;

Foto: AAB

Foto: AAB

30 kroner er vejen frem til et bedre indeklima

09. mar 2020

Projektleder Allan Oldenburg, AAB Silkeborg havde forventet flere henvendelser – og flere af den grove slags – i forbindelse med en kampagne for bedre indeklima. Men tværtimod skabet kampagnen en god dialog med beboerne.

Et indeklimakort til 30 kroner og et hurtigt besøg af projektleder Allan Oldenburg fra AAB Silkeborg har skabt en positiv dialog mellem beboerne og boligselskabet om at undgå skimmelsvamp.


”Jeg kan godt forstå, folk bliver bekymrede, hvis de har mistanke om skimmelsvamp – især, hvis de har små børn,” siger Allan Oldenburg.


Han kender også diskussionen af, om det er adfærd eller dårligt byggeri, der skaber problemerne og ved at den kan forårsage både vrede og bekymring blandt beboere, så afdelingen købte indeklimakort til alle beboerne og fik dem distribueret sammen med en vejledning i, hvordan man aflæser dem.


På kortet er der et lille firkantet felt, der bliver rødt, hvis man skal lufte ud og en markering på en farveskala, der viser om temperaturen er optimal. På afdelingens hjemmeside er der en vejledning i, hvordan de skal rette op det.


Der er udarbejdet en rapport for hver afdeling, som vejleder beboerne i, hvordan man får et sundt indeklima i den type bolig, man selv bor i – baseret på alder, stand m.v.


Besøg efter et par dage

Kortene blev fordelt til alle lejligheder i løbet af en tremåneders periode, og beboerne blev lovet, at Allan Oldenburg ville besøge dem i løbet af et par dage, hvis de mente de havde problemer med skimmelsvamp.

”Jeg er overrasket over, at vi ikke fik flere henvendelser – og at der ikke var nogen af den lidt grovere slags,” siger Allan Oldenburg, der har mange års erfaring i at bekæmpe skimmelsvamp.


Allan Oldenburg blev frigjort fra nogle af sine byggeopgaver i de tre måneder kampagnen varede, for det var vigtigt, at beboerne, der havde problemer, fik besøg indenfor de lovede 2-3 dage.


I nogle tilfælde kunne de selv afhjælpe problemet med vejledning i, hvordan de fjerner begyndende pletter af skimmelsvamp. Andre krævede hjælp af skadeservice. 


”Kampagnen har vist, at man med oplysning og rådgivning kan tilskynde beboerne til selv at være med til at skabe et sundt indeklima i deres bolig,” siger Allan Oldenburg.

Indeklimaudvalg

Allerede for flere år siden dannede AAB Silkeborg et indeklimaudvalg, der består af lige dele beboervalgte og ansatte. Udvalget har fokus på at lave en sammenhængende indeklimapolitik for AAB Silkeborg. Det arbejder ud fra Sundhedsstyrelsen anbefalinger. Resultatet er, at medarbejderne bliver klædt bedre på til at løse opgaverne og beboerne oplever hurtigere sagsbehandling og klarere regler for ansvar og ansvarsfordeling.

”For en kampagne kan jo ikke stå alene. Det er vigtigt, at budskaberne bliver husket af alle, så vi kan sikre korrekt adfærd i boligerne – også længe efter kampagnen er afsluttet,” siger Alland Oldenburg.

30 kroner

30 kroner per bolig og lidt arbejdstid har det kostet at skabe dialog med beboerne om deres indeklimaproblemer og bekymringer.


Dertil kommer de skader, som Skadeservice har skullet udbedre, men Allan Oldenburg understreger, at de jo skulle udbedres under alle omstændigheder.


Kampagnen løb over tre måneder og resulterede i 30 henvendelser fra de 2500 boliger. Kun 11 krævede besøg af Skadeservice og ingen beboere har selv skullet betale. Enkelte skader kostede 50-100.000 kr. at udbedre.


Kontakt AAB i Silkeborg, hvis I vil vide mere om deres kampagne.  

Læs mere