14. SEP. 2023 KL. 07:59

Bander skal bekæmpes med forebyggelse

20230913 145642 L 7656X5104ma

Bandepakke 4 blev præsenteret af justitsminister Peter Hummelgaard, statsminister Mette Frederiksen, økonomiminister Jakob Ellemann Jensen og kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I bandepakke 4 ønsker regeringen blandt andet stærkere og mere SSP-samarbejde, tættere relation mellem politi og potentielt kriminelle samt øget beskyttelse af forbrydelsens ofre og vidner. Ifølge BL er det skridt i den rigtige retning.

Tirsdag den 12. september offentliggjorde regeringen den fjerde bandepakke siden 2009. Præsentationen foregik på Politigården i København.

”Bandernes vold går ikke bare ud over dem selv. Den skaber utryghed i lokalsamfundet. Og bag afstumpede voldshandlinger gemmer sig ulykkelige pårørende og chokerede vidner,” indledte justitsminister Peter Hummelgaard.

”Vi vil have de hårdkogte bandekriminelle væk fra gaden, så vi kan give plads til en forebyggende indsats, der giver mening og virker. Vi skal sikre, at politiet har de nødvendige redskaber til effektivt at kunne efterforske og bekæmpe bandernes kriminalitet,” fortsatte han.

Dømmer man ud fra Forebyggelses-afsnittets centrale placering i det samlede udspil til bandepakken, der hedder ”Trygge nabolag i hele Danmark”, er det højt prioriteret. Det 36 sider lange oplæg med forslag til 39 tiltag mod bandernes kriminalitet indledes med forebyggelse.

SSP-samarbejdet

Forebyggelsesindsatsen har i mange år været succesfuldt bygget op omkring samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder, politi med flere, herunder ofte den lokale almene boligorganisation. I daglig tale SSP.

Regeringen vil fremadrettet styrke samarbejdet ved at give politiet mulighed for at dele oplysninger, om et barns eller et ungt menneskes nære familiemedlemmer er dømt for bandekriminalitet.

Det skal give kommunerne mulighed for at sætte tidligere ind med indsatser over for børn og unge, som kan spænde fra familierettede indsatser til anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet.

Baggrunden for et så drastisk skridt skal blandt andet findes i den kendsgerning, at hvert fjerde bandemedlem ifølge en undersøgelse, foretaget af Justitsministeriet, har en bror, der også er eller har været bandemedlem eller rocker. Samt det forhold, at de, der er tilknyttet bandemiljøet, bliver yngre og yngre.

Næsten halvdelen af registrerede bandemedlemmer er under 25 år. Og selv de yngste begår eller er i fare for at blive inddraget i virkelig alvorlig kriminalitet.

Politiet har fra den 1. januar 2023 til den 3. juli 2023 rejst over 300 sigtelser mod 15-18-årige for overtrædelse af knivlovens § 1 for ulovlig besiddelse af kniv på et offentligt tilgængeligt sted.

Banke-på-konceptet

Københavns Politi har gennem flere år haft gode erfaringer med at opsøge børn, unge og deres forældre, når politiet konstaterer, at barnet eller den unge er i kontakt med det organiserede kriminelle miljø. Både børn og forældre får besked på, at der fremover bliver holdt nøje øje med den unges færden. Og at der, hvis det unge menneske træder ved siden af, vil blive rejst sigtelse, som kan medføre straf og plettet straffeattest.

Regeringen ønsker, at konceptet med disse forebyggende samtaler skal brede sig til landets øvrige politikredse.

Lommepengejobs

Regeringen er i oplægget opmærksom på, at tværsektorielt samarbejde, irettesættelser og trusler ikke kan udgøre forebyggelsesindsatsen alene. De unge må også have et alternativ til bandernes tilbud om kriminel aktivitet og det udbytte, disse kan indbringe.

”Vi skal gøre en ekstra indsats for at finde andre veje for små brødre og andre unge end kriminalitet. Landets kommuner skal tilbyde lommepengejobs til 13-17-årige, som hellere vil have et job end en kriminel løbebane,” sagde kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M), der sammen med økonomiminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), og statsminister, Mette Frederiksen (S), flankerede justitsministeren i forbindelse med fremlæggelsen af oplægget.

En god linje

BL – Danmarks Almene Boliger tager overordnet set godt imod oplægget fra regeringen.

”Vi er glade for det fokus, regeringen i oplægget har på det forebyggende arbejde, som skal holde børn og unge væk fra en kriminel løbebane," siger Rikke Lønne, der udover at være afdelingschef for Samarbejde og Udvikling i BL - Danmarks Almene Boliger også er formand for By- og Boligudvalget i Det Kriminalpræventive Råd.

”Forebyggelseslinjen passer blandt andet godt sammen med, at regeringen, i forbindelse med fremlæggelsen af sit forslag til næste års finanslov, foreslog kulturpas til de unge. Ligesom det matcher forslaget om, at der fremadrettet årligt skal investeres op mod en halv milliard i at støtte de mest udsatte elever i folkeskolen,” fortsætter hun.

Og afdelingschefen for Samarbejde og Udvikling lover opbakning til indsatserne.

”I samarbejde med kommunerne og støttet af Landsbyggefonden har vores boligorganisationer i mange år tilbudt børn og unge lektiehjælp og lommepengejobs,” siger Rikke Lønne.

”Vi stiller gerne op til yderligt samarbejde om at øge indsatserne, så endnu flere kan få lommepengejobs, støtte til lektier og i det hele taget gode tilbud til at gøre fritiden spændende og udviklende,” fortsætter hun.

Vidnebeskyttelse

BL – Danmarks Almene Boliger har i flere år arbejdet aktivt for, at der skal gøres en ekstra indsats for at beskytte de beboere eller andre, der står op imod banderne og vidner mod dem.

Ifølge regeringens oplæg skal Justitsministeriet – i samarbejde med relevante aktører – udvikle muligheder for, at ofre for og vidner til forbrydelser midlertidigt kan flyttes til anden bolig.

”Udover at sikre at offeret for en forbrydelse ikke behøver at bo tæt på sin gerningsmand, vil det blandt andet sikre, at offeret eller vidner kan føle sig tryggere ved at tale med politiet og i mindre grad frygte repressalier rettet mod dem selv eller den nærmeste familie under straffesagens behandling,” siger chefjurist i BL, Sanne Steen Petersen.

Mere lokalt politi

Senere i år skal der forhandles nyt politiforlig. Det bliver blandt andet her, at man for alvor kan mærke tyngden af regeringens vilje til forebyggelse.

”Det er helt afgørende for kvaliteten af SSP og for politiets forebyggende banke-på-samtaler, at betjenten har en god tæt relation til lokalsamfundet. Det gør meget større indtryk, at den, der banker på, er en, man har mødt i skolen eller ungdomsklubben og måske endda har respekt for,” siger Rikke Lønne.

Linjen med det fremskudte politi har allerede gjort en forskel. Den skal fortsætte og udvikles,” fortsætter hun.

Fakta om bandesituationen i Danmark

1.308 personer var ved udgangen af december 2022 registreret som tilknyttet en rocker-/bande-gruppering. De blev i alt sigtet 2.780 gange for overtrædelser af straffeloven, lov om euforiserende stoffer eller våbenloven.

De blev samlet idømt 375 års fængsel.

I løbet af 2022 resulterede blandt andet 18 skudepisoder med relationer til rocker-/bandemiljøet i 40 sårede og fire dræbte.

I Justitsministeriets Tryghedsundersøgelse 2022 angiver godt tre ud af ti (31 pct.) borgere i de særligt udsatte boligområder (SUB-områder), at de har oplevet rocker- og bandeaktiviteter i deres nabolag, mens det samme gælder for én ud af ti borgere i resten af landet.

Læs senere artikler

Tryghedsundersøgelse: På seks år er trygheden steget i udsatte boligområder

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Leder: Nu er det yderområdernes tur

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Millionstøtte skal samle udsatte unge på Nørrebro om idræt

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2915 )

0

Læseliste