09. JUN. 2021 KL. 10:00

Ny BL-analyse: Behovet for boliger til seniorgruppen er stærkt stigende

Foto Holger Anderson Solveigraabergtingey 15

Om 10 år er der kommet over 200.000 flere seniorer og ældre til, og hver fjerde dansker vil være fyldt 65 år. Det stiller krav til fremtidens boliger, for der skal ikke bare være nok af dem. De skal også matche de mange forskellige behov, ældre har til et godt seniorliv.

Fordi vi lever længere, og de store generationer er på vej ind i alderdommen, vil andelen af 65+ og især 80+ voksne stige betydeligt i de kommende år. Faktisk lever vi så meget længere, at om 10 år vil hver fjerde person i Danmark være 65 år eller derover.

Det fremgår af BL’s nye rapport ”Boliger til hele livet”, som stiller skarpt på befolkningsudviklingen i fremtiden og kortlægger boligmulighederne og behovet fremover.

Forventningen er, at indbyggertallet i Danmark stiger med 220.000 personer frem mod 2030 – til 6 millioner i alt. Af dem vil aldersgruppen 65+ udgøre de 210.000 – altså 96 procent af den samlede befolkningsvækst.

Særligt mange vil være fyldt 80 år. I 2030 vil der være 160.000 flere i den ældste aldersgruppe.

”Seniorgruppen vil vokse markant indenfor de næste ti år – og de allerældste vil fylde mere. Det skaber et stort behov for flere boliger, som passer til et langt livsforløb,” siger Solveig Råberg Tingey, cheføkonom i BL – Danmarks Almene Boliger.  

Figur: Befolkningsudviklingen fordelt på alder, 2020-2030

"BOLIGER TIL HELE LIVET"

Rapporten "Boliger til hele livet" er udarbejdet af BL - Danmarks Almene Boliger og giver et solidt indblik i befolkningsudviklingen på tværs af landet. 

Den tegner profilen af seniorer og ældre i dag og i fremtiden og kortlægger boligmulighederne og behovet fremover.

I takt med at der kommer flere seniorer og ældre, stiller det krav til antallet af boliger, men også i forhold til at skabe nye attraktive boligformer, der kan matche mangfoldige behov, fremme fællesskaber og muligheden for et godt liv - hele livet.

Læs hele rapporten på BL's hjemmeside.

 

De største stigninger af seniorer og ældre vil man opleve i provins­by- og landkommuner, hvor der ventes henholdsvis 55.000 og 48.000 flere 65+ årige. Men også i hovedstads- og oplandskommuner vokser seniorgruppen sig større.

Det får både betydning for, hvor mange boliger der skal være til rådighed på tværs i landet, men stiller også krav til nye boligtyper, som kan danne ramme om et godt og trygt seniorliv. Som BL-analysen antyder i sin titel: der skal være ”Boliger til hele livet”.

Artiklen fortsætter under citatet og boksen. 

Seniorgruppen vil vokse markant indenfor de næste ti år – og de allerældste vil fylde mere. Det skaber et stort behov for flere boliger, som passer til et langt livsforløb.

Læs senere artikler

Boligaftale: 8.000 tilgængelige boliger til ældreboom

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Stor interesse: Seniorer står i kø for at flytte i seniorbofællesskab

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Ældreorganisationer: Stort behov for flere boliger til ældre

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Behov for flere almene og seniorvenlige boliger

Med 220.000 flere indbyggere i 2030, forventes der at være 100.000 flere husstande i Danmark end nu. I dag bor cirka hver femte dansker over 65 år i den almene boligsektor. Blandt dem, som er fyldt 80 år, gælder det hver fjerde.

Skal den almene sektor blive ved med at huse samme andel af seniorer og ældre i fremtiden, vil det kræve 45.000 flere seniorvenlige almene boliger til denne målgruppe i 2030 og cirka 76.000 flere frem mod 2040. I 2030 forventes der at være 100.000 flere husstande i Danmark end i dag.

”Vi får brug for langt flere boliger, som er egnede til seniorer og ældre i fremtiden. Fremtidens ældre vil være mere ressourcestærke end tidligere generationer. De trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet senere i livet, har større pensionsformue og indkomst. Det betyder, at behovet til boligen ikke vil være det samme på tværs af gruppen. Vi får brug for boliger, der både kan skabe rammen om et aktivt seniorliv, men også et seniorliv med større plejebehov,” siger Solveig Råberg Tingey.

Kigger man på boligmønstret i dag, er ejerboligen den mest dominerende boligform blandt den yngre gruppe seniorer og ældre, mens lejeboligen er mere udbredt blandt de ældre over 80 år.

Figur: Boligformer og typer efter aldersgruppe

 

Vi får brug for boliger, der både kan skabe rammen om et aktivt seniorliv, men også et seniorliv med større plejebehov.

Livsstilen ændrer sig med alderen, og med den ændres boligbehovet. BL’s analyse viser, at flytteaktiviteten er størst blandt de 80+ årige. Den ældste del af befolkningen søger mod mindre boliger, når helbredet begynder at skrante, og huset og haven er blevet for krævende.

De yngre seniorer mellem 67-77 år flytter oftest, fordi de gerne vil bo i mindre bolig, mere centralt og i en bolig, hvor de slipper for havearbejde og hårde trapper.   

Boligønsker i fremtiden

Ifølge BL-analysen er de ekstra leveår forholdsvis sunde og raske år. Derfor må man i fremtiden forvente, at de ældre stiller nye krav til deres bolig og selve boformen, som skal danne ramme om seniorlivet. Et liv, hvor det skal være nemt at komme omkring, både i og udenfor boligen, og hvor man kan involvere sig i fællesskaberne.

Derudover ønsker 8 ud af 10 af de adspurgte 82+årige at forblive i eget hjem. Vil man som samfund være med til at understøtte, at flere kan blive i længere tid i eget hjem, skal den almene boligsektor fortsat have fokus på tilgængelighedsrenoveringer, så ældre med dårligt helbred og nedsat funktionsevne kan bo der igennem hele alderdommen og få den nødvendige pleje.

”Ved renoveringer af de eksisterende almene boliger kan vi undgå at bygge nyt og skabe flere tilgængelige boliger. Tilgængelighed både inden- og udenfor boligen er helt afgørende for, at vi også i alderdommen kan blive boende i det hjem, vi kender og trives i. Samtidig kan det skabe bedre rum til at mødes med andre i hverdagen og medvirke til at afhjælpe ensomhed,” siger Solveig Råberg Tingey.

Af andre boformer i den almene sektor kan nævnes seniorbofællesskaber, som er blevet et hit blandt en voksende gruppe seniorer. Efterspørgslen på den boform ventes at stige, i takt med at seniorgruppen vokser.

Generationernes Hus i Aarhus, som har tænkt alle aldersgrupper ind.

Også boformer, hvor borgere bor på tværs af generationer og aldersgrupper, skyder op og inspirerer til nye fællesskaber. Generationernes Hus i Aarhus er eksemplet på et aldersintegreret byggeri, hvor flere forskellige aldersgrupper er tænkt ind i byggeriets udformning: daginstitution, ungdomsboliger, familieboliger, pleje- og ældreboliger.

Analysen ”Boliger til hele livet” blev præsenteret på en virtuel minikonference onsdag den 9. juni. Her havde BL inviteret ældreorganisationer og politikere til debat om, hvordan vi sikrer flere boliger, som passer til fremtidens boformer og boligbehov. 

Se video fra minikonferencen her

Læs hele BL-rapporten "Boliger til hele livet" her

Rapporten om almene seniorbofællesskaber kan downloades her

Andre konklusioner i analysen ”Boliger til hele livet”

  • Fremtidens seniorer og ældre vil være mere ressourcestærke end nutidens.
  • Middellevetiden forventes at stige i de kommende år.
  • Særligt mænds middellevetid er steget, og flere seniorer og ældre bor i dag sammen som par.
  • På trods af denne udvikling, vil der fortsat være behov for boliger, som passer til personer, der bor alene.
  • I 2030 skønnes det, at der er behov for 100.000 flere husstande end i dag og yderligere 80.000 i 2040.

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Kredsformand: "Vi skal sikre de rigtige boliger til de personer, der vil bo her”

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Kredsformand: "Vi skal sikre de rigtige boliger til de personer, der vil bo her”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2884 )

0

Læseliste