12. NOV. 2021 KL. 14:20

AlmenNet sætter kurs mod markant ny strategi

DSC05677

AlmenNets formand Rolf Andersson på Årsseminaret, hvor sløret blev løftet for, hvordan man vil arbejde med en ny strategi i AlmenNet. Foto: Kristoffer Friis Sørensen

En ny strategi skal for alvor markere AlmenNet som en videns-hub inden for alment byggeri og boligområder. En principskitse tegner vejen mod den nye strategi, som udmøntes med nyvalgt formand i 2022.

Et nyt roadmap mod et markant forandret AlmenNet blev i sidste uge vedtaget af repræsentantskabet for netværksforeningen, der samler viden og driver udviklingsprojekter for landets almene boliger.

I første omgang er målet medio 2022 på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde at vedtage en ny strategi. Herefter skal strategien udmøntes igennem en række nye initiativer.

Skitsen, som der nu er opbakning til, peger frem mod en transformation, som skal styrke AlmenNet som en markant videns-hub inden for alment byggeri og boligområder med større udsyn, mere dybde og sammen med flere partnere.

Bestyrelsens forslag til det nye AlmenNet blev fremlagt af formand, Rolf Andersson.

"Selvom vi tilsammen sidder med en enormt stor viden om det almene, så har vi behov for at få hjælp til at skærpe vores blinde vinkler og sikre større udsyn og dybde via partnerskaber og et mere strategisk samarbejde med fonde," lød nogle af budskaberne bag den principskitse, som allerede en uge forinden mødet blev fremsendt til repræsentantskabet. 

AlmenNet drives som en forening for udvikling af landets almene boligområder med 54 medlemsorganisationer – større som mindre.

På repræsentantskabsmødet 11. november hos KAB blev en principskitse til den nye strategi fremlagt. Et arbejde, der begyndte i februar 2020, hvor man igennem et grundigt forløb med spørgeskemaundersøgelse og seminarer har kortlagt trends og fremtidsscenarier.

Førende videns-hub og partnerskaber

Som noget nyt skal der til AlmenNet knyttes et Advisory Board, som sammen med foreningens medlemmer og bestyrelse skal identificere fokusområder med behov for udvikling. Herefter vil AlmenNets bestyrelse vælge de prioriterede områder, som udmeldes til boligorganisationer, vidensorganisationer og finansielle partnere.

De samme samarbejdspartnere vil også skulle mødes i et såkaldt projekt-Topmøde, hvor fokusområder trykprøves for at sikre opbakning hos partnerne.

"Jeg er meget begejstret for skitsen mod den nye strategi. AlmenNet er en oplagt facilitator for udvikling gennem partnerskaber. Der er kæmpestort fokus på den blandede by, og AlmenNet har mulighed for at blive den vigtige videns-hub og driver af direkte anvendelige projekter. Det er de ambitioner, der nu får benzin," sagde Bent Madsen – adm. direktør i BL – Danmarks Almene Boliger.

Til repræsentantskabet takkede Rolf Andersson, byggedirektør i KAB, af efter 12 år som formand for AlmenNet. Han træder tilbage fra formandsposten, men fortsætter som suppleant. Ny formand for AlmenNet er byggechef fra DAB, Steen Ejsing. Han takkede Rolf Andersson for sit store bidrag til foreningensom ambitiøs formand og for valget som ny formand. Ny næstformand bliver Allan Werge, direktør i Al2Bolig.

"Jeg ser frem til arbejdet mod den nye strategi. Vi skal være stedet, hvor man kigger hen, når det handler om ny viden om det almene byggeri og fremtidens udfordringer," sagde Steen Ejsing.

Hvad er AlmenNet?

En brugerdrevet netværksforening for udvikling og fremtidssikring af almene boligområder.

Formålet er at udvikle gode løsninger på de udfordringer, der knytter sig til at fremtidssikre de almene boligafdelinger og medvirke til, at de almene boliger også i fremtiden vil være attraktive på boligmarkedet og appellere til brede beboergrupper.

AlmenNet driver projekter, udgiver publikationer og arrangerer kurser, der inspirerer og udvikler det almene byggeri. Sidste år havde AlmenNet 2.000 aktive deltagere på 24 arrangementer.

AlmenNet har i dag 54 medlemsorganisationer, der tilsammen repræsenterer 464.000 almene boliger og har eksisteret som forening siden 2007.

Læs mere på almennet.dk

DSC05745

Steen Ejsing, byggechef i DAB, er ny formand for AlmenNet. Foto: Kristoffer Friis Sørensen

Seks ambitioner for den nye strategi

De 6 nye ambitioner, som den nye strategi for AlmenNet kommer til at hvile på er:

1: AlmenNet som en førende VidensHub for alment byggeri og boligområder.

2: Fokus på at sikre dyb viden og samtidig have udsyn.

3: Foreningen skal skue fremad og identificere trends for det byggede miljø og kunne træffe beslutninger med relevans 50-100 år ude i fremtiden.

4: Komme med anbefalinger med udgangspunkt fremtidens tendenser.

5: Skal proaktivt rammesætte de kommende års udviklingsprojekter.

6: Skal facilitere rammer for at samle partnere, der praktisk, teoretisk og finansielt kan sikre, at udvikling og nytænkning også munder ud i anbefalinger til handling.

Læs senere artikler

El-ladestandere: Nyt projekt skal finde faldgruberne

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Derfor er ’vent’ det bedste råd, når det handler om el-ladestandere

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Kristoffer
Kristoffer Friis Sørensen

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste