;

Foto: Kristine Killerich

Foto: Kristine Killerich

Geografiske forskelle i udbuddet af studieboliger

29. jul 2020

Ny rapport giver et indblik i unge studerendes boligsituation, økonomi og muligheder for at få en ungdomsbolig. 


Flere unge har i år søgt ind og er blevet optaget på en videregående uddannelse, og det er for mange unge samtidig startskuddet til at flytte hjemmefra.

De unge, som skal til at studere, står i en situation, hvor de har akut behov for en bolig, der passer sammen med det studieliv, de skal til at tage hul på.

BL - Danmarks Almene Boliger sætter i en ny rapport "UngdomsboligRapporten 2020" fokus på udbuddet og behovet for egnede ungdoms- og studieboliger og giver indsigt i unge studerendes flyttemønstre, boform og økonomi.  

 

Geografiske forskelle i udbuddet af boliger til studerende

Rapporten viser bl.a., at udbuddet af studieboliger varierer på tværs af landet, og der er også forskelle i, hvor meget boligerne koster. I nogle byer har der været et stort fokus på at bygge ungdomsboliger, der er til at betale for studerende, mens der i andre byer er en mangel på boliger til unge studerende.

Næsten 70.000 har fået plads på en videregående uddannelse, og det lægger et ekstra stort pres på landets store byer og ikke mindst boligmarkedet i særlig grad i København, hvor mange unge i dag står i en usikker boligsituation, og hvor de har svært ved at finde en bolig, som dækker deres behov, og samtidig en bolig, de har råd til at betale med en begrænset studieøkonomi.


Mens der er gode muligheder for at finde en bolig i Aalborg, så viser vores rapport, at det straks er vanskeligere i København, hvor der virkelig er pres på boligmarkedet.
Solveig Råberg Tingey, cheføkonom i BL - Danmarks Almene Boliger

I København er der en studiebolig for hver femte studerende på en videregående uddannelse. Omvendt er der i fx Aalborg en studiebolig til tre ud af ti af byens studerende. Samtidig er udbuddet af betalige almene ungdomsboliger lavere i København relativt til andre store studiebyer.


Siden 2010 er der bygget knap 1.000 almene ungdomsboliger, mens antallet af almene ungdomsboliger i fx Aalborg i samme periode er steget med 4.500 boliger, jf. figur 1.

 

Få nye almene ungdomsboliger i København

 

Note: Figuren viser udviklingen i almene ungdomsboliger i de fire største danske byer.

Kilde: Landsbyggefonden og BL’s egne beregninger.


UngdomsboligRapporten fra BL vil fremover udkomme én gang årligt i forbindelse med annonceringen af studieoptag i slutningen af juli.

Om rapporten

Rapporten konkluderer blandt andet:

  • At de unge i Danmark er blandt de hurtigste i Europa til at flytte hjemmefra.

  • At der er store geografiske forskelle i ungdomsboligudbuddet – presset for flere almene ungdomsboliger er størst i København.

  • At almene ungdomsboliger er til at betale for en studerende – huslejen er relativt lav i forhold til de unges disponible indkomst.

Download UngdomsboligRapporten 2020

 

Læs mere