11. MAJ. 2020 KL. 16:10

Boligdirektør: "Vi har et ansvar for at udvikle os"

jenspilholm_2.jpg

Jens Pilholm er direktør i Civica på Fyn. De har primært boliger i Odense og spiller en central rolle i byudviklingen.

Ærlighed og ordentlighed er vigtige begreber for Jens Pilholm, direktør i Civica i Odense. Alt, hvad han gør, sker i respekt for beboerne. Både i de svære situationer med nedrivninger og i boligorganisationens udviklingsprojekter.

  

Hvornår blev du direktør i boligselskabet, og hvad er det helt fantastiske ved det?

"Jeg blev direktør i Civica i forbindelse med fusionen i 2014. Før det var jeg direktør i Højstrup Bolig. Det fantastiske ved at være direktør i Civica er, at jeg får lov til at stå i spidsen for en organisation, der gennemgår en helt grundlæggende udvikling. Vores boliger er del af en grundpille i vores danske velfærdssamfund, hvor der er gode og betalelige boliger til alle. Det er fantastisk at være med til at løfte et samfundsmæssigt ansvar og spille ind i nogle af samfundets helt store dagsordener. Vi bidrager til, at der kommer bæredygtige boliger, nye boligformer på tværs af generationer og er med til, at udsatte boligområder bliver blandede bydele. For at kunne det, kræver det, at vi i sektoren udvikler os både på vores arbejdsmetoder og i vores organisationer."

Det giver en stærk sammenhængskraft i vores samfund, at forskellige samfundslag bor dør om dør i vores bolig- og byområder, at børnene vokser op sammen, går i skole sammen osv.

Hvad var din indgang til den almene boligsektor?

"Jeg har været i den almene boligsektor i godt 23 år – heraf 9 år som direktør. Inden da arbejdede jeg 10 år i banksektoren, hvilket var det naturlige valg, da jeg har taget en økonomisk kandidateksamen fra Handelshøjskolen i Aarhus."

Hvad optager jer lige nu? 

"Civica er en boligorganisation med mange projekter i gang. Vi er især optaget af bæredygtighed og effektiv drift i organisationen.

Lensmarken, Årslev. 40 boliger. DGNB guld. Indflytning medio 2018. Første fynske boligbyggeri, der opnår DGNB-certificering.

Bæredygtighed:

I forhold til bæredygtighed opfører Civica nye boliger, som tager afsæt i bæredygtige principper. Både i forhold til miljø, økonomi og social bæredygtighed. Vores mål er at bygge mest muligt bæredygtigt indenfor vores økonomiske ramme. P.t. har vi fire byggeprojekter, som er eller skal DGNB-certificeres. Vi forventer også, at de store omdannelsesprojekter i Vollsmose bliver DGNB-certificerede (sølv), ligesom hele Vollsmose-bydelen forventes at have et bæredygtighedselement, som skal vise sig ved en område-miljøcertificering. Når det handler om social bæredygtighed er bofællesskaber, seniorbofællesskaber og generationsboliger også på vores dagsorden. For meget tyder på, at vi i fremtiden vælger mere sociale boligformer, hvor man kan komme hinanden mere ved.

Effektiv drift:

I Civica er vi meget optaget af at forvalte beboernes husleje på bedst mulig vis. Derfor ligger effektiv drift os højt på sinde. Vi fokuserer på gode og effektive digitale løsninger. En af de digitale løsninger er vores implementering af eDrift. Målet med eDrift er helt simpelt at skabe et overblik, der gør, at opgaverne løses effektivt, systematisk og på rette tid – af den rette medarbejder. Det er vigtigt for os i Civica, at vi arbejder på at finde de mest optimale og effektive løsninger som muligt."

Hvad er jeres største udfordring?

"Vollsmose! På grund af ghettopakken, der blev vedtaget af Folketinget i 2018, skal vi i samarbejde med Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) og Odense Kommune rive 1.000 familieboliger ned i Vollsmose, så vi får nedbragt andelen af familieboliger til maksimalt 40 procent. Så der kommer til at ske store forandringer i vores fire boligafdelinger derude. Civica skal nedlægge 775 boliger, så det er en stor og udfordrende opgave. Men vi går ind i den med det sigte at omdanne Vollsmose-bydelen, så fremtidens Vollsmose bliver en blandet bydel med flere forskellige boligformer og mange forskellige beboere. Nedrivningerne har store konsekvenser for vores beboere i Vollsmose. De skal genhuses på bedste vis og have gode, nye hjem. Det er vigtigt, at genhusningsprocessen foregår respektfuldt overfor den enkelte beboer, og at der tages de hensyn, der kan lade sig gøre. Derudover skal genhusningen være strategisk velovervejet, så vi undgår, at udflytningerne fra Vollsmose resulterer i nye udsatte boligområder og ghettoer. Civica opfører 775 nye almene boliger forskellige steder i Odense. På den måde sikrer vi os, at vi stadig har den samme store volumen og fortsat kan tilbyde mange gode og tidssvarende boliger til alle. Bygge- og renoveringsopgaverne er mange de kommende 10 år."

 Ranunkelhaven i Middelfart. DGNB guld. Indflytning primo 2021.

Hvad optager jer lokalpolitisk?

"Civica spiller en central rolle i udviklingen af Odense. Udviklingen af Vollsmose genererer et større byomdannelsesprojekt for hele Odense frem mod 2030. De mange beboere, der bor i de 775 boliger, som Civica river ned, skal have en anden bolig. Det er en opgave, som skal løses i hele Odense Kommune, da beboernes nye boliger vil være fordelt ud over hele byen. Det er et stort puslespil, som kræver strategiske overvejelser og stærke samarbejdskonstellationer. 

Udviklingsplanen for Vollsmose omfatter blandt andet en tiltrækning af private investorer. De skal bidrage med nye og varierede boligtilbud, som lever op til de fremtidige beboeres ønsker og boligdrømme. I arbejdet med at tiltrække private investorer er de fire grundejere i Vollsmose (Civica, FAB, Dan Mark Ejendomme og Odense Kommune) gået sammen om at sætte rammerne for et fælles arealudviklingsselskab. Her er opgaven at byudvikle, bygge-modne, etablere nye veje, byrum og sælge byggeretter. Vi er vi spændte på, hvad de nye samarbejder vil byde på!"

Vibehaven i Odense. 51 boliger. DGNB sølv. Indflytning medio 2021.

Hvordan interessevaretager I hos jer?

"Civica varetager først og fremmest beboernes interesser. Vi stiller passende og attraktive boliger til rådighed for alle og til en rimelig husleje. Vi giver beboerne indflydelse på egne boforhold og tilbyder de bedste rammer for at skabe sig et godt hjem. Dernæst tager Civica et ansvar i lokalområdet. Vi indgår i et konstruktivt samarbejde i den omverden, vi befinder os i – også selvom vi kan være uenige i den politiske agenda. Vi mener ikke, det gavner vores beboere, at Civica bliver en modstander, der modarbejder de dagsordener, som definerer vores omverden – tværtimod! Når det er sagt, er det vigtigt for os, at vi fastholder vores værdier omkring medborgerskab og beboerinddragelse."

Hvad ønsker du for fremtiden?

"Jeg ønsker, at Civica er en velkendt og anerkendt almen boligorganisation. Vi vil være det oplagte boligvalg på Fyn. Vi vil tilbyde nye og varierede boformer og yde præcis den beboerservice, som efterspørges nu og i fremtiden. Det vil vi gøre gennem nybyggeri med fokus på bæredygtighed. Renoveringer af eksisterende boliger og styrke samarbejdet med kommuner og andre boligorganisationer. På den måde styrker vi vores position på boligmarkedet og sikrer et bredere udbud af boliger. Derudover arbejder vi på, at der kommer afdelingsbestyrelser i flest mulige afdelinger. For beboerdemokratiet er en hjørnesten i Civicas DNA."

 

Gode råd til landets politikere?

"Forstå og husk den almene boligsektors betydning for det varierede danske boligmarked og for at bidrage til, at alle danskere kan få et godt og betaleligt sted at bo. Et væsentligt element i den danske velfærdsmodel, som giver en stærk sammenhængskraft i vores samfund, er netop, at forskellige samfundslag bor dør om dør i vores bolig- og byområder, at børnene vokser op sammen, går i skole sammen osv. Derfor er den almene sektor en så vigtig brik i det fundament. Og det synes jeg, der kan være en tendens til bliver glemt i forskellige sammenhænge. Det er vigtigt at forstå og huske på, at det ikke er boligerne, der gør, at almene beboere gennemsnitligt er lidt lavere lønnede og lidt lavere uddannede. Det er den anden vej rundt. De almene boliger sikrer, at der er en bolig til alle – også dem med lavere årsindkomst end gennemsnittet."

Et godt råd fra direktør til direktør?

”Jeg har ikke de store, vise ord eller en eller anden mirakelkur. Jeg synes grundlæggende, at vi driver en fornuftig almen boligorganisation i Civica på Fyn. Ærlighed og ordentlighed i vores daglige gøren og laden er vigtige begreber for mig. Jeg forsøger altid at varetage Civicas interesser og nå resultater på Civicas vegne og i det hele taget gøre det, som er bedst for Civica og Civicas beboere. Men det kan også betyde, at det kan være nødvendigt at markere Civicas interesser, så at sige at få noget vind i håret, og det skal du også være klar til – og så i øvrigt altid prøve at se og finde mulighederne og løsningerne.”

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

BL’s formand: ”Hverdagsdemokraterne binder samfundet sammen”

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

BL’s formand: ”Hverdagsdemokraterne binder samfundet sammen”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2914 )

0

Læseliste