08. DEC. 2023 KL. 08:00

Repræsentantskabsmøde – vedtagelse af Almene Mål for de næste to år

Rep6

Vinie Hansen, næstformand i BLs bestyrelse, fremlagde de nye Almene mål, som der var stor opbakning til. Foto: Lars Græsborg Mathiasen.

BL's repræsentantskab mødtes tirsdag, og her blev de nye Almene Mål vedtaget. Formandens beretning var i et nyt format, der skabte en god debat om den almene sektors rolle i velfærdssamfundet.

Traditionen tro blev BL’s repræsentantskabsmøde afholdt her i begyndelsen af december, og kredsrepræsentanter fra hele landet var samlet i København. Men der var også en fornyelse af traditionen, hvor BL’s formand, Allan Werge, afprøvede en ny mere debatskabende beretning, hvor han undervejs blev interviewet af en journalist fra Fagbladet Boligen.

Tre emner blev lagt op til debat med repræsentantskabet.

Almen skatterabat

”De nye ejendomsvurderinger kommer her i december. Mange af os vil gøre store øjne, når vi ser, at ejendomsværdien er skudt i vejret. Men samtidig sker der også det, at skatteprocenten reduceres fra i gennemsnit cirka 27 promille til 7,4 promille”.

Sådan lød indledningen på det første emne i den beretning, som BL's formand fremlagde på repræsentantskabsmødet tirsdag i denne uge i DGI Byen i København.

Ejendomsvurderingerne er højaktuelle – de nye vurderinger af almene boliger kommer på mandag den 11. december - og de har stor betydning for beboernes økonomi. Men BL har i 2017 fået forhandlet en skatterabat ind for de almene boliger.

Der en særlig stigningsbegrænsning for den almene sektor, som betyder, at ejendomsskatten i det første år maksimalt kun kan stige med 2,8 procent fra 2023 til 2024”, slog formanden fast og forklarede, at ”Skatten fra 2025 og frem stiger med en lavere stigningstakt for almene ejendomme end for andre erhvervsejendomme. Samtidig er der et loft, så ejendomsskatten for hele sektoren ikke kan stige med mere end 600 millioner kroner frem mod 2040”.

Efter en debat oplyste formanden, at BL har en tæt kontakt til skattemyndighederne og vil bistå boligorganisationerne, hvis der opstår konkrete problemer med ejendomsskatterne og sikre en løbende oplysning og svar på konkrete spørgsmål.

Parallelsamfundslisten skabte debat

Næste emne til debat i beretningen var parallelsamfundslisten, og Allan Werge indledte med at sige: 

”Som I ved, blev årets lister over parallelsamfund offentliggjort i sidste uge. Fra BL's side gik vi ud med fortællingen om, at listerne ikke er en god idé. Det er ikke parallelsamfundspakken, der har skabt de gode resultater. Det er det lokale, utrættelige frivillige og boligsociale arbejde, som er startet længe før, listerne blev opfundet,” hvilket blev efterfulgt af klapsalver fra salen.

På den seneste liste er der kommet tre flere parallelsamfundsområder, mens ét er faldet bort. Og i de kommende år kan vi risikere, at flere kommer på.

”Vi står over for en vending i konjunkturerne. Flere arbejdsløse og vores beboere rammes først. Vi skal kæmpe områderne ud af listen, før der er gået fem år, hvor de ellers ryger på omdannelseslisterne. Vi skal investere os til bedre boligområder. Og den aktuelle liste giver anledning til, at vi får sat mere fart i det boligsociale arbejde. Mere fart i renoveringerne,” sagde Allan Werge.  

Mere viden om ejendomsskatter:

BL har samlet mere viden om de kommende ejendomsskatter her.

På siden kan du også se, hvordan du kontakter BL, hvis du har yderligere spørgsmål.

Se mere via linket her: Ejendomsskat (bl.dk)

Rep8

1 / 7Der var som sædvanlig en god og livlig debat under repræsentantskabsmødet, hvor mange gav deres meninger til kende. Både under beretningen, i arbejdet med den demokratiske struktur, og da de nye Almene mål blev diskuteret. Foto: Lars Græsborg Mathiasen.

Rep12

2 / 7Foto: Lars Græsborg Mathiasen

Ewp13

3 / 7Foto: Lars Græsborg Mathiasen

Rep4

4 / 7Foto: Lars Græsborg Mathiasen

Rep5

5 / 7Foto: Lars Græsborg Mathiasen

Rep6

6 / 7Foto: Lars Græsborg Mathiasen

Rep2

7 / 7Foto: Lars Græsborg Mathiasen

Læs senere artikler

BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Ønsker til den kommende boligpakke

Dermed fik formanden lavet en fin overgang til det næste punkt i beretningen: Den kommende boligpakke.

”Hvad boligpakken præcist kommer til at indeholde, ved vi ikke så meget om endnu. Men fra BL's side har vi en række ønsker. Jeg har allerede peget på udfordringerne i de udsatte områder, hvor vi skal have gang i renoveringer og mere boligsocialt arbejde. Og så er det yderområdernes tur, som har været ude af politisk syne alt for længe. Her fylder tomme boliger meget i visse områder, og her skal vi have muskler til at afvikle og udvikle – alt efter, hvad der kræves.”

En anden stor udfordring er sundhedsområdet, hvor en ny rapport, udarbejdet af SDU for BL, viser, at almene beboere er mere syge end gennemsnittet.

”Beboere med sundhedsproblemer bor hos os. Hvis vi ikke får en effektiv nær sundhedsindsats, så står vi med mange udfordringer selv. Det ser vi allerede tydeligt med vores psykisk udfordrede. Vi skal være offensive på sundhedsindsatsen, være en platform, så vi får offentlige indsatser ud lokalt. Vi skal skabe nærhed i sundheden. Det er afgørende, både i yderområderne og i de store byer, og det vil vi bære ind til den kommende boligpakke,” sagde Allan Werge.

Almene Mål vedtaget

Efter beretningen tog Vinie Hansen, næstformand for BL's bestyrelse, ordet.

Hun fremlagde det udkast til Almene Mål 2024-2026, der er udarbejdet af repræsentanter fra både BL’s bestyrelse og kredse med bred repræsentation fra hele landet.

Målsætningsprogrammerne var tidligere 4-årige fulgt op af årlige konkrete handlingsplaner. Tilbage i juni 2021 besluttede repræsentantskabet, at disse skulle erstattes af 2-årige programmer.

”Almene Mål udstikker en ambitiøs strategisk retning for BL og hele den almene sektor. Vi skal ud i hjørnerne af vores forening og mobilisere og engagere til handling. Men vi kan og skal ikke løse det alene. Vi er forbundet med en lang række samarbejdspartnere og interessenter, der også skal kunne læse Almene Mål og blive klogere på, hvad den almene sektor er, hvad vi bidrager med, og hvad vi vil,” sagde en tilfreds Vinie Hansen, da de nye Almene Mål blev vedtaget med et solidt flertal.  

De overordnede temaer for Almene Mål er social bæredygtighed og klimamæssig bæredygtighed. I de nye Almene Mål er demokratiske fællesskaber blevet tilføjet. 

Målene lanceres på bl.dk i januar 2024 - og er:

Robuste by- og boligfællesskaber

Vi bidrager til byer med plads til alle. Med betalbare, fleksible og klimavenlige boligløsninger. Gennem aktiv bystrategisk udvikling på tværs af både små og større byer bidrager vi til et mere sammenhængende Danmark.

Ambitiøse grønne fællesskaber

Klima- og biodiversitetskrise kalder på handlinger på alle niveauer. Med ejendomme og grønne arealer i hele landet leverer vi grønne løsninger i både drift, renoveringer og byggeri, der bidrager til reduktionen af CO2 og fremmer biodiversiteten.

Levende demokratiske fællesskaber

Engagement blandt de 1 million almene beboerne er med til at skabe boligområder med social sammenhængskraft. Det modvirker de samfundsmæssige tendenser, hvor flere oplever mistrivsel og ensomhed. Vi inviterer flere almene beboere med i både den demokratiske samtale og de sociale fællesskaber.

Om skribenten

Christina Ove Holm BL
Christina Ove Holm

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

Allan Werge genvalgt som formand for BL

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

Allan Werge genvalgt som formand for BL

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste