02. NOV. 2023 KL. 10:00

Hyldespjældet har bragt FN’s verdensmål ned i øjenhøjde

PovlMarkussenHyldespjaeldet

Povl Markussen med Hyldespjældets 17 "hverdagsmål" som et puslespil. "Det er for at sige, at målene jo hænger sammen. Det mest irriterende er, hvis der mangler en brik til et puslespil," siger han.

Hvordan gør man de 17 verdensmål så håndgribelige, at de kan bruges i hverdagen? Det har et boligområde i Albertslund arbejdet intenst med.

Afskaf fattigdom. Stop sult. Ligestilling mellem kønnene.

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som verdens stats- og regeringsledere vedtog på et FN-topmøde i 2015, er store, brede og ambitiøse. Derfor kan de også virke uoverkommelige at omsætte til konkret handling.

Men det har de alligevel gjort i Vridsløselille Andelsboligforenings afdeling i Albertslund, Hyldespjældet. Her har de oversat verdensmålene til indsatser, der giver mening for beboerne. Det fortæller beboer og medlem af områdets grønne miljøudvalg, Povl Markussen.

”Når FN melder ud, at de 17 verdensmål er vejen til bæredygtighed for kloden, så er vi jo nødt til hver især at understøtte dem. Fordi nogen skal jo gøre det. Det løser sig jo ikke af sig selv.”

Nærværende for beboerne

Oversættelsen af de 17 mål er foregået i områdets mange udvalg, der hver har fået et eller flere af målene som indsatsområde. Her har de formuleret et hovedmål med en række undermål, der efterfølgende er blevet nedfældet i et katalog.

”Det er svært med verdensmålene, fordi de er så store, flotte og svære at få fat på. Man tænker: ”Hvad har det med mig at gøre?” Så der er lige noget, der skal overvindes. Men når man får det ned på jorden, får målene oversat til sin egen virkelighed og får beskrevet, hvad gør vi egentlig i forvejen, så er det ikke så svært,” siger Povl Markussen.

Artiklen fortsætter under citatet.

Vores Bidrag – flere arbejder dedikeret med verdensmålene

Ifølge BL-undersøgelsen Vores Bidrag er andelen af boligorganisationer, som arbejder dedikeret med verdensmålene, steget år for år.

32 pct. har i 2023 indarbejdet dem i deres mission, vision og strategi, og 28 pct. får også inkorporeret verdensmålene i det daglige arbejde. Det er en fremgang på henholdsvis 12 og 13 pct.-point i sammenligning med kortlægningen i 2020.

Vores Bidrag er en tilbagevendende undersøgelse af i de almene boligers bidrag til verdensmålene, som BL har gennemført siden 2018.

I 2023 indberettede 210 boligorganisationer til undersøgelsen, det vil sige 42 pct. af de almene boligorganisationer. Til sammen repræsenterer de 363.500 boliger, det svarer til 61 pct. af den almene boligmasse.

Læs mere om Vores Bidrag

”Vi bruger verdensmålene som et aktivt redskab i den grønne omstilling, som vi jo har arbejdet med i 30 år. Men tingene har jo udviklet sig."

Povl Markussen

Beboer i Hyldespjældet og medlem af områdets grønne miljøudvalg

Det har for eksempel ført til, at verdensmål nummer 16 om ”Fred, retfærdighed og stærke institutioner” er blevet oversat til at handle om tryghed og demokrati i Hyldespjældet.

På den måde er det blevet nærværende for beboerne, forklarer Vinie Hansen, der både er beboer, medlem af Hyldespjældets forretningsudvalg, formand for Vridsløselille Andelsboligforening og næstformand i BL – Danmarks Almene Boliger.

”Det kan være meget overordnet og abstrakt for folk at snakke om, at vi skal sørge for at modarbejde for eksempel sult eller fattigdom. Men hvis vi omsætter det til vores café i Hyldespjældet og taler om, hvad det er, vi skal arbejde med, så er det noget med adgang for beboerne til at komme ned og mødes med andre og dermed skabe god trivsel – og samtidig få et sundt og nærende måltid mad.”

Det er så de enkelte udvalgs opgave at arbejde med målene og realisere dem. Blandt andet i samarbejde med boligorganisationens driftspersonale, når det for eksempel kommer til pleje af områdets udearealer, fortæller Vinie Hansen.

”Vi vil gerne sikre, at det sker på en miljørigtig måde, uden brug af giftstoffer, i et forsøg på at øge natur og biodiversitet.”

Artiklen fortsætter under billedet.

De 17 Hyldespjældsmål

1. Et boligområde for alle

2. Fremme sund og varieret kost

3. Sundhed og trivsel

4. Viden og handlekompetence i hverdagslivet

5. Ligestilling mellem kønnene og mellem generationerne

6. Vi passer på vandet

7. Bæredygtig energi

8. Arbejdspladser og godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

9. Innovation gennem samarbejder og sikre god infrastruktur

10. Lige muligheder og velfungerende beboerdemokrati

11. Bæredygtigt lokalsamfund - socialt, økonomisk og miljømæssigt

12. Ansvarligt forbrug, affaldssortering og kredsløb

13. Klimaindsats

14. Regn- og spildevandshåndtering

15. Biologisk mangfoldighed i Hyldespjældet

16. Tryghed og stærkt demokrati

17. Samarbejde med andre

Læs mere om de enkelte mål

Vinie 7 Foto

Vinie Hansen er medlem Hyldespjældets forretningsudvalg, formand for Vridsløselille Andelsboligforening og næstformand i BL. Foto: Lars Græsborg Mathiasen

Godt for beboerdemokratiet

Ifølge Vinie Hansen og Povl Markussen har der været stor opbakning til projektet fra Hyldespjældets beboere. Knap 40 beboere er engageret i arbejdet med verdensmålene. Projektet har også været godt for beboerdemokratiet, lyder det.

”Det er et rigtig godt redskab til at forny engagementet i boligområderne. Til at forny samtalen og visionerne i fællesskabet i boligområderne og en mulighed for at udvikle beboerdemokratiet,” siger Povl Markussen, der bakkes op af Vinie Hansen.

”Den store gevinst ved det her er, at beboerne føler, de bliver en del af løsningen. I stedet for at vi oplever, vi hele tiden er en del af klimaproblemerne.”

De peger også begge på det vigtige i at se målene som en hjælp og ikke en uoverstigelig udfordring.

”Vi bruger verdensmålene som et aktivt redskab i den grønne omstilling, som vi jo har arbejdet med i 30 år. Men tingene har jo udviklet sig,” forklarer Povl Markussen.

Samme toner lyder fra Vinnie Hansen.

”Det gennemsyrer alt det, vi laver. Det er jo ikke, fordi det frivillige arbejde er blevet meget anderledes, for vi har arbejdet i mange år med miljø, klima, genbrug osv. Nu har vi bare sat det ind i en ramme af verdensmålene.”

Flere arbejder målrettet

BL – Danmarks Almene Boliger har for nylig udgivet undersøgelsen ”Vores bidrag”, der har kortlagt de almene boligers bidrag til FN’s verdensmål.

Den viser en tydelig stigning i antallet af boligorganisationer, der arbejder målrettet med verdensmålene, fortæller udviklingskonsulent i Samarbejde og Udvikling i BL, Liv Jørgensen.

”Ud fra undersøgelsen er det tydeligt at se, at verdensmålene engagerer. Verdensmålene har givet os en fælles ramme og et fælles sprog for den bæredygtige udvikling, og det, tror jeg, har gjort, at flere og flere boligorganisationer er kommet i gang med at arbejde med bæredygtighed.”

Læs senere artikler

Affaldssortering: Beboer-tænketank er med til at finde de gode løsninger

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Vores Bidrag 2021 – hent din rapport nu

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Christian Møller Rasmussen BL
Christian Møller Rasmussen

Christian Møller Rasmussen er presse- og kommunikationskonsulent i BL. Christian skriver om boligpolitik og har fokus på, at medierne bliver opmærksomme på de artikler, der bringes på Fagbladet Boligen.

Seneste Artikel

Almene beboere ønsker mere teknologi i fremtidens sundhedsvæsen

Christian Møller Rasmussen er presse- og kommunikationskonsulent i BL. Christian skriver om boligpolitik og har fokus på, at medierne bliver opmærksomme på de artikler, der bringes på Fagbladet Boligen.

Seneste Artikel

Almene beboere ønsker mere teknologi i fremtidens sundhedsvæsen

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2877 )

0

Læseliste