19. MAJ. 2021 KL. 11:05

JP: Østjysk Bolig risikerer konkurs

Bispehaven Iphone 001

Beboerne i Bispeparken og alle øvrige afdelinger under Østjysk Bolig behøver ikke at frygte for deres opsparinger og dermed heller ikke for gennemførelsen af nuværende og fremtidige renoveringer. Landsbyggefondens garantifond garanterer for eventuelt tabte penge. Foto: Simon Jeppesen

Landsbyggefonden garanterer beboernes opsparinger.

Allerede inden den omfattende svindelsag ramte Østjysk Bolig, var økonomien i boligorganisationen anstrengt. Blandt andet ligger opsparingerne til renoveringer og vedligehold under lovkravet. Og den konstitueret direktør, Mariane Toft-Dallgaard, kan ifølge Jyllands-Posten ikke afvise, at Østjysk Bolig går konkurs

Hun understreger dog, at hun ikke forventer en konkurs. Men at hun ikke kan afvise muligheden, fordi meget endnu kan dukke op i forbindelse med efterforskningen og manglende overblik over endelige advokatregninger.

Landsbyggefonden dækker

Skulle det værst tænkelige ske, garanterer Landsbyggefonden for, at de over 3000 lejeres opsparinger ikke forsvinder.

”Vores opgave er at sørge for, at lejernes midler forbliver hos lejerne. På den måde sikrer vi, at beboernes hverdag og vedligeholdelse af bygningerne ikke bliver påvirket af sådan nogle alvorlige hændelser, som vi har set i Østjysk Bolig,« siger sekretariatschef i Landbyggefonden, Birger R. Kristensen til avisen.

Landsbyggefondens garanti er en generel ordning, der blev vedtaget i Folketinget i 1984, fordi politikerne ville sikre, at opsparede midler i almene boligafdelinger ikke kan forsvinde som følge af fejl eller svindel.

Birger R. Kristensen forklarer, at Landsbyggefonden kun vil dække eventuelle udeståender, boligforeningen ikke kan betale tilbage til afdelingerne. Det kan f.eks. være udgifter, som Østjysk Bolig uberettiget har posteret i afdelingerne.

Pengene landsbyggefonden eventuelt bruger på denne sag er indbetalt af alle Danmarks lejere. Derfor overtager og fastholder fonden lejernes ret til at lægge sag an mod eventuelle ansvarlige

Usikker fremtid

I øjeblikket er det boligorganisationen Lejerbo, der af tilsynet (Aarhus Kommune) er indsat som administrator for Østjysk Bolig. Går boligorganisationen konkurs bliver det ifølge sekretariatschef, Birger R. Kristensen, op til de enkelte underafdelinger finde en ny måde at organisere sig på.

 

Om svindelsagen

Sagen omkring Østjysk Bolig begyndte, da Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, der er tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer, i august 2020 modtog en anonym henvendelse fra en whistleblower om uregelmæssigheder i Østjysk Bolig.

Østjysk Bolig gennemførte efter aftale med tilsynet en begrænset intern undersøgelse forestået af boligorganisationens eksterne revisor.

Den interne undersøgelse fastslog bl.a., at to ledende medarbejderes privatindkøb af to køkkener blev betalt af boligorganisationens midler og var blevet udgiftsført under "Tryghedsrenoveringen" af Bispehaven. En golfrejse til Spanien for de samme to ledende medarbejdere med ægtefæller var blevet afholdt for boligorganisationens midler og udgiftsført som mødeudgift.

Østjysk Boligs daværende direktør blev på det grundlag bortvist og politianmeldt, og Lejerbo blev på boligorganisationens eget initiativ indsat som midlertidig forretningsfører i Østjysk Bolig.

Som konsekvens af den interne undersøgelse, og efter modtagelse af yderligere anonyme henvendelser, ønskede tilsynet at få gennemført en advokatundersøgelse af eventuelle uregelmæssigheder i driften/administrationen af Østjysk Bolig.

Det var den skriftlige rapportering fra advokatfirmaet Kromann Reumert, som havde gennemført undersøgelsen, der den 7. april fik Aarhus Kommune til at udsende en pressemeddelelse, der i korte træk fortalte, hvad konklusionerne af undersøgelsen var.

Læs senere artikler

Oven på Østjysk Bolig ”Det skal bruges til at blive bedre”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Lejerne i Østjysk Bolig skal ikke betale for svindlen

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Aarhus Kommune sætter Østjysk Bolig under administration

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen rykker for alvor i forhold til fritidsjob

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen rykker for alvor i forhold til fritidsjob

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste