01. JUL. 2020 KL. 00:00

Direktørstafet: Ghettolov gør det svært at involvere beboerne rigtigt

per-nielsen-bovia.jpg

Det kan meget nemt blive en pseudo-involvering af beboerne. Det strider imod vores værdier og gør det svært at finde den rette grad af samarbejde med beboere og afdelingsbestyrelse, siger Per Nielsen, direktør i Bovia.

Per Nielsen er boligdirektør i Bovia i Kolding. Han er ekstremt optaget af at gøre det rigtige for og med beboerne. For at det lader sig gøre, skal man kunne tiltrække de dygtigste medarbejdere og have den nødvendige lovgivning.

Hvornår blev du direktør i boligselskabet, og hvad er det helt fantastiske ved det?

”Jeg blev ansat i AAB Kolding i 1996. Det var på det tidspunkt, hvor der kom ny lovgivning om, at beboerdemokratiet skulle godkende budgettet for afdelingen. Det var med til at skærpe min interesse. Jeg har altid været meget engageret i foreningsliv og frivilligt arbejde, så derfor er jeg også helt naturligt optaget af mulighederne med et godt og stærkt beboerdemokrati i den almene sektor. Det betyder virkelig meget for mig, at jeg sammen med mine medarbejdere skaber optimale rammer for beboerdemokratiet. For det gør, at vores beboere tager ansvar for hinanden, demokratiet, frivilligheden og fællesskabet.” 

Det kan meget nemt blive en pseudo-involvering. Det strider imod vores værdier og gør det svært at finde den rette grad af samarbejde med beboere og afdelingsbestyrelse.

Hvad var din indgang til den almene boligsektor?

”Som revisor havde jeg i mere end 10 år samarbejdet med AAB Kolding. Den tidligere forretningsfører havde gennem årene flere gange spøgt med, at jeg da kunne overtage hans stilling, når han skulle på pension. Da den tid kom, blev spøgen til alvor. Så jeg blev ansat et halvt års tid, før den daværende forretningsfører stoppede. Her kørte vi et parløb, hvor jeg kom godt ind i organisationen, inden jeg overtog stillingen som direktør.”

Hvad optager jer lige nu?

”Lige nu fylder ”granskning af vedligeholdelsesplaner” meget i vores hverdag. Vi er godt i gang, men det kræver en del ressourcer for at blive skarp på mængderne og på, hvordan vi kan øge henlæggelserne tilstrækkeligt og stadig bevare en rimelig husleje.

Skovparken er på den såkaldt hårde ghettoliste og står overfor en stor udviklingsplan de næste år.

Derudover har vi et boligområde, der er blevet stemplet som en ”hård ghetto”. Det betyder, at vi står overfor en gennemgribende udvikling af området. På den ene side ønsker vi at involvere beboerdemokratiet. På den anden side er der så mange krav og restriktioner, at vi har svært ved at gøre det helhjertet. Det kan meget nemt blive en pseudo-involvering. Det strider imod vores værdier og gør det svært at finde den rette grad af samarbejde med beboere og afdelingsbestyrelse. Det er vigtigt for os, at vi tager forsvarligt hånd om alle vores beboere, så ingen bliver efterladt i en uoverskuelig situation, i forbindelse med at vi gennemfører udviklingsplanen.”

Læs også: Hvad er ghettolisten - og hvem står på ghettolisten?

Hvad er jeres største udfordring?

”Rekruttering af medarbejdere med de rette kompetencer og virkelyst er en stor udfordring for branchen og for os. Det lader til, at branchen har fået et lidt støvet image, som gør det svært for os at rekruttere de mest dynamiske og ambitiøse kandidater. Det er rigtig ærgerligt. Både fordi vi mener, at her er gode muligheder for personlig og faglig udvikling, og fordi vi står over for udfordringer, som kræver specialiserede kompetencer. I Bovia gør vi en del for at udvikle vores medarbejdere, men vi kan formentlig blive bedre, og vi tror, at hele branchen kunne have glæde af et bedre image som arbejdsplads.”   

 AAB Kolding opfører et etagebyggeri i den nye miljøvenlige bydel - Marina City. Visionen er at skabe en varieret bydel med både private og almene boliger.

Hvad optager jer lokalpolitisk?

”Lokalpolitisk har vi fået etableret nogle gode samarbejder, hvor vi sammen med boligorganisationerne er med til at udvikle lokalområder. Vi har blandt andet netop opført 14 nye almene boliger i landsbyen Darum, hvilket var foranlediget af en lokalpolitisk interesse. Vi er lige nu i gang med et prestigeprojekt i Kolding, hvor vi opfører omkring 100 almene boliger i forbindelse med udviklingen af et nyt, bæredygtigt lokalområde ved Koldings marina.”  

Hvordan interessevaretager I hos jer?

”Vi etablerer samarbejde med vores interessenter, hvor vi får mulighed for at spille hinanden gode på tværs af organisationer og interesser. Det gælder blandt andet vores samarbejde med de kommuner, hvor vi har beboere og afdelinger. Når vi har udfordringer, tager vi møder, hvor vi både afklarer, hvordan vi hver især oplever udfordringerne, samt hvilke krav og ideer vi hver især har til løsninger. Det giver os stærke synergieffekter og gode resultater.”

Hvad ønsker du for fremtiden?

”Jeg er meget entusiastisk i forhold til FN’s 17 verdensmål. I Bovia og de boligorganisationer, vi samarbejder med, har vi fokus på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Almene boliger skal være et attraktivt boligtilbud til mange forskellige mennesker, hvor alle har en god og tryg ramme om livet. Jeg håber, det kan være med til at skabe en bredere beboersammensætning til glæde for hele fællesskabet.”

 Vejen Byggeselskab, som administreres af Bovia, har stået for opførelsen af de nye gårdhavehuse på Skråtoften i landsbyen Darum. Der var stor interesse for de nye almene lejeboliger.

 

Gode råd til landets politikere?

”Der er nogle gange en forskel mellem de politiske ønsker og den lovgivning, vi er underlagt. Hvis landspolitikerne i højere grad tænker BL og boligorganisationerne ind som sparringspartnere, tror jeg, at vi kunne understøtte de politiske mål bedre. For eksempel er det først for nylig blevet muligt at få støtte til energimæssige forbedringer, selv om klima og energi har været på dagsordenen i flere år. Jeg tænker, at det kan vi gøre bedre, hvis der ikke er en forsinkelse i forhold til lovgivningen/mulighederne og det, der rør sig i samfundet.” 

Et godt råd fra direktør til direktør?

”Personligt er jeg meget glad for at søge inspiration og involvere mig i forskellige netværk og ERFA-grupper, hvor jeg kan få indsigt i, hvordan andre boligorganisationer arbejder med de samme opgaver som os. Jeg er imponeret over kreativiteten og fagligheden i de løsninger, jeg bliver bekendt med i den forbindelse. Der er mange dygtige boligorganisationer i Danmark.”  

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligdirektør: ”Jeg har det lidt svært med rigide systemer”

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligdirektør: ”Jeg har det lidt svært med rigide systemer”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste