26. NOV. 2021 KL. 12:52

Ny aftale: Billige boliger og Housing First skal afskaffe langvarig hjemløshed

20211025 130225 L 24Mb

Regeringen har indgået en aftale, som afsætter over en milliard kroner til 4.050 billige boliger til hjemløse. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Regeringen har indgået en aftale, som afsætter over en milliard kroner til 4.050 billige boliger til hjemløse og en markant omlægning af indsatsen. Aftalen styrker indsatsen mod hjemløshed ved at udbrede Housing First.

Flere billige boliger til danskerne.

Og så en markant omlægning af hjemløseindsatsen.

I de seneste 10 år er antallet af hjemløse steget, og ved seneste tælling i 2019 var knap 6.500 mennesker ramt af hjemløshed i Danmark.

Den nye boligaftale, som regeringen fredag har indgået med SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne skal veksles til 22.000 flere almene boliger til danskerne. 4.050 af dem skal være billige boliger, som kan bruges til Housing First-indsats for hjemløse. 

Samtidig ændres reglerne, så det bedre kan betale sig for kommunerne at hjælpe mennesker i egen bolig, end det er tilfældet i dag.

Læs aftalen: Fonden for blandede byer
– flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed

"I dag tager vi et stort og vigtigt skridt mod at afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark. Det kræver først og fremmest, at der er flere billige boliger, som de mest udsatte medborgere har råd til at betale. Med aftalen sikrer vi netop det. Jeg har mødt og talt med mange hjemløse, og fælles for dem alle er, at de drømmer om at have deres egen bolig, deres eget hjem. Alligevel ender mange hjemløse med at bo i alt for lang tid på herbergerne. Derfor giver vi nu kommunerne en større tilskyndelse til at give de hjemløse en bolig med dén sociale hjælp og støtte, der skal til, for at en ny bolig også kan blive et hjem," siger Astrid Krag (S), social- og ældreminister.

Housing First er en hjørnesten

Pengene skal skabe blandede byer ved at tilvejebringe tusindvis af nye kvalitetsboliger, som er til at betale for mennesker med almindelige indkomster – også i nogle af landets dyreste boligkvarterer.

Og så er aftalen også en grundlæggende ændring af indsatsen mod hjemløshed.

Housing First-indsatsen en hjørnesten i den nye aftale. Housing First handler om at kombinere tilgængelige billige boliger med en passende social bostøtte i egen bolig.

Fakta om hjemløshed i boligaftalen

- Der afsættes 150 mio. kr. til midlertidigt at kunne nedsætte huslejen i op til 1.800 eksisterende almene boliger til 3.500 kr./md.

- Der afsættes 900 mio. kr. frem mod 2027 til et engangstilskud, som permanent nedsætter huslejen til 3.500 kr./md. for op til 2.250 nybyggede almene boliger.

- Kommunerne får bedre mulighed for at tilbyde huslejetilskud i udslusningsboliger.

- Omlægning af refusionsordningen, så den statslige refusion efter et kort ophold på et herberg overgår til støtte til borgeren frem for at dække udgifter for lange ophold på herberger.

- Ny bostøtteparagraf i serviceloven, der skal understøtte øget brug af de specialiserede støttemetoder efter Housing First-tilgangen.

- Krav om, at kommuner skal udarbejde handleplaner for alle borgere på herberger.

- Kommunerne får mulighed for at udskrive borgere fra herbergerne, hvis de kan stille med en egnet bolig og social støtte i stedet.

Kilde: Social- og Ældreministeriet

"Stor tak til organisationer og interessenter, som har givet vigtige bidrag til udspillet, og som vi vil fortsætte med at inddrage.”

Astrid Krag (S)

Social- og Ældreminister

De 4.050 nye boliger i aftalen skaffes ved nybyggeri af 2.250 boliger og ved midlertidigt at give huslejetilskud til 1.800 eksisterende boliger, som dermed kommer ned på en husleje på 3.500 kroner om måneden.

Hos BL-Danmarks Almene Boliger vækker aftalen stor begejstring. 

”De mange nye almene boliger er et stærkt og helt afgørende våben i kampen mod hjemløshed, og vi er glade for, at der er lyttet til BLs forslag, og det er et kerneelement i aftalen. Samtidig er det vigtigt, at der med boligerne også tilknyttes en opfølgende social støtte, så vi kan sikre, at de hjemløse får den hjælp, de har brug for,” siger Solveig Råberg Tingey, viceadministrerende direktør i BL.

Aftalen giver også kommunerne bedre mulighed for at gøre brug af udslusningsboliger i indsatsen mod hjemløshed. 

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) vil ifølge aftalen tage initiativ til, at der sker en hurtigere etablering af samlet set 6.000 nye studieboliger i studiebyer med et behov.

Studieboligerne skal ses i sammenhæng med de 2.250 særligt billige almene boliger målrettet boligsocial anvisning, som også er en del af aftalen, og som også kan anvendes til anvisning til unge hjemløse. 

Målet i aftalen er at reducere antallet af hjemløse markant og gøre op med langvarig hjemløshed. Partierne er enige om, at flere boliger til personer med den laveste betalingsevne er en grundlæggende forudsætning for at løfte mennesker ud af hjemløshed.

Parterne er enige om, at midlerne til begge tilskudsordninger skal fordeles til de kommuner, hvor der er det største behov for anvisning af socialt udsatte, og hvor manglen på særligt billige boliger er størst.

Kommuner, der modtager midler til særligt billige boliger, skal lave en plan for bekæmpelse af hjemløshed, herunder med indgåelse af udlejningsaftaler med den almene boligsektor.

Partierne i aftalen noterer sig i teksten, at der derfor er et stort potentiale for at anvende den kommunale anvisning i større omfang og peger på de strategiske anvisningsaftaler mellem de almene boligorganisationer og kommuner som et afgørende redskab.

Der afsættes til hjemløsheden:

- 150 mio. kr. i perioden 2022-23 i Fonden for blandede byer til et huslejetilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen til 3.500 kr./md. i 1.800 eksisterende almene boliger med fuld kommunal anvisningsret.

- 900 mio. kr. i perioden 2022-2027 i Fonden for blandede byer til et engangstilskud, som permanent nedsætter huslejen til 3.500 kr./md. for op til 2.250 nye almene boliger med en maksimal boligstørrelse på 55 m2 . Boligerne er underlagt fuld kommunal anvisningsret.

- Kommunerne får bedre mulighed for at tilbyde huslejetilskud i udslusningsboliger.

- Omlægning af refusionsordningen, så den statslige refusion efter et kort ophold på et herberg overgår til støtte til borgeren frem for at dække udgifter for lange ophold på herberger.

- Ny bostøtteparagraf i serviceloven, der skal understøtte øget brug af de specialiserede støttemetoder efter Housing First-tilgangen.

- Krav om, at kommuner skal udarbejde handleplaner for alle borgere på herberger.

- Kommunerne får mulighed for at udskrive borgere fra herbergerne, hvis de kan stille med en egnet bolig og social støtte i stedet.

Kilde: Social- og Ældreministeriet

 

Læs senere artikler

Millionbeløb til boligsocialt arbejde for hjemløse

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Flere penge til civilsamfund og stigende ensomhed

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Ny aftale om almene boliger for 10 milliarder

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Kristoffer
Kristoffer Friis Sørensen

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste