09. MAR. 2022 KL. 10:00

To afdelinger i Aalborg er indstillet til national renoveringshæder

Afd3 52 3

Himmerland Boligforenings to renoveringsprojekter, der er indstillede er Henning Smiths Vej (th) i Aalborgs vestby og Fyrkildevej (tv) i det østlige Aalborg. Foto: Himmerland Boligforening

I et årti er Renoverprisen blevet givet til Danmarks bedste renoveringsprojekter – og i år er Himmerland Boligforening blandt de indstillede bygherrer.

Det er i år 10. gang, Renoverprisen skal uddeles, og siden indstillingsperioden åbnede i starten af året er hele 144 projekter blevet indstillet som bud på Danmarks bedste renoveringsprojekt. Det tæller bl.a. omdannelsen af en gammel skole til almene boliger og et nedslidt mejeri, der er blevet et nyt lokal knudepunkt med både butikker og bryggeri, og Himmerland Boligforening er blandt de indstillede bygherrer. 

”Vi er sluppet igennem det første nåleøje med to projekter, nemlig Henning Smiths Vej i Aalborgs vestby og Fyrkildevej i det østlige Aalborg. Realdania og Grundejernes Investeringsfond, der i sin tid stiftede prisen, ønsker at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave at få opdateret den eksisterende bygningsmasse. Vi er glade for, at Henning Smiths Vejs er blandt de indstillede projekter – og at man med hensyn til eksempelværdi hæfter sig ved, at renoveringen er gennemført med respekt for både historien og beboerne i de omfattede afdelinger”, siger direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening. Og han uddyber:

”Målet har været at gennemføre en gennemgribende modernisering samtidig med, at huslejen bliver holdt på et lavt niveau og den øvelse er lykkedes. Samtidig med at vi har udført en nødvendig modernisering uden store omkostninger for beboerne, har projektet bidraget med øget diversitet gennem lejlighedstyperne, hvilket gør det nemmere at skabe en mere blandet by.”

En ambitiøs plan
I beskrivelsen af eksempelværdien i indstillingen hedder det, at afdelingen på Fyrkildevej med sine flere end 400 boliger er et mønstereksempel på en ambitiøs plan for et meget stort område i Aalborg – og man anser det for at være et eksempel på, at også boliger der ikke umiddelbart udstråler værdi, kan og bør bevares både af hensyn til beboerne og klimaet.

Læs om de indstillede projekter i 2022


”Renoveringen af afdelingen på Fyrkildevej er en væsentlig del af et samlet projekt med navnet ’Kildeparken 2020’, hvor vi har gennemført særdeles omfattende opgraderinger af omkring 1.100 boliger på Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej i det østlige Aalborg”, fortæller Ole Nielsen. Og han fortsætter:

”Ud over meget konkret at sikre attraktive boliger til fornuftige priser mange år frem handler renoveringsprojektet – og altså dermed også indsatsen på Fyrkildevej – om at skabe og videreudvikle den blandede by. Ved at tænke bebyggelse på en ny måde skaber vi en levende og oplevelsesrig bydel med gode boliger, arbejdspladser, uderum, veje og service- og fritidsfaciliteter. En ny bydel, der er et afgørende løft både for det østlige Aalborg og for byen som helhed.”

Om det andet indstillede renoveringsprojekt siger Ole Nielsen:

”Fyrkildevej var et udsat boligområde, som gennem årene havde fået et dårligt ry og kun de færreste havde et ønske om at flytte ind. Der var begrænset udbud af lejlighedstyper, dårlig tilgængelighed for ældre og handicappede, miljøfarlige stoffer i del af byggematerialerne, kulde, træk og lugtgener mellem lejemålene – og i det hele taget et generelt nedslidt boligområde. Der var med andre ord nok at tage fat på og det har vi gjort med renoveringen af Fyrkildevej.”

Det er nu op til Renoverprisens nomineringsudvalg at vurdere alle de indstillede projekter og beslutte, hvilke projekter der skal nomineres til Renoverprisen 2022. Vinderne kåres ved en prisfest i København i september 2022.


KRITERIER TIL DE NOMINEREDE AF RENOVERPRISEN 2022

Alle indstillede projekter bedømmes ud fra fem kriterier. I 2022 er bæredygtighed hovedkriteriet:


Bæredygtighed: Klimahensyn og bæredygtighed er tænkt ind i alle projektets faser og i selve løsningen. Fra genanvendelige, miljørigtige og eventuelt genbrugte materialer i etableringsfasen til ressourceforbrug på byggepladsen og bygningens daglige drift – fx i form af energioptimering.

Brugskvalitet og bidrag til omgivelserne: Projektet fungerer optimalt og vurderes positivt af brugerne. Samtidig gør projektet en forskel for de nære omgivelser ved at bidrage med sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter.

Udførelseskvalitet og værdiforøgelse: Håndværk, rådgivning og arkitektur i projektet er udført på et højt fagligt niveau. Løsningen har desuden givet et værdiløft – både for bygningen, for ejerne og for brugerne.

Eksempelværdi: Projektet rummer et potentiale for at danne skole og udvikle renoveringsdisciplinen. Gennem de konkrete løsninger tjener det som eksempel og inspiration for andre – både i stor og lille skala.

Samarbejde: I alle led af byggeprocessen har samarbejdet mellem bygherre, rådgivere, udførende, brugere og myndigheder været velfungerende og eksemplarisk.

Læs senere artikler

”Frederiksbergs grimmeste facade” vinder Renoverprisen

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Den gyldne port går efter Renoverprisen

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Heidi20
Heidi Andersen

Heidi Andersen er ansat som digital projektleder i BL. Heidi arbejder med at drifte, udvikle og opdatere indhold på BL's hjemmesider.

Seneste Artikel

Tak for du læser med

Heidi Andersen er ansat som digital projektleder i BL. Heidi arbejder med at drifte, udvikle og opdatere indhold på BL's hjemmesider.

Seneste Artikel

Tak for du læser med

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2919 )

0

Læseliste