14. FEB. 2022 KL. 15:44

Varmecheck på vej: ”Det er positivt, men er det nok?”

Radiator Canva

Ny aftale om varmecheck hjælper mange almene beboere, men der kan blive brug for mere støtte, mener viceadministrende direktør i BL Solveig Råberg Tingey.

De høje energipriser har ramt mange, men nu er der hjælp på vej til varmeregningen.

I fredags faldt en aftale om en skattefri varmcheck på plads. Checken vil give omkring 3.750 kr. til cirka 320.000 danske husstande.

Checken målrettes husstande med en årlig husstandsindkomst under 550.000 kr. og en varmekilde, der er ramt af høje prisstigninger.

I BL-Danmarks Almene Boliger ser man positivt på aftalen om varmecheck, men peger på, at det er en kortsigtet løsning.

”Det er godt med en håndsrækning i den akutte situation, og varmechecken vil helt sikkert hjælpe mange almene beboere. Prisstigningerne rammer dog forskelligt alt efter, hvor man er i landet, og det vanskeligt på nuværende tidspunkt at sige, om tillægget vil være nok til at sikre økonomien hos den enkelte familie,” siger Solveig Råberg Tingey, viceadministrende direktør i BL.

40.000 almene boliger med gasfyr

Varmechecken er målrettet boliger med individuelle gasfyr, boliger i fjernvarmeområder med en gasandel på mere end 65 pct. eller en kombination af el og gas med lignende prisstigninger samt boliger opvarmet med elvarme og varmepumper, der giver samme prisstigninger.

Om varmecheck

  • Der afsættes 1 mia. kr. til varmechecken og 250 mio. kr. til mere grøn varme og udfasning af sorte varmekilde herunder udrulning af grøn fjernvarme. Aftalen finansieres med 1,25 mia. kr. fra ”krigskassen” og de generelle reserver.
  • Varmechecken er en engangsudbetaling på ca. 3.750 kr. og udbetales til ca. 320.000 husstande med en indtægt på under 550.000 (598.000 før AM-bidrag)

Målgruppen omfatter:

  • Husstande, der opvarmes af gasfyr
  • Husstande, som ligger i et fjernvarmeområde med en gasandel over 65 % eller en kombination af gas og varmepumper, der giver samme prisstigninger
  • Husstande med el-radiatorer eller varmepumper som primær varmekilde med en tilsvarende prisstigning.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Når vi kigger fremad, så kommer elregningerne for 1. kvartal 2022 snart. Her er også risiko for en ekstraregning, og det vil vi selvfølgelig holde øje med, da det kan sætte mange familier i en knibe.

Solveig Råberg Tingey

Viceadministrende direktør, BL-Danmarks Almene Beboere

Læs senere artikler

Massive prisstigninger på gas: ”Politikerne skal også huske den enlige forsørger i arbejde”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Ifølge en opgørelse fra Landsbyggefonden er der omkring 40.000 almene boliger opvarmet med gasfyr svarende til ca. 7 pct. af alle almene boliger.

Herudover er der et ukendt antal boliger forsynet med fjernvarme fra værker med en gasandel på 65 procent, varmepumper eller elvarme.

Langt de fleste almene husstande forsynet med gas har en indkomst under indkomstgrænsen, og skønnes derfor at få del i det nye varmetilskud.

Udfasning af gasfyr

I aftalen om varmetillægget er der også lagt stor vægt på, at gasfyr i de danske hjem helt skal udfases.

For de almene boliger er der allerede en støttepulje til det formål. For i forbindelse med den grønne boligaftale i 2020 stiftede man Bygningspuljen, hvor boligorganisationer kan søge tilskud til afvikling af gasfyr.

Siden er også Skrotningsordningen etableret, hvor leverandører af varmepumper på abonnement kan søge tilskud og gøre abonnementet billigere for den almene bygningsejer og bygningens beboere.

”Det opfordrer vi til, at man går ind og ser på, hvis man er en boligorganisation med almene boliger med gasfyr,” siger Solveig Råberg Tingey.

Elregninger bekymrer

De stigende energipriser dækker ikke bare over varme. El er også steget markant det seneste år, og her er BL opmærksomme på, hvad det kan betyde for boligselskaber og beboere.

”Det er klart, at vi også er meget optaget af udviklingen i el-priserne. Når vi kigger fremad, så kommer elregningerne for 1. kvartal 2022 snart. Her er også risiko for en ekstraregning, og det vil vi selvfølgelig holde øje med, da det kan sætte mange familier i en knibe,” siger Solveig Råberg Tingey.

Om checken

Checken udbetales automatisk uden ansøgning

Partierne ønsker er stop for nyinstallation alle nye gasfyr hurtigst muligt. Regeringen indleder dialog med EU-kommissionen for at sikre opbakning til nye tiltag.

Gasfyr i danske hjem udfases. Regeringen forpligtes på at komme med en plan for udfasning af gasfyr

Der iværksættes en styrket dialog med kommunerne, vidensinstitutioner og fjernvarmeselskaberne om hurtigere konvertering væk fra gas.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2919 )

0

Læseliste