16. AUG. 2021 KL. 13:57

Byggeriet af almene boliger halter langt efter ambitionsniveauet

Orienten (2 Of 7)

I den nybyggede bydel Nordhavnen i København er der opført 107 almene boliger. Det er Domea.dk, der står bag dem. Men det halter med at få bygget nok almene boliger.

Det kniber med at få spaden i jorden i eksempelvis København og Aarhus, når det drejer sig om nybyggeri af almene boliger. Ambitionerne om 25% alment nybyggeri er der langt til.

Det lyder godt når man - som i eksempelvis København - siger, man vil sikre flere blandede byområder og bygge op mod 25 procent almene boliger i nye boligområder.

Det kniber bare med at få spaden i jorden. Det skriver Altinget.

En ny opgørelse fra Bolig- og Planstyrelsen over kommunernes brug af den såkaldte 25 procentsregel, der blev indført i 2015, viser, at det er yderst begrænset, hvor stor effekten af kommunernes krav til byggeriet i de nye lokalplaner har været.

Opgørelsen viser, at det blot er seks procent af de opførte boliger i de omfattede lokalplaner, der er almene.

Reglen skulle ellers give kommunerne mulighed for at sikre mere blandede byområder. Men én ting er, hvad der kan realiseres, noget helt andet, hvor meget, der så skyder op.

"Der skal mere tempo på, hvis vi skal indfri ambitionerne om 25 procent alment byggeri, som spiller en så afgørende rolle i forhold til at skabe en blandet by," siger Solveig Råberg Tingey, der er viceadministrerende direktør i BL - Danmarks Almene Boliger til Altinget.

I alt er der per 1. januar 2021 blevet opført 10.401 nye boliger i de 45 lokalplaner.

Heraf er de 635 almene boliger, hvilket svarer til blot seks procent af det samlede nybyggeri, viser opgørelsen fra Bolig- og Planstyrelsen.

"Det går for langsomt, og det gælder også i de lokalplansområder, hvor der er stillet krav om almene boliger. Det viser analysen helt entydigt,” siger Solveig Råberg Tingey.

Hvad er Nybyggerifonden?

Nybyggerifonden blev etableret under Landsbyggefonden i 1998 og har til formål at yde ydelsesstøtte til etablering af almene boliger.

Der er ikke i lovgivningen om almene boliger fastsat nærmere regler om anvendelse af midler fra nybyggerifonden.

Når lånene i en boligafdelings oprindelige finansiering er tilbagebetalt, fortsætter beboerbetalingen. Den ydelse går til boligorganisationens dispositionsfond og til Landsbyggefonden, herunder nybyggerifonden.

Der er hidtil ikke foretaget udbetaling fra fonden.

"Der skal mere tempo på, hvis vi skal indfri ambitionerne om 25 procent alment byggeri, som spiller en så afgørende rolle i forhold til at skabe en blandet by."

Solveig Råberg Tingey

Viceadministrerende direktør i BL - Danmarks Almene Boliger

Under 5 procent alment byggeri i København

I Københavns Kommune, der har godkendt 23 lokalplaner i perioden, er procentdelen af opførte almene boliger i de nye lokalplaner endnu lavere end landsgennemsnittet. Her er der blevet opført 8.524 nye boliger, hvor kun de 392 er almene, hvilket svarer til under fem procent.

Heller ikke i Aarhus Kommune, der siden 2015 har godkendt 12 lokalplaner med krav om en minimumsandel af almene boliger på mellem 15 og 25 procent, er man nået helt i mål. Men det står bedre til.

Der er opført 1.831 nye boliger i kommunen, hvoraf de 243 er almene. Det svarer til omkring 13 procent af de opførte boliger.

I København, som opfører færre almene boliger end landsgennemsnittet, er der skuffelse at spore hos teknik- og miljøborgmester Ninna Hedager Olsen (EL).

"Der har været tendens til, at man har bygget de private boliger på the sunny side, hvor man kan tjene flest penge, og at man så efterlader det lille mørke hjørne i lokalplanen til de almene boligselskaber. Det prøver vi at gøre op med," siger teknik- og miljøborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen (EL), til Altinget.

Stil krav om at der skal bygges tidligt i processen

Solveig Råberg Tingey fra BL så gerne, at man inddragede de almene bygherre tidligere i processen. Måske endda stillede krav om byggeri af flere almene boliger.

"Der er behov for, at der sker en tidlig inddragelse af de almene bygherrer, sådan at et byggeri først kan blive godkendt, når der er indgået en aftale med ét eller flere almene boligselskaber. Det ligger lige for," siger hun. 

Læs senere artikler

Planloven flytter med til nyt indenrigs- og boligministerium

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Decentralisering er løsningen for udsatte byer og boligområder

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Enhedslisten vil bruge Nybyggerifonden til at bygge flere ungdomsboliger

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

SF vil give forlomme til politifolk og sygeplejersker i boligkøen

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Kristoffer
Kristoffer Friis Sørensen

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2901 )

0

Læseliste