23. JUN. 2021 KL. 15:37

BL’s formand: ”Jeg stiller ikke op igen næste år”

BL Nyborg 220621 023

BL's formand Palle Adamsen stiller ikke op som formand næste år, når han er på valg: ".Skal det være en beboerdemokrat, eller skal det være en ansat? Er det en individuel kampagne, eller skal processen faciliteres og hjælpes på vej? Jeg glæder mig meget til at følge snakkene," sagde Palle Adamsen. Foto: Carsten Andersen

Dedikerede boligfolk fra hele landet deltog tirsdag i BL’s repræsentantskabsmøde. Endelig lod det sig gøre at mødes fysisk igen. BL’s formand Palle Adamsen havde også en uventet nyhed med.

Det var et længe ventet gensyn, da godt 150 dedikerede boligfolk fra hele landet tirsdag 22. juni var samlet på Nyborg Strand.

Ikke bare til et – men hele to repræsentantskabsmøder. Sådan rigtigt ude i virkeligheden. 

Smilene var store og snakken fyldte hurtigt både gange og konferencelokaler.  

"Jeg har det som køerne, når de kommer på græs om foråret. Jeg håber, at I har det på samme måde," indledte Palle Adamsen mødet. 

Der var hele to repræsentantskabsmøder, der skulle afvikles. Ordinært repræsentantskabsmøde for både 2020 og 2021. 

Corona-restriktioner har tidligere gjort det umuligt af afholde møderne for BL’s øverste myndighed. Men nu lod det sig gøre.

Mange fra repræsentantskabet var samlet i Nyborg, og i blandt dem var nyvalgte, der nu for første gang fysisk mødte deres kolleger i repræsentantskabet. I sin velkomst havde formanden derfor en særlig hilsen til de nyvalgte, der har måttet vente så længe på det første fysiske reprpæsentantskabsmøde.

Meget er sket i et travlt år for landets almene boliger, og det afspejlede sig også i beretningen. 

En nyhed fra formanden

Palle Adamsen så tilbage på et travlt og corona-ramt år i sin beretning. Men rundede også fremtiden. Og her gemte der sig en nyhed. 

Palle Adamsen bekendtgjorde nemlig fra talerstolen, at han ikke agter at genopstille som formand til endnu en periode.  

Palle Adamsen var sidste år på valg for en to-årig periode regnet fra juni 2020, men grundet corona gennemførtes valgprocessen i år, juni 2021, og formanden blev genvalgt med klapsalver uden modkandidat. Formanden er altså igen på valg i 2022, men vil nu give plads til nye kræfter, der kan være med til at sætte en retning for landets almene boliger. Han har bestridt posten som formand for BL siden 2008. 

"Det har været en fornøjelse, men jeg tænker, det er tid til at åbne for et ’rum’, hvor man kan drøfte, hvem der er den rette til opgaven i fremtiden. Det er der nu plads til. Skal det være en beboerdemokrat, eller skal det være en ansat? Er det en individuel kampagne, eller skal processen faciliteres og hjælpes på vej? Jeg glæder mig meget til at følge snakkene, som kan begynde ude i kredsene, og jeg står naturligvis til rådighed for spørgsmål og vejledning," sagde Palle Adamsen.  

Artiklen fortsætter efter billederne:

Det blev bl.a. vedtaget

Et forslag om ændring om at ændre vedtægterne, således der nu arbejdes med to-årige målsætningsprogrammer fremfor årlig handlingsplan blev stemt igennem af et helt enigt repræsentantskab.

Det samme gjaldt årsrapporterne og beretningerne for de to år. Et forslag om kontingentforhøjelse blev også stemt igennem enstemmigt. Stigningen lyder på i alt 11 kroner årligt pr. lejemål

BL Nyborg 220621 025

1 / 4Mikkel Rindholdt fra Esbjerg mener, det vil være godt, hvis flere unge engagerer sig i boligsagen. Foto: Carsten Andersen

BL Nyborg 220621 021

2 / 4Der var også tid til at hilse på gode kollegaer og venner på Repræsentantskabsmødet i Nyborg 22. juni, 2021. Foto: Carsten Andersen

BL Nyborg 220621 029

3 / 4Der var flere konstruktive indlæg fra de fremmødte. I alt 143 stemmeberettigede var til stede. Foto: Carsten Andersen

BL Nyborg 220621 001

4 / 4Humøret var højt hos de mange engagerede repræsentanter for landets almene boliger. Foto: Carsten Andersen

Det blev vedtaget

Bestyrelsen havde fremlagt et forslag om at ændre BL's vedtægter, så det nuværende rul med 4-årige Målsætningsprogrammet og 1-årige Handlingsplaner afløses af 2-årige Målsætningsprogrammer. Et forslag fra repræsentantskabet om at ændre tidsfrister for indsendelse af forslag blev indarbejdet.

Et enigt repræsentantskab besluttede herefter, at der fremover arbejdes med 2-årige Målsætningsprogrammer.

Samtidig blev det også besluttet, at BL fremover afholder to ordinære repræsentantskabsmøder hvert år, nemlig i juni og december. Gennem mange år har der være gennemført to årlige møder, men mødet i december var formelt set ekstraordinært. Nu vedtog repræsentantskabet, at også december-mødet fremover er ordinært, og dermed kan der december 2021 behandles et nyt 2-årigt Målsætningsprogram.

I 2018 besluttede repræsentantskabet at indmelde BL i Dansk Erhverv, og BL finansierer medlemskabet på vegne af de almene boligorganisationer.

"Medarbejderne er vores største aktiv. Vi meldte os ind for at kunne varetage vores arbejdsgiverrolle langt mere professionelt til gavn for alle parter. Det drejer sig om efteruddannelse og kompetenceudvikling. Det er arbejdsmiljø og sygefravær. Det er overenskomster. Det er personalejura og HR," sagde Palle Adamsen, da han fremlagde et forslag om at øge kontingentet til BL med 5,5 kr. i henholdsvis 2022 og 2023, dvs. 11 kr. årligt pr. lejemål.

"Set i forhold til den almene sektors økonomi koster medlemskabet af Dansk Erhverv omkring 0,1 promille. Men set i forhold til BL’s økonomi er det væsentligt for at sikre ressourcer til interessevaretagelse og brancherettede aktiviteter.", konstaterede Palle Adamsen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ros til indsatserne hos landets almene boliger

Beretningerne for 2020 og 2021 kom vidt omkring.  

Aktuelt fylder en diskussionen om regeringens forebyggelsespakke. Hvordan vi sikrer ’den blandede by’ og behovet for ordentlige boliger til hele livet for flere generationer optog også mange. 

Men også emner som positionering op til kommunalvalget var på dagsordenen. Nybyggerifonden blev rundet og den grønne boligaftale med milliarder til renoveringer over hele landet fik ord med på vejen.

Emner som effektiviseringsdagsorden og den gode og ’sunde’ almene ledelse var også med i beretningen,

Og så fyldte corona, hvor boligorganisationer over hele landet har gjort en kæmpe indsats for at informere beboere, 'spritte gelændre af i kilometervis’ og stået klar, når myndigheder skulle opsætte testcentre etc.

Den var et tilbageblik på et anderledes år for landets almene boliger, hvor boligpolitik og sundhed har fyldt meget. Der var ros til boligorganisationerne og de mange frivillige, der hver dag sørger for at livet i boligområderne fungerer.  

"Tak til jer alle over den indsats, der er gjort i det seneste års tid. I har informeret beboerne – også ved at gå fra dør til dør. Sprittet trappegelændere af og været med til på nul komma fem at få etableret testfaciliteter, når det har været nødvendigt,” sagde Palle Adamsen.  

Også BL fik rosende ord med på vejen fra formanden.  

"BL har gennem hele perioden haft et meget tæt samarbejde med myndighederne, og herfra ved jeg, at jeres indsats i den grad er blevet værdsat af myndigheder og politikere. Jeg vil kippe lidt stolt med flaget over vores interesse- og brancheorganisation," sagde han. 

Mødet blev hævet kl. 15.00. 

"Det har været en fornøjelse, men jeg tænker, det er tid til at åbne for et ’rum’, hvor man kan drøfte, hvem der er den rette til opgaven i fremtiden. Det er der nu plads til."

Palle Adamsen

Formand for BL - Danmarks Almene Boliger

Læs senere artikler

Forretningsfører: Vi skal gøre os klar til at modtage bølgen af ældre

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Valgdebat: ”Forskellen mellem byens beboere vokser”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

For dyrt: Villabyerne stemte nej til YouSee

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Beboere betaler 59 kroner om måneden for hurtigt internet

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Kristoffer
Kristoffer Friis Sørensen

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste