12. OKT. 2023 KL. 11:00

Blandet By Prisen: Og de nominerede er…..

Nom

"Juryen har nomineret Aarhus Ø, fordi en blandet bydel med mange forskellige boligtyper, ejerformer, funktioner og alternative boligformer er vokset frem på havnen," skriver dommerne.

Solidt naboskab på tværs af generationer. Et mere trygt og livligt byrum. Og aktivitetshuse med en blanding af bolig og erhverv er nogle af begrundelserne for udvælgelsen af de tre projekter, der er indstillet til Blandet By Prisen.

Og de nominerede er….. trommehvirvel…..Grønttorvet, Høje Taastrup C og Aarhus Ø.

Sådan kommer et af højdepunkterne til at lyde den 7. november i Horsens Statsfængsel, hvor Landsbyggefondens konference Bystrategisk Udsyn bliver afholdt.

Og det er her, et af de tre projekter bliver afsløret som vinder af Blandet By Prisen, der tildeles et nyt eller transformeret boligområde, der er lykkedes med at skabe en attraktiv, blandet by med et aktivt fællesskab på tværs af forskellige typer af beboere. Prisen uddeles i et partnerskab mellem mediet Byrummonitor og Landsbyggefonden.

Ud af 10 indstillede projekter har fagjuryen bag Blandet By Prisen udpeget Aarhus Ø, Grønttorvet og Høje Taastrup C, med den begrundelse at de i særlig grad er gået nye veje for at fremme den blandede by. I juryen sidder blandt andet Allan Werge, der er formand for BL – Danmarks Almene Boliger.

”Der har været rigtig mange flotte projekter at vælge imellem, så det har været svært for juryen at vælge de tre nominerede. Men med udvælgelsen af Grønttorvet, Høje Taastrup C og Aarhus Ø har vi lagt vægt på, at de har fremvist resultater, som viser, at hvert projekt er blevet en vellykket, blandet by med fællesskaber på tværs af beboerne, og hvor alment byggeri har en central betydning,” siger Allan Werge.

Der er desuden lagt vægt på tværfaglighed og innovative tanker om boligformer, konstruktion, finansiering eller bæredygtige tiltag. Endelig har juryen lagt vægt på, om projektet er skalerbart og giver noget tilbage til det omkringliggende samfund.

OM FAGJURYEN:

  • Marie Stender (formand), seniorforsker, BUILD, Aalborg Universitet
  • Camilla van Deurs, stadsarkitekt i Københavns Kommune
  • Ellen Højgaard Jensen, direktør i Dansk Byplanlaboratorium
  • Allan Werge, direktør for AL2bolig i Aarhus og ny formand for BL - Danmarks Almene Boliger
Groenttorvet

"Juryen har nomineret Grønttorvet, fordi der er lagt stor omhu i at skabe en blandet bydel med en høj bykvalitet og høj materialekvalitet i arkitekturen – på eget initiativ og udover hvad lokalplanen kræver," hedder det i motivationsteksten.

Grønttorvet med naboskab på tværs af generationer

Grønttorvet i Valby ved København er nomineret, fordi der er lagt stor omhu i at skabe en blandet bydel med en høj bykvalitet og høj materialekvalitet i arkitekturen – på eget initiativ og udover hvad lokalplanen kræver. Der er interessante tiltag til at skabe et solidt naboskab på tværs af generationer, ejerformer og boligtyper.

”Grønttorvet illustrerer, at det ofte ikke er nok at bygge og blande ejerformerne – man må også aktivt understøtte fælles faciliteter og organisering på tværs. Væksthuse på tagene og den store park i midten giver området en stærk stedsidentitet og grønne mødesteder,” siger Allan Werge.

Hoeje Taastrup

"Høje Taastrup C er nomineret, fordi det viser, hvordan man kan ’lukke et sår’ i den eksisterende by og lægge et nyt lag med høj variation, tæthed og bykvalitet oveni den funktionsopdelte spredte bystruktur," skriver dommerpanelet.

Høje Taastrup Clukker et sår”

Høje Taastrup C er nomineret, fordi det viser, hvordan man kan ’lukke et sår’ i den eksisterende by og lægge et nyt lag med høj variation, tæthed og bykvalitet oveni den funktionsopdelte spredte bystruktur. Her er der skabt blandet by ved at tilføre private boliger i et område domineret af almene boliger. Det nye rådhus og store grønne park- og skateranlæg inviterer borgere fra omkringliggende byområder ind.

”Projektet viser, hvordan man kan skabe et mere trygt, rekreativt og livligt byrum tæt op ad et shoppingcenter, hvor der tidligere var parkering og veje,” siger Allan Werge.

Aarhus Ø inviterer resten af byen ind

Juryen har nomineret Aarhus Ø, fordi en blandet bydel med mange forskellige boligtyper, ejerformer, funktioner og alternative boligformer er vokset frem på havnen. Projektet har været udbudt i en proces, som lægger vægt på lokale aktører, organisering og innovation. Der er lagt energi i at skabe mangfoldigt byliv mellem bygningerne og med midlertidige tiltag, som fx strandbar, at åbne området for resten af byen.

”Projektet viser også inspirerende og kreative bud på, hvordan delefaciliteter kan sikre udnyttelse af arealerne i en stor del af døgnets timer, og hvordan nye typologier, som de små badehuse eller aktivitetshuse med blanding af bolig og erhverv, kan bidrage til at skabe liv i stueetagerne,” siger Allan Werge.

Bystrategisk Udsyn

Hvordan sikrer vi, at de almene boligområder rummer de bedst mulige forudsætninger for, at samfundet kan imødekomme fremtidens udfordringer?

Det spørgsmål bliver diskuteret til Landsbyggefondens konference Bystrategisk Udsyn i det gamle fængsel i Horsens den 7. november.

Du kan tilmelde dig konferencen fysisk eller digitalt her: bystrategiskudsyn.dk

Læs senere artikler

Brobygning er vejen til god genhusning

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Byudvikling presser dele af Aarhus Kommune: Frygter en udsat bydel

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Christina Ove Holm BL
Christina Ove Holm

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

”Vi står sammen som branche og skal ikke hver især opfinde den dybe tallerken”

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

”Vi står sammen som branche og skal ikke hver især opfinde den dybe tallerken”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste