13. JUN. 2022 KL. 12:00

Hvem har ansvaret?

Søren Dalgaard Ansvarsfordeling 6788

Søren Dalgaard går meget op i, at alle ved, hvordan ansvarsfordelingen er mellem selskabsbestyrelse, afdelingsbestyrelse og DAB. Foto: Johnny Gudmand

Selskabsbestyrelsen i Køge alm. Boligselskab arbejder aktivt med at fortælle om ansvarsfordelingen mellem boligselskabet, boligafdelingen og DAB.

Ansvar. Det lille ord på seks bogstaver har stor betydning. Det ved selskabsbestyrelsen i Køge alm. Boligselskab alt om, og medlemmerne arbejder derfor aktivt med at fortælle om ansvarsfordelingen mellem boligselskabet, boligafdelingen og DAB.

Vi spoler tiden tilbage til 2010, hvor Søren Dalgaard blev valgt til ny formand i Køge alm. Boligselskab.

"Det gik op for mig, at beboerne ikke vidste, at de som lejere er medejere af boligafdelingen. Jeg fik derfor udarbejdet en folder om Køge alm. Boligselskab, boligafdelingerne, beboerdemokrati og DAB. Den indeholder desuden et organisationsdiagram," forklarer formanden til DABnyhedsbrev for bestyrelsesmedlemmer. 

Den lille folder var kun en begyndelse, medlemmerne af selskabsbestyrelsen besluttede, at de ville gøre endnu mere for at oplyse om ansvarsfordelingen.


Boligafdelingen kender hverdagen bedst

"Det er sådan, at de ni medlemmer af selskabsbestyrelsen er kontaktpersoner til forskellige afdelingsbestyrelser. Derudover tager vi hver andet til tredje år rundt og ser på alle boligafdelinger. I 2019 gik vi så i gang med et nyt initiativ, der går ud på, at formand, næstformand
og kontaktpersonen tager ud på afdelingsbestyrelsesmøder og fortæller om ansvarsfordelingen," siger Søren Dalgaard.

"Dem vi har besøgt har været rigtig glade for dialogen. En afdelingsbestyrelse skal vide, hvad deres ansvar er, og hvad selskabets er. Du har et ansvar som beboer, og boligselskabet og DAB hjælper dig. Selskabet har det juridiske og økonomiske ansvar," forklarer Søren Dalgaard.

Selskabet er afhængigt af, at boligafdelingerne kommer med deres vigtige input til budgettet, for de kender hverdagen i boligafdelingen bedst.

Artiklen fortsætter under billedet.

Om bestyrelsen

Bestyrelsen i Køge alm. Boligselskab består af medlemmer fra ni af de 17 afdelinger, boligselskabet ejer.

Søren Dalgaard Ansvarsfordeling 6797

1 / 1Er det på tide at få en ny legeplads? Det er et af de projekter, som det er afdelingsbestyrelsens og beboernes ansar at tage stilling til. Foto: Johnny Gudmand

Det er vores vigtigste opgave at forvalte beboernes penge, så de får mest muligt for dem.

Søren Dalgaard

Formand for Køge alm. Boligselskab

Læs senere artikler

Afdelingsformand: "Vi kan alle sammen noget"

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

e-Syn betaler sig

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Årlige markvandring er vigtig

"Det er her, afdelingsbestyrelsen har et kæmpe ansvar. Samtidig hører vi gerne, hvis der er input til den daglige drift, legepladser, det grønne med videre, for afdelingsbestyrelsen er beboernes talerør. Derfor er den årlige markvandring også utrolig vigtig. Om DAB’s rolle fortæller vi blandt andet, at DAB har alle de administrative opgaver for eksempel af opkræve husleje, sørge for at tømreren får penge for sit arbejde i boligafdelingen og den administrative del af veldrevne boligafdelinger," forklarer Søren Dalgaard.

Den rette fordeling

Den måde ansvaret er fordelt på i den almene sektor er helt rigtig, hvis du spørger Søren Dalgaard, der både er formand for selskabet og boligafdelingen Skovparken. 

"Det er udmærket, at det forholder sig sådan. En selskabsbestyrelse bliver valgt bredt af repræsentantskabet, og der er mere kontinuitet end i en afdelingsbestyrelse. Det gør det nemmere at tænke langsigtet, så selvfølgelig skal ansvaret ligge i selskabet. Det er vores vigtigste opgave at forvalte beboernes penge, så de får mest muligt for dem. Vi står også for, at dispositionsfonden, som alle via husleje betaler ind til, bliver brugt i de boligafdelinger, hvor behovet er størst," siger formanden.

Effektiv drift

Ud over at det juridiske og økonomiske ansvar ligger i selskabet, ligger ansvaret for driften også her. Herunder hører ansvaret for, at boligafdelinger bliver ordentligt vedligeholdt og arbejdsgiveransvaret for folkene i driften. Da den seneste effektiviseringsaftale kom, var ansvaret for en effektiv drift i øvrigt et af de forhold, der blev understreget.

"Ansvaret for driften, herunder arbejdsgiverforholdet til medarbejderne, ligger hos os, og kun os. Vi er vores ansvar bevidst, og vi sparrer meget med vores team i DAB om drift i det hele taget og også specifikt effektiv drift. Her i Køge har vi både e-Syn og e-Drift, og det er selskabet, der har besluttet at få det, og vi afholder udgiften. Det er med afsæt i vores samarbejde med teamet, at vi anbefaler tiltag i afdelingsbestyrelsen via bestyrelseskonsulenten. Når ansvaret for effektiv drift ligger i selskabet, kan vi samtænke løsninger på tværs til gavn for beboerne," siger Søren Dalgaard.

Om skribenten

Heidi20
Heidi Andersen

Heidi Andersen er ansat som digital projektleder i BL. Heidi arbejder med at drifte, udvikle og opdatere indhold på BL's hjemmesider.

Seneste Artikel

Renovering af udearealer skal danne nye fællesskaber: ”I dag er vores eneste mødested vaskeriet”

Heidi Andersen er ansat som digital projektleder i BL. Heidi arbejder med at drifte, udvikle og opdatere indhold på BL's hjemmesider.

Seneste Artikel

Renovering af udearealer skal danne nye fællesskaber: ”I dag er vores eneste mødested vaskeriet”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2879 )

0

Læseliste