15. DEC. 2022 KL. 11:26

Her er de 'almene' nedslag i regeringsgrundlaget

Mette Svm

Den 14. december holdt de tre partiledere i Danmarks nye SVM-regering pressemøde om regeringsgrundlaget, som de kalder "Ansvar for Danmark". Foto: Andreas Holm Hansen

Løfter om yderligere inflationshjælp til dem, der trænger mest. Et kommende boligpolitisk udspil. Og milliarder til psykiatrien er blot nogle af de områder, der er på programmet i den nye regeringsperiode.

Danmark har fået ny regering. Klokken 12 i går offentliggjorde Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne frugten af de anstrengelser, de har været igennem siden valget 1. november:  Det nye regeringsgrundlag, en sag på 58 sider, som også vedrører boligområdet.

Inflationshjælp

Det allerførste i regeringsgrundlaget er et forslag til en ny omgang inflationshjælp. Forslaget er dog indtil videre kun overordnet beskrevet.

Mest konkret er en forøgelse af ældrechecken på 5.000 kroner. Derudover er nævnt, at regeringen vil have fokus på de husstande, som opvarmer bolig med gas.

Det fremgår også, at regeringen allerede i januar vil fremlægge forslag til en ”Ny inflationshjælp”.

BL – Danmarks Almene Boliger vil i den forbindelse arbejde hårdt for, at forslaget med målrettet støtte til blandt andet beboere i den almene boligsektor via boligsikringen og boligydelsen, bliver en del af den nye hjælpepakke.

Omvendt vil BL arbejde hårdt imod den tidligere regerings forslag om at anvende midler fra Landsbyggefonden og udskyde renoveringer som grundlag for en inflationshjælp til den almene sektor.

Om regeringsgrundlaget

Om regeringsgrundlaget

Et regeringsgrundlag er en mere eller mindre konkret beskrivelse af den politik, en regering vil føre. Regeringsgrundlaget udformes i forhandlingerne om regeringsdannelsen og afspejler således, hvad regeringen forventer at kunne gennemføre i den kommende valgperiode. Hvis der er tale om en koalitionsregering, vil regeringsgrundlaget naturligvis også afspejle regeringspartiernes indbyrdes styrke.

Et regeringsgrundlag er i Danmark hverken parlamentarisk eller juridisk påkrævet og heller ikke bindende. Formuleringen af et regeringsgrundlag har da således også kun været kutyme i dansk politik siden 1993.

Læs senere artikler

Her er den nye boligminister

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Boligområdet

Regeringen vil i løbet af den kommende valgperiode fremlægge et samlet boligpolitisk udspil. Det vil BL selvfølgelig straks gå i dialog med regeringen om.

Ellers står der ikke meget om boligområdet i regeringens grundlagspapir. Det fremgår dog, at regeringen vil gøre det lettere at opdele huse og undersøge muligheden for at lempe reglerne for salg og nedrivning af tomme private og almene boliger. Det er formentlig en lempelse af de nuværende regler for boligorganisationernes ønsker om nedrivning og salg af almene boliger.

Ikke overraskende indeholder regeringsgrundlaget det forslag, Venstre umiddelbart før valget fremlagde om, at det skal være lettere at eje sin egen bolig. Det er dog sat ind i en sammenhæng, hvor der generelt skal sigtes efter en blandet by med udbud af både almene boliger, ejerboliger, andelsboliger og private udlejningsboliger. Målet er at sikre de bedste forudsætninger for en blandet by med sammenhængskraft.

Vej for solens stråler

Den kommende regering vil ifølge sit grundlagspapir hurtigt udarbejde en ambitiøs energihandlingsplan. Den skal blandt andet sikre hurtigere udrulning af fjernvarme, nedbringe forbruget af gas og erstatte det med vedvarende energi.

Herunder skal udbygningen af solenergi accelereres, og der skal sættes fokus på kapaciteten i elnettet. Det kan blandt andet opnås ved at opfylde BL's ønske om at fjerne barriererne for lokale energifællesskaber (VE-fællesskaber). I den forbindelse er det et godt signal, at det ifølge regeringsgrundlaget skal undersøges, hvordan lokalområdet bedst får del i de økonomiske gevinster ved blandt andet energifællesskaber.

Øget lighed i sundheden

På sundhedsområdet annonceres både en akutplan og en langsigtet plan med nedsættelse af en strukturkommission, der skal mindske uligheden i sundhed. Både planen og kommissionen skal have fokus på sammenhængen mellem indsatsen i lokalområdet og indsatsen på eksempelvis hospitalerne. Her vil regeringen arbejde for, at flere alment praktiserende læger kan etablere sig i områder med lægemangel.

Også psykiatrien er i fokus. Den kommende regering vil udvikle et nyt udspil til en 10-årig psykiatriplan. For at finansiere ekstra indsatser øger regeringen støtten med tre milliarder i forhold til den brede aftale, den tidligere regering umiddelbart inden valget indgik med et bredt flertal i Folketinget.

BL vil i den forbindelse arbejde med de fire emner, som vi også tidligere har præsenteret for regeringen. Det er:

Flere i arbejde

På beskæftigelsesområdet vil Reformkommissionen blive sat til at færdiggøre deres arbejde og komme med yderligere anbefalinger til at øge den strukturelle beskæftigelse.

BL har hidtil siddet helt tæt på kommissionens arbejde. Organisationen vil fortsætte med at give input til, hvordan boligsociale indsatser og sociale effektinvesteringer kan bidrage til at løfte flere i beskæftigelse og uddannelse.

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen åbner dør på klem for solceller

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen åbner dør på klem for solceller

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2901 )

0

Læseliste