;

Foto: Mødeværelse for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Transport-, Bygnings- og Boligudvalget og Uddannelses- og Forskningsudvalget. (Værelse 2-145). Fotograf Ty Stange.

Foto: Mødeværelse for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Transport-, Bygnings- og Boligudvalget og Uddannelses- og Forskningsudvalget. (Værelse 2-145). Fotograf Ty Stange.

Transport- og Boligudvalget splittes op

29. aug 2019

Udvalget for Forretningsordenen, der består af Folketingets Præsidium og 16 folketingsmedlemmer, foreslår, at Transport- og Boligudvalget splittes op i to, så der fra det næste folketingsår både vil være et transportudvalg og et boligudvalg. 

Baggrunden for forslaget er, at transport- og boligområdet deler samme ministerium, men har hver sin minister. Benny Engelbrecht er således transportminister, og Kaare Dybvad er boligminister.

Udvalget for Forretningsordenen skriver i forslaget  om opdeling af Transport- og Boligudvalget:

"Det foreslås, som opfølgning på Udvalget for Forretningsordenens beslutning den 28. juni 2019, at opdele Transport- og Boligudvalget i to udvalg:

Et Transportudvalg og et Boligudvalg. Det er tilstræbt, at udvalgenes sagsområder får tilsvarende indhold som de pågældende ministres sagsområder. Det vil
sige, at udvalgene får disse sagsområder: 

Transportudvalget (TRU): Jernbaner, veje, godstransport, taxikørsel, buskørsel, kollektiv trafik, faste forbindelser, færgefart, luftfart, havne, postvæsen og færdselslovgivning m.v.

Boligudvalget (BOU): Byggeri og bygninger, herunder byggeloven og bygningsreglementet, administration af statens kontorejendomme og universitetsbygninger, herun‐
der Bygningsstyrelsen. Almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning, andelsboligforeninger m.v. og ejerlejligheder, byfornyelse og indsatsen
mod parallelsamfund."

Antallet af stående udvalg bliver hermed forøget fra 23 udvalg til 24 udvalg.


Folketinget åbner tirsdag den 1. oktober 2019.
Liste over de 24 udvalg

Udvalget for Forretningsordenen
Udvalget til Valgs Prøvelse
Beskæftigelsesudvalget
Boligudvalget
Børne- og Undervisningsudvalget
Erhvervsudvalget
Europaudvalget
Finansudvalget
Forsvarsudvalget
Indfødsretsudvalget
Kirkeudvalget
Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Kulturudvalget
Ligestillingsudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget
Retsudvalget
Skatteudvalget
Social- og Indenrigsudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
Transportudvalget
Uddannelses- og Forskningsudvalget
Udenrigsudvalget
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Udvalget for Landdistrikter og Øer.

Læs mere

Annonce Annonce Annonce Annonce