07. APR. 2022 KL. 11:00

Næstformand: "Virkelig glad for den store interesse"

Billeder.00 00 00 16.Still001

"Vi har en forpligtelse til at sikre det bedst mulige grundlag for et godt valg." fortæller Vinie Hansen. Foto: Andreas Holm Hansen, BL

BL’s bestyrelse har nu sat navne på de kandidater til BL’s formandspost, som bestyrelsen anbefaler. Vi har sat BL’s næstformand i stævne, for hun er formand for det udvalg, der forbereder formandsvalget.

”Jeg er virkelig glad for den store interesse, der har været omkring formandsvalget,” siger Vinie Hansen som indledning til den samtale, vi skal have om det forestående formandsvalg i BL, og hun fortsætter:

”Jeg har været med i rigtig mange år og har oplevet flere formandsvalg. Men aldrig et, der har haft en så åben proces som dette. Vi har systematisk spurgt alle medlemmer af BL’s repræsentantskab og suppleanter, om de kunne være interesserede i at stille op.”

Efter 14 år har BL’s nuværende formand, Palle Adamsen, meddelt, at han ikke ønsker at genopstille. Det gjorde han på repræsentantskabsmødet i juni 2021, så der var god tid til at finde en ny formand.

Den bold greb BL’s bestyrelse og nedsatte i september 2021 et ”Forberedelsesudvalg”, der skal forberede det formandsvalg, som skal løbe af stablen til juni i år.

Læs også: Formandsvalg i BL 2022

"Jeg er virkelig glad for den store interesse, der har været omkring formandsvalget. Jeg har været med i rigtig mange år og har oplevet flere formandsvalg. Men aldrig et, der har haft en så åben proces som dette.”

BL's næstformand og formand for det udvalg, der forbereder formandsvalget

En stor opgave

Formanden for udvalget blev BL’s næstformand, Vinie Hansen, og de øvrige medlemmer er Karsten Haakonsen, formand for 6. kreds, Jette Egebjerg, næstformand for 3. kreds, Per Nielsen, formand for 7. kreds, og Jens Elmelund valgt ind i BL’s bestyrelse som §14, stk. 2, repræsentant.

”Det har været en stor opgave, som vi var enige om skulle løses professionelt, og derfor bad vi rekrutteringsfirmaet Venaris om at forestå opgaven. De har en stor erfaring, også fra den almene boligsektor, med at rekruttere personale og medlemmer af bestyrelser.”

Er det ikke mærkeligt at ”rekruttere” en formand, når formanden demokratisk vælges i BL. Det er jo ikke en ansættelse?

”Jo, det kan måske umiddelbart lyde mærkeligt,” erkender Vinie Hansen. ”Men vi rekrutterer jo ikke BL’s formand. Han eller hun skal vælges demokratisk. Vi rekrutterer derimod kandidater til formandsposten, og her har brugen af et professionelt rekrutteringsfirma og systematisk kontakt til repræsentantskabet og suppleanter betydet, at vi har fået langt flere i spil, end vi ellers kunne have håbet. Så vi har styrket det demokratiske grundlag for at finde den helt rigtige kandidat.”

"Demokrati er ordentlig samtale, og demokrati er at vælge, og det skal vi turde at give de bedst mulige rammer for. Det er netop det, vi forsøger her.”

Vinie Hansen

BL's næstformand og formand for det udvalg, der forbereder formandsvalget

Har peget på tre kandidater

Ifølge BL’s vedtægter kan ansatte og beboere opstille til BL’s formandspost frem til den 18. maj, så indtil videre ved vi ikke, hvor mange der opstiller. Men nu ved vi, hvem BL’s bestyrelse peger på som deres foretrukne kandidater.

”Det har ikke været let at vælge mellem de syv gode kandidater, som har stillet deres kandidatur til rådighed og har været gennem processen hos rekrutteringsfirmaet. De skal alle have en meget stor tak for, at de har stillet op, men det har også været vores ansvar at udpege nogle af dem," fastslår Vinie Hansen og løfter sløret for bestyrelsens kandidater:

”Vi har peget på tre kandidater, som de allerbedste i feltet. Det er Allan Werge, der direktør i Al2bolig og formand for 5. kreds i Aarhus. Det er Poul Rasmussen, der er formand for Domea.dk, og det er Camilla Hegnsborg, der er formand for 1. kreds. Vi peger dermed på en ansat og to beboerdemokrater.”

De tre kandidater: 


Allan Werge, direktør i Al2bolig og formand for 5. kreds i Aarhus


Poul Rasmussen, formand for Domea.dk


Camilla Hegnsborg, formand for 1. kreds

Alle kandidater får tilbuddet om at få produceret en professionel video, hvor de kan præsentere deres motivation for at stille op til formandsposten for BL, og hvad de kan tilbyde den almene boligsektor. Også kandidater, som ikke har deltaget i rekrutteringsforløbet hos Venaris.

Disse videoer vil blive lagt på BL’s formandssite, så alle let kan tilgå dem og orientere sig om, hvad de forskellige kandidater har på hjerte.

Præsentationsmøder i hele landet

Der afholdes også tre præsentationsmøder, og Fagbladet Boligen vil meget gerne vide, hvad der skal ske på dem.

”Jeg kan da løfte lidt af sløret,” siger Vinie Hansen. ”De tre møder afholdes den 24., 25. og 31. maj ud over landet, og på møderne deltager de kandidater, som BL’s bestyrelse har peget på, og kredsrepræsentanterne. Det vil sige, de, der skal vælge BL’s nye formand til juni, vil være indbudt til møderne”.

Hvorfor kan alle kandidater og alle fra kredsene ikke deltage i møderne?, spørger Fagbladet Boligen og antyder, at det kan lyde lidt lukket. Men det går imødegår Vinie Hansen straks:

”Jeg mener ikke, det er udtryk for lukkethed. Jeg er beboerdemokrat helt ind til benet, men det vil ikke gøre demokratiet en tjeneste at præsentere måske 10 kandidater til stormøder, hvor de vigtige og grundige diskussioner helt sikkert ville drukne. Demokrati er ordentlig samtale, og demokrati er at vælge, og det skal vi turde at give de bedst mulige rammer for. Det er netop det, vi forsøger her,” siger Vinie Hansen og fortsætter:

”Vi har en forpligtelse til at sikre det bedst mulige grundlag for et godt valg. Derfor er det vigtigt at give plads til, at de beboerdemokrater, der skal sætte krydset til juni, grundigt kan komme ind på livet af de kandidater, som vi mener, er de bedste tre.”

Alle kandidater til BL’s formandspost præsenteres på BL’s formandssite, hvor man også kan se deres valgvideoer og kontaktdata, hvis man for eksempel vil arrangere debataftener eller andet.

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste