25. APR. 2022 KL. 12:00

e-Syn betaler sig

Dan Med Tablet E Syn 6747

e-Syn bliver gennemført på tablet, der samtidig gør det nemt at dokumentere og gemme fotos på sagen. Foto: Johnny Gudmand

Boligafdelinger, der bruger e-Syn, sparer cirka 20-30 procent på udgifter ved fraflytninger. Tilbagebetalingstiden er for størstedelen fire-fem år, lyder det fra DAB.

DAB gik i 2015 i gang med at tilbyde de administrerede boligselskaber at få elektronisk syn, e-Syn. Det er almindeligvis selskabet, der beslutter, om deres boligafdelinger skal have det. Størstedelen af selskaberne har takket ja til løsningen, og det giver rigtig god mening – især i en tid med endnu en runde med krav om en mere effektiv drift, skriver DAB.dk.

"Boligafdelinger med e-Syn sparer 20-30 procent på udgifterne ved fraflytning. De sparer især penge på normalistandsættelsen, og den primære årsag til besparelsen er, at vi konkurrenceudsætter opgaverne og får fire til seks leverandører pr. fag til at byde. De tre fag er malerarbejde, gulvarbejde og rengøring. Det giver simpelthen nogle bedre priser, og for størstedelen af boligafdelingerne er tilbagebetalingstiden kun fire til fem år," forklarer udviklingskonsulent Dan Jensen.

Den anden årsag til den store besparelse er, at der er foretaget opmålinger, som gør, at man kan udbyde præcise mængder på arbejderne i boligerne.

"På den måde betaler boligafdelingerne kun for det arbejde, de får udført. Tidligere har nogle måske betalt for at få malet flere kvadratmeter, end der egentlig var, når du trækker de arealer fra, der ikke skal males – eller for at få slebet flere kvadratmeter gulv, end der egentlig var. De besparelser vi opnår kommer både boligafdelingerne og beboerne til gavn, fordi deres fraflytningsregning bliver mere præcis og derfor ofte lavere," fortæller Dan Jensen til DAB.dk.

To tredjedele af boligafdelinger med e-Syn bruger det også til indflytninger.

Dan Jensen Web

Udviklingskonsulent Dan Jensen. Foto: Johnny Gudmand

"Boligafdelinger med e-Syn sparer 20-30 procent på udgifterne ved fraflytning. De sparer især penge på normalistandsættelsen, og den primære årsag til besparelsen er, at vi konkurrenceudsætter opgaverne og får fire til seks leverandører pr. fag til at byde. De tre fag er malerarbejde, gulvarbejde og rengøring. Det giver simpelthen nogle bedre priser, og for størstedelen af boligafdelingerne er tilbagebetalingstiden kun fire til fem år,"

Dan Jensen

Udviklngskonsulent

Ensartethed i synene

Ud over færre udgifter sikrer e-Syn en ensartethed i synene, og billeddokumentation bliver gemt på sagen og er let at finde, hvilket sparer tid. Desuden slipper ejendomsfunktionen for at bruge tid på at danne rekvisitioner.

"e-Syn giver gode forudsætninger for at få leveret god kvalitet i opgaveløsningen. Vi har dog desværre oplevet steder, hvor der har været udfordringer med leverandører, men udbudsmaterialet giver en meget detaljeret beskrivelse af aftalerne og materialevalg, så det kan ejendomsfunktionen altid henvise til. I yderste konsekvens tager vi et møde med håndværkerne med henblik på, om aftalen skal forsætte," siger Dan Jensen.

Lokale valg

Der er gennemført cirka 50 udbud siden 2015 og 30 genudbud, der finder sted hvert fjerde år.

"Boligselskaberne vælger selv, hvem de vil invitere til at byde, og så kan vi supplere, hvis der mangler nogle firmaer. Der er altså mulighed for at den gode, lokale samarbejdspartner vinder – hvis prisen er rigtig. Det er ikke sådan, at DAB dikterer, hvem der skal med i udbuddet," forklarer udviklingskonsulenten.

Det er planen, at alle boligselskaber i 2023 skal have haft mulighed for at forholde sig til e-Syn.

"Hvis der er steder, hvor det ikke giver mening at få e-Syn, skal der være mulighed for at syne digitalt alligevel. Det bliver så med en løsning uden mængder og priser, men hvor ejendoms-funktionen stadig kan tage billeder, vælge behandlinger og sende information til beboerne," siger Dan Jensen.

Om skribenten

Heidi20
Heidi Andersen

Heidi Andersen er ansat som digital projektleder i BL. Heidi arbejder med at drifte, udvikle og opdatere indhold på BL's hjemmesider.

Seneste Artikel

Tak for du læser med

Heidi Andersen er ansat som digital projektleder i BL. Heidi arbejder med at drifte, udvikle og opdatere indhold på BL's hjemmesider.

Seneste Artikel

Tak for du læser med

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste