21. SEP. 2020 KL. 11:00

Boligdirektør: Vi siger hvad vi gør – og gør hvad vi siger!

29161306

Thomas Jeppesen tiltrådte som ny direktør i Svendborg Andels-Boligforening den 20. juni 2020. Foto: David Bernicken, Fyns Amts Avis

Thomas Jeppesen er direktør i Svendborg Andels-Boligforening. Troværdighed er nøgleordet i hans jagt på at skabe ægte forandringer. Forandringer, som skal ses og mærkes, ikke bare se godt ud på papiret.

Hvornår blev du direktør i boligselskabet, og hvad er for dig spændende?
”Jeg har været direktør siden juni 2020, så min erfaring er ikke stor endnu. Jeg kan mærke, at jeg er drevet af, at jeg som direktør spiller på mange strenge og have mange kompetencer i spil på en gang. Det er også spændende at skulle forholde sig til så mange parter i og udenfor sektoren, som hver især har forskellige interesser og dagsordener. Som direktør glæder det mig at opleve, hvordan vi i SAB løfter i flok. Mine nu 15 år i SAB har givet mig en bred viden inden for den almene sektor til at kunne træffe kvalificerede beslutninger. Kva min ademiske baggrund har jeg lært at sætte mig ind i tunge og svære stofområder og ikke mindst at kunne omsætte det til ’menneskesprog’. Det har min tid som redaktør af vores beboerblad SAB-Nyt også hjulpet mig i.” 

Hvad var din indgang til den almene boligsektor?
”Jeg er oprindeligt uddannet cand.mag. i Litteraturhistorie og Massekommunikation. Og før jeg blev ansat i SAB, arbejdede jeg i 7 år som højskolelærer. Det kan for mange jo godt lyde som et besynderligt skifte, men jeg ser nu alligevel en sammenhæng. For både i højskolen og boligbevægelsen vægter man samtalen og den demokratiske dialog højt. At tilføre værdi, som ikke kun kan måles i kroner og øre.

Det var dog en tilfældighed, at jeg landede i den almene sektor, og at det blev i SAB. Igennem mine 15 år i SAB har jeg været informationskonsulent med ansvar for intern og ekstern kommunikation. Så blev titlen udvidet til IT- og Informationskonsulent. Og i 2011 blev jeg administrationschef og fik yderligere ansvar for kundeservice, bogholderi samt dele af vores boligsociale arbejde.

Jeg fik øjnene op for, at den almene sektor var spændende på mange måder. På den ene side var det en sektor, hvor der var behov for fornyelse. Her tænker jeg tidssvarende IT-systemer, nye arbejdsgange, effektiviseringer og så videre. På den anden side var det også en sektor, der hvilede på nogle vigtige værdier som beboerdemokrati, og som historisk set har udgjort én af velfærdssamfundets hjørnestene – nemlig at tilbyde sunde, tidssvarende og betalelige boliger til alle mennesker i det danske samfund. Balancen mellem traditionen og behovet for fornyelser inspirerede og udfordrede mig fagligt.”

Direktør-stafetten

Fagbladetboligen.dk giver ordet til de almene boligdirektører og sender stafetten rundt i landet. Vi taler hver gang med en direktør, som vil 'vise rundt' i sin boligorganisation.
 
I dag:
 
Direktør: Thomas Jeppesen
 
Boligadministration: Svendborg Andels-Boligforening
 
Antal boliger:  2.232 boliger
 
Afdelingsbestyrelser: 22 afdelinger
 
Ansatte: 9 ansatte i administrationen, 19 ansatte i driften.
 
Svendborg Andels-Boligforening blev stiftet i 1938. Alle boliger ligger i 5700 Svendborg. SAB har sammen med Boligselskabet Sydfyn en fælleskommunal boligsocial helhedsplan.

Udfordringen er at vælge de rigtige samarbejdspartnere, der skaber ægte forandringer og forbedringer. Ikke kun flotte Power Point-præsentationer.

Thomas Jeppesen

direktør i Svendborg Andels-Boligforening

Hvad optager jer lige nu?
”Lige nu projekterer vores rådgivere en fysisk helhedsplan i vores afdeling 13 –Sanddalsparken. I vores organisation er det et stort projekt, der omfatter ombygning og ommærkning af ældreboliger til familieboliger, gennemgribende renovering af andre ældreboliger og en perlerække af forbedringer i seks blokke med i alt 102 familieboliger. Så det er en stor mundfuld for os. Vi står også lige foran implementeringen af en ny affaldsordning i Svendborg Kommune, hvor alle borgere skal sortere deres affald i syv forskellige fraktioner. Det er et projekt, hvor der både stilles store krav til vores inspektører og rådgivere for at få de bedste og smarteste tekniske løsninger, samtidig med at vi i samarbejde med det lokale affaldsselskab også skal løse en meget stor kommunikationsopgave i forhold til vores lejere og personale.

Vi bruger også kræfter på at løfte det boligsociale arbejde, så der opstår bedre synergi i de koordinerede indsatser. Det boligsociale er en af mine personlige hjertesager. Vi afventer i øjeblikket godkendelse af en ny helhedsplan for vores såkaldt udsatte boligområde, som skal løbe fra 2022. Vi synes selv, vi har lavet en ansøgning, der sparker r…”

Hvad er jeres største udfordring? 
”En ægte grøn omstilling, der skal gennemføres uden store stigninger i husleje og forbrugsudgifter for vores lejere. Der er i sektoren de senere år taget mange fornuftige beslutninger, og der er sat rigtig mange gode projekter i søen – men jeg har også iagttaget, at der er rigtig mange aktører på markedet, der mener at kunne hjælpe os med en grøn omstilling. Udfordringen er at vælge de rigtige samarbejdspartnere, der skaber ægte forandringer og forbedringer. Ikke kun flotte Power Point-præsentationer.”

Hvad optager jer lokalpolitisk?
”Vi har et meget omfattende samarbejde med Svendborg Kommune omkring det boligsociale arbejde – og det er særligt inden for det boligsociale, at der er behov for gode kontakter og en åben og ærlig dialog. I min opfattelse har SAB nemlig også en forpligtigelse til – udover naturligvis at drifte og vedligeholde vores boliger – at varetage de almene lejeres interesser ved at værne om trygheden og skabe positive sociale forandringer i vores boligområder.”

Hvordan interessevaretager I hos jer?
”SAB har – ligesom alle andre boligselskaber – formelle arbejdsgrupper og møder, hvor vi kan være med til at præge beslutninger og udviklingen. Ligesom vi også benytter mere uformelle kanaler og netværk, når vi skal gøre vores indflydelse gældende.”

Hvad ønsker du for fremtiden?
”At SAB i ord og gerning fremstår som en troværdig boligorganisation, der fortsat kan tilbyde lejerne sunde og betalelige boliger. Troværdighed er nøgleordet. Det betyder for os, at vi siger hvad vi gør – og gør hvad vi siger! Det gælder også i forhold til vores samarbejdspartnere, leverandører, beboerdemokratiet og alle andre, vi er i berøring med.”

Gode råd til landets politikere?
”Husk, at den almene branche er én af velfærdssamfundets hjørnestene. Det at kunne tilbyde alle mennesker i det danske samfund en sund bolig, der er til at betale, er helt unikt. Det har den lidt usynlige, men meget konkrete konsekvens, at hjemløshed og social deroute heldigvis stadigvæk hører til sjældenhederne i det danske samfund. Og samtidig skaber det en sammenhængskraft, at mennesker fra næsten alle samfundslag bor dør om dør. Det skal vi huske – og det skal vi værne om.”

Et godt råd fra direktør til direktør?
”… to serve and protect …” –  Vi er her for at tjene lejerne og skal beskytte såvel materielle som immaterielle værdier.

Læs senere artikler

Boligdirektør: "Vi har et ansvar for at udvikle os"

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Boligdirektør: ”Det føltes som at springe et bungy-jump”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Direktørstafet: ”Det er fedt at arbejde med noget, alle har en mening om”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Direktørstafet: Ghettolov gør det svært at involvere beboerne rigtigt

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Se de nyvalgte i BL’s kredse

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Se de nyvalgte i BL’s kredse

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste