09. APR. 2024 KL. 13:00

"Vi skal kæmpe for mange flere almene boliger i hovedstaden"

Kreds1 Foto

Foto: BL

Der er nogle spændende opgaver forude for dem, der bliver valgt i BL's 1. kreds ved det kommende valg. Heriblandt at få bygget langt flere almene boliger. Det mener formand Camilla Hegnsborg.

Tirsdag den 9. april er der valg i kreds 1, som dækker København og Frederiksberg kommune med et samlet antal boliger for de to kommuner tæt på 70.000.

En mangfoldig by i balance

Resultaterne i de forgange år er mange, fortæller kredsformand i BL's 1. kreds, Camilla Hegnsborg:

”Vi er en meget politisk orienteret kreds, som driver vores politiske håndværk gennem et solidt samarbejde med de to kommuner. Jeg vil især gerne fremhæve vores udlejningsaftale med Københavns Kommune - den skal bringe balancen tilbage i boligområderne, så hele byen deles om den fælles opgave, det er at skabe den blandede by for dem, der har meget, dem, der har mindre, og dem, der har mindst, både hvad angår penge, sociale/faglige kompetencer, bo-parathed og livsmod.”

”Udlejningsaftalen har så mange gode elementer i sig, men det, der har fyldt mest, er selvfølgelig, at udsatte og hjemløse borgere får den nødvendige støtte i boligområderne, og at vi fortsat arbejder sammen om at skabe den mangfoldige by i balance.”

Det er en velkendt udfordring for hovedstaden, at der er for få almene boliger. Det fokus fylder rigtig meget i kredsens arbejde – også i fremtiden.

”Vi har i den forgangne valgperiode naturligvis også haft stor fokus på problematikken med, at der ikke bliver bygget flere almene boliger, end tilfældet er. Jeg synes, vi har haft held med at få politikkerne til at forstå, at vi gerne vil bygge, at vi i visse områder også ser fortætningsmuligheder, og at de barrierer, der er i vejen for flere almene boliger, skal de hjælpe på vej med - især hvis de gerne vil indfri deres egne politiske målsætninger.”

Lokalt kendskab afgørende

Kredsbestyrelsen med formandskabet i førertrøjen sætter hvert år nye politiske målsætninger, og det betyder, at mandatet, efter det er godkendt i repræsentantskabet, er klar til at blive rullet ud i årets opgavevaretagelse for kredsen.

Og resultaterne opnås, ifølge Camilla Hegnsborg, kun gennem benhårdt skrivebords- og forhandlingsarbejde.

”Lad mig sige det sådan – vi har ikke taget et nej for et nej! Vi har stået fast på vores politiske mærkesager, det er os, der kender byen bedst, mærker ubalancen hurtigst og på den måde står med problematikkerne i hænderne ude lokalt. Derfor har forhandlingsgruppen på vegne af alle boligorganisationer hjemhørende i Københavns Kommune knoklet for den gode aftale, vi er endt med nu. Derudover vil jeg gerne fremhæve Københavns Kommunes kontaktpersonordning. Den bidrager forsat til, at vi hurtigt kan få hjælp ude i boligområderne.”

For Frederiksberg Kommunes vedkommende har opgaven med almenbolig- og udlejningsaftalen ikke været så omfangsrig, forklarer Camilla Hegnsborg. 

”I Frederiksberg har vi fået lavet en god aftale, som også gerne skal sikre, at boligområder på Frederiksberg ikke knækker på midten i et dem og os, og at vi også her får bygget flere almene boliger, selvom det er en ret tætbebygget kommune. Knasterne har været få, og begge kommuner har udarbejdet by- og kommuneplanstrategier, og dem bidrager vi altid til med vores allerbedste input.”

Flere almene boliger, grøn omstilling og bedre sundhed

I den kommende periode peger Camilla Hegnsborg på, at flere dagsordener kan komme i fokus:

”Hvis jeg er så heldig at blive valgt igen, skal vi have sammensat en bestyrelse, der ønsker at lægge kræfter i kredsens arbejde. Og så er jeg jo kun formand, og derved er det jo ikke alene op til mig at sætte pejlemærkerne for den næste valgperiode - men det ville undre mig meget, hvis vi fik valgt en kredsbestyrelse, som ikke har mod på at kæmpe for flere almene boliger i kredsen, muligheden for klog fortætning, og at kredens boligområder er i balance.”

”Derudover er det en selvfølgelighed, at vi også skal fokusere på den bæredygtige by og bidrage til den grønne omstilling. Et fokus må også være den ulighed i sundhed, som vi ved, der i vores boligområder bliver mindre med indsatser, som vi kan bidrage med uden at tage ansvaret væk fra kommune og stat. Det stigende antal ældre borgere må også være en del af vores prioriterede opgaver.”

Lokaludvalg og samarbejde

I denne valgperiode har 1. kreds også arbejdet med, hvordan der kan opnås større indflydelse i lokaludvalgene, og det fokus ser Camilla Hegnsborg gerne blive intensiveret:

”Det skal vi gøre noget mere ved, så vi kan få indflydelse på udviklingen sådan helt nært på vores boligområder. Vi håber vi ad denne vej kan bearbejde muligheden for adgang til byggegrunde og eksisterende bygninger, hvor der kan bygges og renoveres til gavn for flere almene boliger.”

Og så skal der følges op på udlejningsaftalen og fokus på at få bygget flere almene boliger.

”Vi skal sikre os, at udlejningsaftalen med Københavns Kommune kører i det spor, den skal, og så skal vi jo sammen med boligorganisationerne og kommunerne holde ”snuden i sporet”, så vi får bygget nogle flere almene betalbare boliger. Vi skal fortsætte vores målrettede indsats, så de 20 procent af boligerne i København, der er almene, øges - kun 10 procent af nybyggeriet de seneste år er alment, og det er ALT for lidt, både når det gælder vores målsætning og det, politikerne gik til valg på,” siger Camilla Hegnsborg.

”Det kræver, at vi fortsat er i arbejdstøjet, at vi ikke bare læner os tilbage, og at vi fortsat er politisk aktive og indgår samarbejder på kryds og tværs af politiske holdninger. Vi skal blive ved med at presse kommunen for løsninger, der kan gøre det billigere og nemmere, at bygge og renovere og fortætte der, hvor det kan gøres klogt.”

Ifølge formanden er kredsen nødt til at få drøftet maksimumbeløbet igen og andre rammer, der strammer, og eventuelt finde andre modeller, der dog fortsat skal sikre, at der kan bygges betalbare boliger.

”Det er nemlig dem, byen og byens nuværende og kommende beboere sukker efter.”

”Vi har i 1. kreds leveret gode resultater, men der er fortsat mange krævende, spændende, nødvendige udfordringer, der skal løses, så derfor er det en nødvendighed, at nyvalgte er klar til at trække i arbejdstøjet og fortsat levere en solid politisk indsats og ikke mindst tænke nyt og visionært,” siger Camilla Hegnsborg.

Læs senere artikler

Kredsvalg: "Vi skal være ambassadører for den almene sektor"

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Kredsvalg: ”Vi kommer til at kigge mere på sundhed”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Kredsvalg: "Beboerne har skiftet holdning til den grønne omstilling"

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

BL-formand: Derfor er kredsvalget så vigtigt

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Lars Græsborg Mathiasen BL
Lars Græsborg Mathiasen

Lars er videojournalist og har fokus på at planlægge, udvikle og producere forskelligt videoindhold på tværs af BL’s platforme.

Seneste Artikel

Ejendomsvurderinger: BL har tæt samarbejde med SKAT

Lars er videojournalist og har fokus på at planlægge, udvikle og producere forskelligt videoindhold på tværs af BL’s platforme.

Seneste Artikel

Ejendomsvurderinger: BL har tæt samarbejde med SKAT

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste