17. NOV. 2021 KL. 13:05

Kan I få støtte til ladestandere?

DSC00269.00 00 23 00.Still003

Salget af elbiler og pluginhybrider buldrer opad, men ladeinfrastrukturen kan ikke følge med salget. Foto: Andreas Holm Hansen

Puljen til støtte til ladestandere er kun åben i november. Så det haster. Få svar på de oftest stillede spørgsmål om puljen.

Skal man vente eller søge? Og kan man få støtte til ladestandere, hvis Landsbyggefonden også har støttet?

Der er mange spørgsmål og kun kort tid til at søge penge fra Bolig- og Planstyrelsens pulje til ladestandere.

Som en del af en grøn transportpulje blev der i sommer lavet en politisk aftale om at afsætte 50 millioner kroner til medfinansiering af ladestandere i almene boligforeninger, andelsforeninger og ejerforeninger.

Af dem er omkring de 33 millioner sat af til etablering af el-ladestandere på parkeringspladser i almene boligafdelinger.

Men puljen er kun åben for ansøgninger fra 1. november til 30. november i år.

Læs mere om puljen i BL informerer

Det betyder, at det er nu, man skal søge. Det har givet mange spørgsmål.

Her er svar på de oftest stillede spørgsmål fra Mette Nørgaard Larsen, juridisk konsulent i BL-Danmarks Almene Boliger.

Er det et krav for at få tildelt puljemidler, at den ladestander, som boligforeningen etablerer, bliver offentligt tilgængelig ?

”Nej, det er ikke et krav. Ladestandere, som boligorganisationen eller afdelingerne selv ejer og drifter, må faktisk kun i begrænset omfang anvendes af andre end beboerne."

Artiklen fortsætter under boksen. 

Læs senere artikler

Derfor er ’vent’ det bedste råd, når det handler om el-ladestandere image

Derfor er ’vent’ det bedste råd, når det handler om el-ladestandere

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen
El-ladestandere: Nyt projekt skal finde faldgruberne image

El-ladestandere: Nyt projekt skal finde faldgruberne

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen
5 gode råd om el-ladestandere image

5 gode råd om el-ladestandere

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Hvad er ’de minimis forordningen’ som bliver nævnt, når man skal søge?

”Statsstøtte er som udgangspunkt i strid med EU-reglerne, da det kan medføre en konkurrence fordel og dermed have en samhandelspåvirkning. En mulighed for alligevel at give lovlig statsstøtte er gennem de minimis forordningen.

Offentlige myndigheder kan til en enkelt virksomhed give de minimis-støtte på op til EUR 200.000 (ca. 1,5 mio. kr.) regnet over en periode på tre regnskabsår. Tærskelværdien gælder for al støtte modtaget fra offentlige myndigheder i perioden.”

Er LBF støtte omfattet af de minimis forordningen?

”Nej støtte fra LBF er ikke statsstøtte og dermed ikke omfattet af reglerne. Men hvis boligorganisationen fx har fået tildelt nogle midler fra Energistyrelsens byggepulje til udskiftning af varmepumper, så vil det være omfattet.

Det er den slags ”puljemidler” fra det offentlige man skal være opmærksomme på. Og så skal man holde sig for øje, at selvom afdelingerne er økonomisk uafhængige, så ses de som en samlet enhed i forhold til de minimis støtte.

Så alt statsstøtte som afdelingerne evt. hver især har fået lægges sammen, når grænseværdien skal beregnes."

BL har tidligere anbefalet, at boligorganisationer venter med at sætte ladestandere op. Men puljen til støtte er kun åben nu i november:

”Fristen for at søge puljen er 30. november 2021. Hvis man er så heldig at få tilsagn om støtte, så skal boligorganisationen dokumentere senest 6 måneder efter tilsagnet, at der er den fornødne tilslutning til etablering af ladestanderne. Det vil sige en en godkendelse fra afdelingsmødet.

Vejledningen fra Almennet vedrørende etablering af ladestandere forventes at være klar omkring februar 2022 – altså inden afdelingsmødet skal tage stilling til spørgsmålet.

Hvis afdelingsmødet ikke vedtager etablering af ladestanderne, eller der ikke afholdes afdelingsmøde indenfor fristen, så bortfalder tilsagnet igen."

Det kan man søge til:

  • Tilskud til anskaffelse af et antal ladestandere på maksimalt 22 kW pr. stander
  • Gravearbejde og kabelføring, som er nødvendig til etableringen af ladestanderne
  • Forstærkning af elforsyning, som er nødvendig for at opnå en brugbar opladningsløsning for ladestanderne
  • Tilskud udgør 25 pct. af de tilskudsberettigede udgifter

Mere information om ordningen og ansøgningsportal på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside www.bpst.dk

 

 

Arbejdet skal være færdiggjort og den endelige ansøgning skal indsendes senest 1 år efter datoen for Bolig- og Planstyrelsens godkendelse af den beboerdemokratiske tilslutning.

Mette Nørgaard Larsen

Juridisk konsulent i BL-Danmarks Almene Boliger

"Hvis afdelingsmødet vedtager etablering af ladestanderen, skal boligorganisationen dokumentere det overfor Bolig- og Planstyrelsen.

Når Bolig- og Planstyrelsen har godkendt dokumentationen, så kan arbejdet gå i gang. Arbejdet skal være færdiggjort og den endelige ansøgning, vedlagt fakturaer, skal indsendes senest 1 år efter datoen for Bolig- og Planstyrelsens godkendelse af den beboerdemokratiske tilslutning.”

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste