en boligsocial indsats?

En boligsocial indsats er en områdebaseret social indsats, der målrettet adresserer de udfordringer, der gør sig gældende i udsatte almene boligområder.

Offentlige og civile kræfter i boligområdet og det omkringliggende lokalsamfund bliver mobiliseret ud fra en helhedsorienteret tilgang og involverer et bredt udsnit af aktører fra bl.a. boligorganisation, kommune, politi og frivilligorganisationer.

Landsbyggefonden finansierer hovedparten af de boligsociale indsatser i Danmark.

Læs mere om boligsociale helhedsplaner på Landsbyggefondens hjemmeside.

 

Der er store potentialer i flere strategiske partnerskaber. I den almene boligsektor har vi gode erfaringer og en helt unik platform, hvor disse partnerskaber i dag gror.

Solveig Råberg Tingey

Viceadministrerende direktør i BL

Unge lærer at være i arbejde

I mange tilfælde er de udsatte unge vokset op i hjem, hvor forældrene er arbejdsløse og har svært ved at vejlede og støtte deres børn i forhold til uddannelse og arbejde. Derfor vokser børnene op med et ringe kendskab til, hvad det betyder at være på en arbejdsplads – at møde til tiden, samarbejde med andre, klæde sig ordentligt og opføre sig respektfuldt overfor andre.

Afhængig af den unges ressourcer, bliver de hjulpet ind i et lommepengejob eller et fritidsjob:

Lommepengejob er karakteriseret ved at give de unge fritidsjob under beskyttede forhold. De unge ansættes i boligområdet og aflønnes af boligorganisationen eller helhedsplanen. Opgaverne er for eksempel at hjælpe ejendomsfunktionærerne med mindre renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, omdeling af informationsmateriale eller hjælp med affaldssortering.

Fritidsjobindsatsen består blandt andet i at finde ud af, hvad de unge kan og vil - og træne dem i at skrive ansøgninger og gå til jobsamtaler. Og støtte dem i selv at finde et job.

De fleste jobindsatser er forankret i de boligsociale helhedsplaner, men man ser flere kommuner gribe ejerskabet af jobindsatserne, når finansieringen udløber i helhedsplanen, da de er finansieret fire år ad gangen af Landsbyggefonden.

Læs om Køge Kommune og Brøndby Kommune, hvor lommepenge- og fritidsjobindsatserne nu er forankret i kommunen.

Hvad er en fritidsjobindsats?

I de boligsociale helhedsplaner arbejder man primært med lommepenge- og fritidsjob:

Lommepengejob retter sig mod usikre unge, som ikke har forudsætninger for at varetage et almindeligt fritidsjob. Lommepengejobindsatsen er målrettet de 10-17-årige, men hovedparten af de unge, der deltager, er 13-15 år.

I et lommepengeprojekt får de unge mulighed for at prøve kræfter med et fritidsarbejde under beskyttede forhold, og idéen er at gøre dem klar til på sigt at kunne varetage et almindeligt fritidsjob.

Fritidsjob er målrettet unge i alderen 13-17-årige, men hovedparten af de unge, der deltager i lommepengeindsatsen, er 13-15 år. Afhængig af hvor ressourcestærke de er, får de støtte i at blive fritidsjobparate og hjælp med ansøgningsprocessen.

Se alle indsatser i de boligsociale helhedsplaner på Det Boligsociale Danmarkskort

I tæt samarbejde med kommuner, erhvervsliv og foreninger kan de boligsociale indsatser hjælpe de unge til et fritidsjob, mentorordninger og uddannelsesvejledning. Det styrker de unges selvværd og giver dem kompetencer og motivation til at komme videre i uddannelse eller job.

Aviaja Julie Sigsgaard

Centerchef i Center for Boligsocial Indsats i Landsbyggefonden

Reformkommissionen roser jobindsatser

Formand for Reformkommissionen, Nina Smith, har tidligere udtalt, at ”de almene boligorganisationer er en ufortalt succes. De får børn i fritidsjob og voksne i arbejde.”

Ifølge hende ligger succesen i, at man i den almene sektor har skabt forpligtende partnerskaber mellem boligorganisationer og kommuner.

Den 23. maj præsenterer Reformkommissionen deres tredje rapport, som fokuserer på beskæftigelse, herunder de 45.000 unge, der hverken er i uddannelse eller job – NEET-gruppen. Her vil de komme med løsningsforslag til, hvordan man kan hjælpe de mange udfordrede unge til at opnå og fastholde beskæftigelse.

BL har et håb om, at Reformkommissionen vil omtale værdien af partnerskaber mellem kommuner, boligorganisationer, erhvervsliv, investorer og fonde, som sammen kan styrke beskæftigelsen blandt gruppen af unge.

”Der er store potentialer i flere strategiske partnerskaber. I den almene boligsektor har vi gode erfaringer og en helt unik platform, hvor disse partnerskaber i dag gror. Vi har et stærkt lokalt netværk og samarbejde med kommuner, civilsamfund og private aktører om lokale sociale indsatser, som er med til at åbne døren for, at flere unge finder vej til uddannelse og beskæftigelse,” siger Solveig Råberg Tingey, viceadministrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger.

Det Boligsociale Landkort kan du finde alle de 51 boligsociale helhedsplaner, som er støttet af Landsbyggefonden, og læse om deres mange indsatser.

Læs om arbejdet med beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder på boligsocialnets Faglige Fællesskaber.

 

Om Reformkommissionen

Reformkommissionen med professor Nina Smith i spidsen blev nedsat i oktober 2020 af den daværende S-regering. Her fik den til opgave at komme med løbende bud på reformer af velfærdssamfundet.

”Bedre uddannelser for alle” og ”Flere i job” er to af temaerne, som kommissoriet arbejder med.

BL – Danmarks Almene Boliger har siddet med i en arbejdsgruppe under kommissionen, delt erfaringer og givet input om de lokale boligsociale indsatser i de almene boligområder, som kan bruges i udformningen af de nye reformer.

Læs senere artikler

Lommepengejob gav Mohammed mod på mere

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

For første gang: Kommune tilbyder lommepengejob til alle unge

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Kredsformand: "Vi skal sikre de rigtige boliger til de personer, der vil bo her”

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Kredsformand: "Vi skal sikre de rigtige boliger til de personer, der vil bo her”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2877 )

0

Læseliste