19. JAN. 2023 KL. 10:29

Nyt Boligudvalg: Boligbyggeriet skal gøres mere bæredygtigt

Boligudvalget2023

Illustration: Lars Græsborg Mathiasen & Ty Stage

Folketingets nye Boligudvalg består af mange veteraner, der kan det politiske håndværk, og mange nye med nyttig erhvervserfaring.

Efter regeringsdannelsen den 15. december har partierne internt konstitueret sine folketingsmedlemmer til Folketingets faste udvalg. Herunder 29 medlemmer til Boligudvalget.

Af de 29 medlemmer i Boligudvalget er 13 nyvalgte. 

Ny eller erfaren – alle er klædt på

At mange er nye, er dog langt fra det samme, som at Boligudvalgets medlemmer ikke har relevante erfaringer og kompetencer. Og viljen til at gøre en forskel er stor.

Et flertal af udvalget har været medlem af Folketinget før den 1. november sidste år og har en lang politisk baggrund.

Længst politisk erfaring har Socialdemokratiets Bjarne Lausten. I mange år har han blandt mange tillidsposter været formand for Folketingets beskæftigelsesudvalg. Blandt de socialdemokratiske medlemmer af Boligudvalget er der i det hele taget mange års erfaring samlet. Det gælder også for boligpolitikken. Tag eksempelvis Thomas Jensen, der siden 2008 i flere omgange både har været medlem af udvalget og boligpolitisk ordfører.

Vil se status

Det samme gælder udvalgets nye formand, Henrik Møller. Han var Socialdemokratiets boligpolitiske ordfører fra 2019 til 2020.

”Jeg er glad for den nye opgave. I bestræbelserne på at sikre alle et godt sted at bo venter store udfordringer. Kan vi løse dem, har vi gjort en vigtig forskel,” siger Henrik Møller.

Udfordringer bliver ikke løst, med mindre der træffes kvalificerede beslutninger. Derfor skal udvalget ifølge formanden klædes ordentligt på.

”Vores vidensgrundlag skal forbedres. Hvor stor er effekten af de mange boligsociale helhedsplaner? Hvad betød covid 19 for de mange renoveringer, der var i gang? Hvad er udbyttet af de udviklingsplaner, der udmønter den omfattende lovpakke for udsatte boligområder, som Folketinget vedtog i 2018?” opremser Boligudvalgets nyudnævnte formand.

Den indhentede viden skal bruges. Udfordringerne venter.

”Boligbyggeriet skal fortsat udvikles i en bæredygtig retning. Og så vil vi have den blandede by. Vi vil hænge fast i bordkanten, når det gælder opførelsen af de 22.000 almene boliger, der blev indgået forlig om i 2021,” siger Henrik Møller.

Om Folketingets udvalg

Det er i Folketingssalen, folketingsmedlemmerne stemmer om, hvorvidt et lovforslag skal vedtages og blive til en ny lov. Men det er i Folketingets udvalg, beslutningerne bliver forberedt.

Som udgangspunkt er de enkelte folketingsgrupper repræsenteret i udvalgene efter størrelse, men når udvalgene sammensættes, slår partierne sig ofte sammen i valggrupper for at få flest mulige pladser.

Alle folketingsmedlemmer – på nær de medlemmer, der er ministre – er medlem af mindst ét og oftest 3-5 udvalg. Medlemmer af mindre partier er nødvendigvis ofte medlem af flere udvalg end medlemmer af store partier. Udvalgets formand og næstformand vælges af udvalget.

Udvalgene behandler alle lov- og beslutningsforslag inden for deres fagområde. For de lovforslag og beslutningsforslag, som går videre til 2. behandling, udarbejder udvalget en betænkning, som er en rapport over udvalgets arbejde.

Betænkningen indeholder:

  • partiernes indstillinger til lovforslaget eller beslutningsforslaget – hvad de enkelte partier vil stemme
  • eventuelle politiske bemærkninger: partierne har mulighed for at begrunde, hvorfor de vil stemme, som de gør
  • eventuelle ændringsforslag – konkrete forslag til ændringer i lovforslaget

Udvalgene kan stille spørgsmål til skriftlig eller mundtlig besvarelse. Et udvalgsspørgsmål til mundtlig besvarelse kaldes også et samrådsspørgsmål.

Samtidig med, at det er mit klare indtryk, at det almene byggeri bliver mere og mere attraktivt for alle grupper i befolkningen, er der desværre fortsat udsatte afdelinger, hvor en ekstra indsats er nødvendig fra politiets side.

Preben Bang Henriksen

boligpolitisk ordfører for Venstre

Løsninger over faggrænserne

Ud over viden, bliver den synergi, som ligger i den omfattende buket af forskellige politiske fagområder, udvalgets medlemmer arbejder med, et af de største aktiver i forhold til at nå målsætningerne.

Venstres boligpolitiske ordfører, Preben Bang Henriksen, har en ambition om, at hans erfaringer fra det civile liv skal komme boligområderne til gode. Han er og har i mange år blandt andet også været partiets retspolitiske ordfører.

”Som advokat gennem nu 44 år - herunder advokat for de større boligforeninger i Aalborg-området – er jeg unægtelig ikke helt ubekendt med de problemer, der er i det almene boligbyggeri."

”Samtidig med, at det er mit klare indtryk, at det almene byggeri bliver mere og mere attraktivt for alle grupper i befolkningen, er der desværre fortsat udsatte afdelinger, hvor en ekstra indsats er nødvendig fra politiets side. Måske er der etableret et politikontor i området, men det vil som udgangspunkt have lukket, når der reelt er brug for politiet.  Så meget desto mere er det nødvendigt, at politiet i højere omfang runderer i politibiler i områderne.  Vi vil under ingen omstændigheder acceptere lovløse eller politiløse områder,” siger Preben Bang Henriksen.

Venstreordføreren er gennem sit civile arbejde for mange almene boligorganisationer helt klar over, hvilke udfordringer der i øjeblikket rammer mange almene beboere.

”Jeg er ikke blind for den store stigning i restancesager og deraf følgende udsættelser, som vi har oplevet det seneste år,” siger Preben Bang Henriksen.

”Det er vigtigt, at man altid er obs på mulighederne for gældsrådgivning og samtidig inddragelse af kommunen. Er der børn i lejemålet, vil kommunen jo altid stifte bekendtskab med situationen,” siger venstreordføreren.

Erfaringer fra frontlinjen

Preben Bang Henriksen har været medlem af Folketinget i 12 år. Men også blandt de helt nyvalgte er der meget nyttig erfaring sparet op. Det gælder blandt andet hos Boligudvalgets nye næstformand – Alternativets Sascha Faxe, som udover at besidde næstformandsposten også er sit partis boligpolitiske ordfører.

Foruden at hun selv bor alment, har hun i flere år været kommunikationsansvarlig for de boligsociale projekter i Tingbjerg.

”Jeg vil arbejde på, at udvalget får øget fokus på både større bæredygtighed i eksisterende boligafdelinger og ikke mindst større bæredygtighed i forhold til nybyggeriet,” siger Sascha Faxe.    

Udover ordførerskabet for boliger er hun blandt andet også ordfører for ældre og ensomhed. 

”Boligpolitik er utrolig nyttig og vigtig, når det handler om at sikre ældre et godt liv og i forhold til at bekæmpe ensomhed. Boligerne skal indeholde den nødvendige tilgængelighed, der sikrer, at man kan blive ældre i dem og dermed bevare sit lokalmiljø. At man kan blive boende blandt folk, man kender, er forebyggende i forhold til ensomhed. Omvendt skal mange boligområder, der i dag er monofunktionelle, gentænkes. Der skal skabes rum for arbejdspladser, handel og andre aktiviteter. Men før det bliver muligt, er det nødvendigt at fjerne nogen af de restriktioner, der i dag er på det almene byggeri,” fortsætter hun.  

Arbejdet skal gøres færdigt

En anden af Boligudvalgets nyvalgte ordførere er Enhedslistens Pelle Dragsted. Også han rykker ind i udvalget med et nyttigt erfaringsgrundlag.

Siden 2021 har han været medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg – en kommune, hvor boligpolitikken har fyldt meget. Desuden er han medlem af bestyrelsen i Frederiksberg Boligfond.

”I den foregående valgperiode blev der opnået små, men ikke ubetydelige, forbedringer af boligpolitikken. Eksempelvis blev der taget initiativer til, at der med blandt andet Fonden for Blandede Byer igen kan bygges almene boliger i de store byer, hvor der virkelig er behov for dem,” siger Pelle Dragsted.

”Men det er fortsat svært at bygge. Endnu flere barrierer skal væltes,” fortsætter Pelle Dragsted, som trods nyvalg den 1. november har været medlem af Folketinget fra 2015 til 2019.

Store forventninger

Endnu en boligordfører med parlamentarisk erfaring er Det Konservative Folkepartis Per Larsen, som har været medlem af Folketinget siden 2019. Han erkender blankt, at han ikke har beskæftiget sig med boligpolitik. Til gengæld ser han meget frem til det.

”Det er en vigtig opgave. Alle har brug for et godt sted at bo. Og boliger er generelt et område med store udfordringer. Ligesom alle andre sektorer i samfundet skal både eksisterende boliger og nybyggeri afsætte et bedre aftryk på klimaet. Vi skal have styr på byggeprocesser og finde den mindst miljøbelastende opvarmning,” siger han.

Per Larsen refererer til tidligere undersøgelser, som viser, at sundhed, og hvor man bor, hænger nøje sammen.

"Der er boligområder, hvor sundheden skal løftes. Og det kan lade sig gøre. Jeg er valgt i Nordjylland. Der har vi blandt andet været vidne til den proces, der har løftet beboernes sundhed i Aalborg Øst. Det skal vi se mere af andre steder,” siger boligordføreren, der også er sit partis sundhedsordfører.

”En ting, jeg virkelig brænder for, er at sikre flere træer og grønt i byerne. Begge dele gør noget virkelig godt for både trivsel og sundhed,” fortsætter han.

Læs senere artikler

Her er de 'almene' nedslag i regeringsgrundlaget

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Her er den nye boligminister

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste