07. FEB. 2024 KL. 16:12

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Rep6 (1)

De almene boliger vil gerne gå forrest, når det handler om bæredygtighed, fremme biodiversitet og stille grønne krav i byggeri og drift. Men grønne fællesskaber handler også om andet end at reducere de miljømæssige fodaftryk, siger Vinie Hansen, der har stået i spidsen for de almene mål fra landets almene boliger. Foto: Lars Græsborg Mathiasen

BL’s repræsentantskab har vedtaget de Almene mål, der skal sætte retning for BL og den almene sektor i 2024-2026. Målene er formuleret som tre strategiske pejlemærker, der placerer den almene sektor centralt i løsningen af nogle af samfundets komplekse udfordringer.

Det er vigtigt at samarbejde, når vi vil rykke på de store dagsordener.

Samarbejde er helt centralt i udgivelsen Almene mål 2024-2026, som i december blev vedtaget af BL’s repræsentantskab. De almene mål udgør de tre strategiske pejlemærker, som den almene sektor arbejder med. Målene skal ses som inspiration og en guide til det arbejde, der forgår omkring de almene boliger.

"De almene boligområder er en unik platform for at skabe positive forandringer herhjemme. Vi ved, at de bedste løsninger skabes i partnerskaber mellem civilsamfund, kommuner og erhvervsliv. De almene mål taler ind i de helt store dagsordner, som de almene boliger allerede er en naturlig del af: klima og miljø, by- og velfærdsudvikling samt demokratisk deltagelse," siger Rikke Lønne, der er chef i afdelingen for samarbejde og udvikling i BL og fortsætter:

"Målene er blevet til i samarbejde med folk, der hver dag arbejder med netop at gøre en forskel for beboere og samfund, så når vi siger, at vi vil skabe forandringer, så gør vi det dagligt ganske konkret der, hvor folk bor."

Der er 600.000 almene boliger i Danmark. Men det er ikke boligerne i sig selv, der udelukkende er interessante. Det er derimod den ene million beboere, eller en sjettedel af den danske befolkning, der hver dag vågner op i en almen bolig på tværs af landet, lyder det. 

Klima- og biodiversitetskrise kalder på handlinger på alle niveauer. Derfor er et af målene også at arbejde med det grønne.

"De almene boliger vil gerne gå forrest, når det handler om bæredygtighed, fremme biodiversitet og stille grønne krav i byggeri og drift. Men grønne fællesskaber handler også om andet end at reducere de miljømæssige fodaftryk. Det handler også om levende og sunde boligområder, hvor man har lyst til at bo og kan trives. Så det grønne er selvfølgelig investering og udvikling af vores fysiske omgivelser, men også de fællesskaber og den trivsel, vi har sammen," siger Vinie Hansen, der er næstformand i BL – Danmarks Almene Boliger og har været formand for udvalget, der har udarbejdet de almene mål.

Om de almene mål

De almene mål er blevet udarbejdet af repræsentanter fra BL's bestyrelse og kredse, der inkluderer bred repræsentation fra boligorganisationer i hele Danmark. Det sikrer, at målene afspejler behovene og visionerne for den almene boligsektor som helhed, og at de er skabt i samarbejde med de interessenter, de påvirker allermest.

"De almene boligområder er en unik platform for at skabe positive forandringer, og vi ved, at de bedste løsninger skabes i partnerskaber mellem civilsamfund, kommuner og erhvervsliv."

Vinie Hansen, næstformand i BL - Danmarks Almene Boliger

Direkte adgang til livet i boligområderne

Som boligorganisation i Danmark er man en væsentlig del af samfundets infrastruktur gennem byggeri, drift og udlejning, men også gennem de mange sociale tiltag, der er indbygget i modellen omkring landets almene boliger. Her er der en direkte adgang til de mange mennesker. Og det er også her, man som ansat i en boligorganisation og i en kommune oplever nogle af udfordringerne.

De almene boliger huser helt almindelige mennesker, men også nogle af dem, der har det sværest herhjemme. Sundhed er en udfordring, ensomhed fylder mange steder og tilknytningen til arbejdsmarkedet kan være meget bedre.

"Målene fortæller også om vigtigheden af at opretholde de sociale fællesskaber og inklusionen i vores boligområder. Det er helt centralt for os at værne om den sociale sammenhængskraft og skabe bedre rammer for, at alle kan deltage. Det er vi forpligtiget til, og det er til gavn for den enkelte og alle i samfundet,” siger Rikke Lønne.

De tre almene mål handler om netop samarbejdet for at løfte de allervigtigste dagsordener.

De tre mål i Almene mål 2024-2026 er:

- ROBUSTE BY- OG BOLIGFÆLLESSKABER: De almene boliger arbejder for byer med plads til alle, tilbyder betalbare og klimavenlige boliger og skaber sammenhængende byer på tværs af Danmark.

- AMBITIØSE GRØNNE FÆLLESSKABER: De almene boliger vil gå forrest i bæredygtighed ved at reducere CO2-udledning, fremme biodiversitet og stille grønne krav i byggeri og drift.

- LEVENDE DEMOKRATISKE FÆLLESSKABER: De almene boliger vil styrke fællesskaber, bekæmpe ensomhed og fremme demokratisk deltagelse for en bedre trivsel i vores almene boligområder.

Du kan læse mere om de almene mål og finde inspiration til at arbejde med dem her.

Læs senere artikler

Alment Inside: Demokratiet skal fornyes – men hvordan?

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Den tætte relation til beboerne er nøglen til bedre sundhed

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Repræsentantskabsmøde – vedtagelse af Almene Mål for de næste to år

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Kristoffer
Kristoffer Friis Sørensen

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste